Serwis korporacyjny dla firmy medycznej

Przeprowadziliśmy rebranding i stworzyliśmy nowy serwis korporacyjny KCR S.A., który komunikuje nową ofertę firmy i wyróżnia ją na bardzo konkurencyjnym rynku medycznym w Bostonie. Wszystko zgodnie z ideą marki "We see human behind every number".

Serwis korporacyjny dla firmy medycznej

Redesign serwisu internetowego

KCR oferuje bardzo wymagające usługi z zakresu badań klinicznych czołowym firmom farmaceutycznym i biotechnologicznym. Założona w 1998 roku spółka KCR z warszawskiej firmy urosła do globalnej korporacji zatrudniającej ponad 500 specjalistów w kilku hubach na świecie. Nową siedzibą firmy jest Boston.

Zakres prac nad serwisem internetowym

W oparciu o koncepcję rebrandingu przygotowaliśmy strategię kontentową, zbadaliśmy Persony i opracowaliśmy odpowiedni UX Design i UI Design. Powierzono nam całość Web development i zarządzanie AWS Cloud. Serwis internetowy adaptuje się do potrzeb użytkowników mobilnych urządzeń. Dzięki AWS serwis jest dostępny użytkownikom niezależnie od ich położenia geograficznego - czy są z Bostonu, czy z Melbourne.

Zakres prac nad serwisem internetowym
Widoki mobilne

Branding oferty firmy

Stworzyliśmy koncepcję prezentacji i wyróżnienia oferty firmy. Każde rozwiązanie oferowane klientom posiada własną markę spójną z identyfikacją KCR. Trial Execution oferuje przeprowadzenie badań kliniczych. Consulting doradza firmom biotechnologicznym. Placement zapewnia specjalistyczne zasoby ludzkie.

KCR Placement
KCR Consulting
KCR Trial Execution

Prezentacja menedżerów na świeżo

Za pomocą wideo zwiększyliśmy zaangażowanie użytkowników w prezentację menedżerów KCR. Jednocześnie pokazaliśmy menedżerów takimi jakimi są. Tym samym w wizerunku firmy daliśmy wyraz idei "We see human behind every number".

User experience pod firmę farmaceutyczną

Serwis internetowy został zaprojektowany na bazie analizy potrzeb Person oraz ich scenariuszy użycia. Klientami KCR są firmy farmaceutyczne i biotechnologiczne z całego świata, które pracują nad innowacyjnymi lekami i urządzeniami medycznymi.

User experience pod firmę farmaceutyczną

UI Design

Projekt interfejsu został oparty o standard Material Design. Wraz z interfejsem został zaprojektowany Design System, którym KCR może posługiwać się w innych projektach digitalowych.

UI Design

Opis techniczny

Wyzwanie

Wydajność i stabilność działania całego systemu ze względu na medialny charakter platformy oraz bardzo dużą ilość odwiedzających. W efekcie nasz zespół DevOps zaprojektował i wdrożył wysokowydajną i skalowalną infrastrukturę aplikacji w oparciu o narzędzia oferowane przez AWS.

Widoczność dla Google (SEO)

Większość treści jest generowanych w sposób tradycyjny bez dynamicznego generowania DOM, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wyniki pozycjonowania.

Technologia dopasowana do klientów

Udział użytkowników dla Explorer 11 wynosi prawie 10%, w związku z czym dostarczyliśmy najważniejsze funkcjonalności, rownież dla tych wersji przeglądarek.

Narzędzia AWS cloud

ElasticBeanstalk, Elasticache, SES, RDS, SNS, CloudFront i Route 53.

Stack

Python (Django), PostgreSQL, JavaScript (ES6) oraz HTML5/CSS3.