DesignOps

Optymalizujemy procesy na liniach klient - projektant, projektant - projektant, projektant - developer.

DesignOps co to i jaką wartość wnosi?

Obniżenie kosztów produkcji i zwiększenie jakości to główny cel, który przyświeca zespołom developerskim. Jednym z rozwiązań jest wprowadzenie do zarządzania komponentu DesignOps. Dzięki niemu podnosimy jakość i optymalizujemy procesy związane z projektowaniem UX/UI produktu cyfrowego.

Tworzymy produkty cyfrowe dla:

DesignOps

Co oferujemy?

DesignOps koncentruje się na usprawnieniu procesu projektowania, optymalizacji przepływu pracy i zapewnieniu wydajnej współpracy w zespołach projektowych.

Optymalizacja przepływu pracy

Pomagamy zespołom osiągnąć nowy poziom identyfikując kluczowe ryzyka i rozwiązując naglące potrzeby. Audytujemy procesy tworzenia produktów cyfrowych ze szczególnym uwzględnieniem roli projektanta. Proponujemy procedury optymalizujące organizację pracę zespołu, a następnie wspieramy organizację w ich implementacji.

  • Audyt procesów
  • Tworzenie procedur (SOP)
  • Doradztwo przy wdrażaniu procedur

Współpraca zespołu

Dzielimy się najlepszymi praktykami współpracy zespołu na liniach komunikacji: klient - projektant, projektant - projektant, projektant - developer.

Kontrola jakości i bezpieczeństwa

Uwalniamy potencjał Figma Organization i Figma Professional Team w zakresie zorganizowania pracy zespołowej. Działamy pod kątem zwiększenia jakości i przeniesienia najlepszych praktyk zarządzania bezpieczeństwem informacji do pracy zespołów projektantów zgodnie z normą ISO27001 i ISO27018.

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem w obszarze projektowania UX/UI ma swoją specyfikę. Opracujemy wytyczne projektowe i podzielimy się najlepszymi praktykami w celu zapewnienia spójności i jakości we wszystkich projektach.

Opinie klientów