Nasz proces

Proto-persona

Proto-persona jest ważnym etapem tworzenia aplikacji biznesowej w procesie projektowania UX. Powstaje przy okazji każdego projektu. Pozwala doprecyzować kim są odbiorcy naszego produktu lub usługi, jakimi zachowaniami, potrzebami, zwyczajami, poglądami się różnią.

Każdy z przedstawicieli segmentu klientów otrzymuje taki zestaw cech, który pozwala mówić o nim jak o konkretnej osobie - imię, wiek (a nie przedział wiekowy), zainteresowanie, potrzebę, zachowanie etc. W efekcie takiego procesu powstaje zwykle kilka proto-person, z których każda reprezentuje odmienny segment klientów.

Proto-persona vs. Persona

Czym się różni proto-persona od persony? Proto-persona jest skrótem od słów “prototyp persony”. Każdy prototyp zanim stanie się finalnym produktem powinien być przetestowany, zweryfikowany, ulepszony. Podobnie proto-persona. Jest tylko prototypem persony, który opiera się o założenia i wyobrażenia zespołu, który ją tworzy.

Założenia w tym przypadku są słowem kluczem. Proto-persona powstająca w oparciu o założenia następnie jest poddawana testom. Jej profil demograficzny i zainteresowania są weryfikowane w badaniach ilościowych i raportach z segmentacji rynku. Jej profil psychograficzny, zachowania i potrzeby są weryfikowane w badaniach jakościowych. Dopiero po przeprowadzeniu testów powstaje persona, która jest właściwym reprezentantem segmentu klientów.

 

Jesteś zainteresowany stworzeniem Person?

Proto-persona w procesie projektowania UX aplikacji biznesowej

Jest pewien minimalny zestaw narzędzi badawczych i bezpłatnych źródeł danych, które pozwalają zweryfikować założenia zespołu na temat ich klientów. Jest to zestaw, który można wykorzystać w każdym procesie zbierania wymagań i projektowania UX aplikacji biznesowej, serwisu internetowego, a nawet landing page.

Proto-persona i bezpłatne źródła danych umożliwiające szybką weryfikację założeń 

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Yandex Metrica
 • Google Search Console
 • HubSpot oraz inne systemy CRM
 • Facebook, Instagram oraz inne sieci społecznościowe, w których prowadzicie działanie i posiadacie dostęp do panelu analitycznego użytkowników.

Proto-persona i badania, które pozwalają stworzyć Personę

 • Badania marketingowe o segmentacji rynku
 • Wywiady pogłębione
 • Grupy fokusowe
 • Warsztaty współtworzenia

Proto-persona i narzędzia, które dają głębsze zrozumienie jej potrzeb i wartości, jaką może dać nasz produkt lub usługa

 • Mapa empatii
 • Value proposition
 • Business model canvas