Nasz proces

Proto-persona

Proto persona
Oceń:

Proto-persona jest ważnym etapem tworzenia aplikacji biznesowej w procesie projektowania UX. Powstaje przy okazji każdego projektu.

Pozwala doprecyzować kim są odbiorcy naszego produktu lub usługi, jakimi zachowaniami, potrzebami, zwyczajami, poglądami się różnią.

Każdy z przedstawicieli segmentu klientów otrzymuje taki zestaw cech, który pozwala mówić o nim jak o konkretnej osobie - imię, wiek (a nie przedział wiekowy), zainteresowanie, potrzebę, zachowanie etc.

W efekcie takiego procesu powstaje zwykle kilka proto-person, z których każda reprezentuje odmienny segment klientów.

Chcesz stworzyć Proto Personę?

Proto-persona vs. Persona

Czym się różni proto-persona od persony? Proto-persona jest skrótem od słów “prototyp persony”.

Czy wiesz, że...

Każdy prototyp zanim stanie się finalnym produktem powinien być przetestowany, zweryfikowany, ulepszony.

Podobnie proto-persona. Jest tylko prototypem persony, który opiera się o założenia i wyobrażenia zespołu, który ją tworzy.

Założenia w tym przypadku są słowem kluczem. Proto-persona powstająca w oparciu o założenia następnie jest poddawana testom.

Jej profil demograficzny i zainteresowania są weryfikowane w badaniach ilościowych i raportach z segmentacji rynku.

Jej profil psychograficzny, zachowania i potrzeby są weryfikowane w badaniach jakościowych.

Dopiero po przeprowadzeniu testów powstaje persona, która jest właściwym reprezentantem segmentu klientów.

Proto-persona w procesie projektowania UX aplikacji biznesowej

Jest pewien minimalny zestaw narzędzi badawczych i bezpłatnych źródeł danych, które pozwalają zweryfikować założenia zespołu na temat ich klientów.

Jest to zestaw, który można wykorzystać w każdym procesie zbierania wymagań i projektowania UX aplikacji biznesowej, serwisu internetowego, a nawet landing page.

Proto-persona i bezpłatne źródła danych umożliwiające szybką weryfikację założeń 

 • Google Analytics
 • Hotjar
 • Yandex Metrica
 • Google Search Console
 • HubSpot oraz inne systemy CRM
 • Facebook, Instagram oraz inne sieci społecznościowe, w których prowadzicie działanie i posiadacie dostęp do panelu analitycznego użytkowników.

Proto-persona i badania, które pozwalają stworzyć Personę

 • Badania marketingowe o segmentacji rynku
 • Wywiady pogłębione
 • Grupy fokusowe
 • Warsztaty współtworzenia

Proto-persona i narzędzia, które dają głębsze zrozumienie jej potrzeb i wartości, jaką może dać nasz produkt lub usługa

 • Mapa empatii
 • Value proposition
 • Business model canvas

Strategia UX

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne