Nasz proces

DevOps

DevOps
Oceń:

Metodyka DevOps (Development and Operations) jest wykorzystywana i rozwijana od 2009 roku. Głównie przez duże firmy, korporacje, ale coraz częściej bywa także stosowana do wytwarzania oprogramowania przez mniejsze organizacje. 

Stworzona została w celu uściślenia, skoordynowania prac programistów zajmujących się utrzymaniem i rozwojem oprogramowania.

Z czasem poszerzona została także o kwestie bezpieczeństwa całej infrastruktury (DevSecOps – Development, Security and Operations) i stała się jednym najpopularniejszych obecnie "narzędzi", metodyk tworzenia produktów cyfrowych.

Podstawą DevOps jest budowanie produktu:

 • integralnego – dzięki pełnej perspektywie jego oglądu
 • bezpiecznego – stale monitorowanego pod kątem jakości, spójności i bezbłędności
 • zracjonalizowanego – tworzonego na podstawie danych.

Znajduje szczególne zastosowanie w projektach, w których występuje:

 • duża ilość i częstotliwość zmian (dobowych, tygodniowych, miesięcznych)
 • konieczność minimalizacji ryzyka
 • konieczność skrócenia czasu pracy i czasu wprowadzenia zmian.

Metodyka DevOps oparta jest na 5 kluczowych filarach:

 • nieprzerwanej integracji (Continuous Integration)
 • nieprzerwanej dostawie (Continuous Delivery)
 • nieprzerwanym monitorowaniu (Continuous Monitoring)
 • nieprzerwanym testowaniu (Continuous Testing)
 • nieprzerwanym wdrażaniu (Continuous Deployment).
Interesuje Cię DevOps?

Mikrousługi w metodyce DevOps

Istotą mikrousług jest podział złożonych pracy, rozwoju oprogramowania, systemów, procesów na mniejsze, prostsze i niezależne części (usługi).

Usługi różnią się celem, funkcjami, jednak ich cechą wspólną jest niezależność od innych usług, dzięki czemu mogą być rozwijane w mniejszych zespołach, działających w zwinny sposób.

Czy wiesz, że...

Zarządzanie zmianami, generalnie projektem, w metodyce DevOps pozwala w bardziej realistyczny sposób określać terminy wdrożenia zmian (np. w aplikacji), szybciej reagować na zmieniające się potrzeby klienta. 

Ciągła integracja w tej metodzie polega na regularnym wprowadzaniu zmian do głównej gałęzi kodu oraz automatycznym testowaniu rezultatów, jakie te zmiany powodują.

Pozwala to zachować jego stabilność. Dostarczanie w formule ciągłej polega także na zautomatyzowanym udostępnianiu nowych wersji w środowisku produkcyjnym. 

DevOps pozwala również zarządzać poszczególnymi wersjami kodu. A systemy kontroli wersji umożliwiają automatyczne i skuteczne śledzenie wersji, historii zmian.

Oferują możliwość przywracania kodu do wersji stabilnej i pozbawionej błędów, konfliktów.

Popularność metodyki DevOps nie jest przypadkowa i wynika z jej licznych zalet:

 • cykle aktualizacji i innowacji są częstsze
 • część procesów jest automatyzowana i jednocześnie poddana kontroli
 • ilość błędów, poprawek znacząco spada
 • każda zmiana jest weryfikowana pod kątem bezpieczeństwa jej wprowadzenia
 • nowe funkcje dodawane są do systemu w o wiele prostszy sposób
 • produkt jest nadzorowany w fazie rozwoju, wdrożenia, eksploatacji
 • projekt staje się o wiele bardziej elastyczny
 • system jest pod stałym monitoringiem, pozwalającym oszacować jego wydajność
 • reakcja organizacji na zmiany rynkowe jest w tej metodyce o wiele szybsza i skuteczniejsza
 • w przypadku awarii łatwiej zdiagnozować, które wdrożenie jest za nią odpowiedzialne
 • wdrożenia są wprowadzane często, ale w niewielkim zakresie
 • wszystkie procesy są wykonywane zdecydowanie szybciej
 • zespoły – programistyczny i operacyjny – stanowią jeden zintegrowany zespół.

Cykl życia produktu w metodyce DevOps

Dzięki metodyce, kulturze DevOps, DevOps Engineer może skuteczniej planować, programować, wdrażać i rozwijać produkty.

Czy wiesz, że...

Planowanie polega na wylistowaniu, zdefiniowaniu funkcji i cech przyszłego systemu. Podział prac na mniejsze jednostki, mikrousługi, pozwala śledzić rozwój w dokładniejszy sposób.

W fazie rozwoju system jest tworzony, testowany oraz stale integrowany. Faza wdrożenia polega m.in. na zdefiniowaniu procesu zarządzania wersjami. 

Software development

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne