Nasz proces

Mapowanie procesów

Mapowanie procesów
Oceń:

W procesie product design i tworzenia oprogramowania mapowanie procesów organizacji lub spojrzenie na rutynowe czynności użytkownika umożliwia zidentyfikowanie obszarów do poprawy, automatyzacji, doskonalenia.

Dzięki mapowaniu procesów jesteśmy w stanie znaleźć pomysł na innowację, która następnie zostanie produktem cyfrowym lub aplikacją stworzoną na potrzeby wewnętrzne Klienta.

Nie trzeba daleko szukać, aby znaleźć przykład produktu cyfrowego, który ułatwia bieżącą pracę i powstał dzięki lepszemu zrozumieniu procesu.

Przykładowo, stworzenie aplikacji bankowej Revolut nie byłoby możliwe bez dogłębnego zrozumienia procesów przewalutowań pomiędzy bankami i znalezieniu luki, która pozwala uniknąć naliczenia opłat bankowych, tzw. spreadu walutowego.

Twórcy Revolut dosłownie zhakowali spread walutowy. Co jest tematem na osoby artykuł.

Jesteś zainteresowany Mapowaniem Procesów?

Aplikacje, które powstały w efekcie mapowania procesów

 • Automatyzacja marketingu: Brand24 (monitoruje internet i powiadamia o nowych wzmiankach), Mailchimp (samodzielnie wysyła mailingi, wita klienta, rozsyła im raporty, a nawet powiadomi o nowym rabacie, który ustawisz w swoim sklepie), 
 • Optymalizacja prac rutynowych: Otter.ai (w pracy badacza i dziennikarza nagrany wywiad zamieni w tekst), Grammarly (w pracy biurowej sprawdzi w słowniku poprawność pisowni i zasugeruje poprawki), Nacoidamojepieniadze.pl (w pracy skarbnika gminy pomoże z wykonaniem analizy budżetu gminy i przygotowaniem prezentacji dla decydentów i mieszkańców), 
 • Optymalizacja procesów organizacji: Basecamp (ułatwia zarządzanie projektami i uporządkuje wewnętrzną komunikację projektową), Jira (ułatwia zarządzanie procesem tworzenia oprogramowania).

Kiedy stosujemy mapowanie procesów w product design?

 • chcemy odkryć potrzebę, lukę na rynku, niewykorzystany potencjał
 • chcemy zrozumieć, jak działa proces, aby go udoskonalić lub zautomatyzować
 • chcemy zaprojektować oprogramowanie do zarządzania procesami, tzw. system Workflow

Mapowanie procesów w zarządzaniu firmą

 • zwykle od mapowania procesów zaczyna się standaryzacja procedur w firmie
 • organizacja wdraża system monitorowania procesów
 • organizacja poszukuje obszary do doskonalenia
 • organizacja szuka rozbieżności występujących w procesach

Jak mapować procesy organizacji

 • od ogółu do szczegółu. Na początku wizualizujemy ogólny obraz procesu, który da pojęcie o jego składowych. Następnie przystępujemy do mapowania poszczególnych procesów schodząc coraz niżej, robiąc je coraz bardziej szczegółowymi.
 • mapujemy stan obecny, a nie pożądany.
 • do mapowania procesów używamy Visual Paradigm, czy Visio od firmy Miscrosoft, a także wielu innych programów 

Mapowanie procesów na potrzeby tworzenia oprogramowania

Mapowanie procesów jest również częścią procesu tworzenia oprogramowania, za który odpowiada analityk biznesowy.

Podstawą pracy analityka jest rozumienie dziedziny problemu i całego procesu, co często wymaga od analityka biznesowego przygotowania branżowego.

Czy wiesz, że...

Zadaniem analityka jest zebranie wymagań do tworzenia oprogramowania, często za pomocą metody mapowania procesów. Analityk biznesowy za pomocą diagramów wizualizuje procesy i sposób działania oprogramowania. Do tego służą mu diagramy UML i BPMN.

Zarówno UML, jak i BPMN są językami modelowania. Jak w każdym języku mają swoją składnię (elementy), zasady (standardy), nazwy (wspólna konwencja przyjęta dla nazw).

Dzięki temu diagram procesu wykonany przez analityka np. z Japonii będzie zrozumiały dla inżyniera w Polsce.

Kolejnym krokiem w odkrywaniu potrzeb klientów, nisz na rynku i projektowaniu produktu cyfrowego jest analiza konkurencji.

UX Design

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne