Nasz proces

Analiza biznesowa

Analiza biznesowa
Oceń:

Analiza biznesowa jest nieodłączną częścią projektów IT. Polega na określeniu i odkryciu potrzeb biznesowych oraz rozwiązaniu problemów biznesowych za pomocą oprogramowania.

Analityk biznesowy to osoba, która zajmuje się pozyskiwaniem, analizowaniem, dokumentowaniem potrzeb interesariuszy projektu.

Jest swego rodzaju tłumaczem, który komunikuje ze sobą dwie społeczności - klientów i zespół pracujący nad oprogramowaniem.

Analityk biznesowy może łączyć funkcję menedżera projektu, występować w roli product ownera. Funkcja, którą pełni analityk biznesowy, nazywana jest również analizą wymagań, analizą systemową, inżynierią wymagań.

Menedżer wymagań, analityk aplikacji, analityk systemów biznesowych, analityk biznesowy IT, to także synonimy stanowiska analityka biznesowego.

Jesteś zainteresowany Analizą Biznesową?

Analiza biznesowa w procesie UX Design

UX Design jest jednym z etapów projektowania produktu cyfrowego. Podczas gdy analiza biznesowa rozpoczyna ten proces, prowadzi i zamyka.

Czy wiesz, że...

UX Design odpowiada na zebrane i zaprojektowane wymagania w postaci zaprojektowanych wireframe i przepływów użytkowników pomiędzy ekranami aplikacji biznesowej (wireflow).

W celu lepszego wyobrażenia sobie współdziałania analityka biznesowego i projektanta UX rozważmy projekt dotyczący opracowania następnej wersji aplikacji biznesowej rekrutującej kandydatów na różne stanowiska w firmie.

Wymaganie biznesowe może brzmieć: „Zwiększyć liczbę aplikacji o pracę o 25% w ciągu trzech miesięcy”. Analityk biznesowy zauważa, że aplikacja biznesowa nie jest wyposażona w funkcję wysłania CV bez konieczności aplikowania na udostępnione ogłoszenia o pracę.

UX Researcher uczestniczący w projekcie poddaje to spostrzeżenie analizie potrzeb użytkowników i potwierdza, że faktycznie, użytkownicy szukają takiej możliwości.

Teraz zadaniem analityka biznesowego jest opracowanie wymagań użytkowników, które spełniają założenia zarówno potrzeb użytkowników jak i potrzeb firmy (wymagania biznesowe).

Na jego liście pojawia się takie user story, jak "Użytkownik powinien móc wysłać swoje CV bez konieczności aplikowania na opublikowane ogłoszenie o pracę".

Z tego user story wynikają takie zadania jak "Utwórz konto użytkownika", "Edytuj profil użytkownika", "Zmień adres e-mail", "Załaduj plik z CV", "Dodaj tagi do swojego CV" itd.

Mechanizm tworzenia konta użytkownika może mieć wiele własnych wymagań funkcjonalnych. Należy m.in. zapewnić bezpieczne połączenie użytkownika ze stroną internetową, spełnić wymogi bezpieczeństwa tworzenia konta i ochrony hasła i danych osobowych.

Skoro mowa o danych należy przygotować odpowiednie klauzule RODO. Zadaniem analityka biznesowego jest również zweryfikowanie wspólnie z CTO, lub solution architektem, lub ekspertem od bezpieczeństwa, które rozwiązanie chmurowe będzie odpowiednie do zapewnienia tej funkcji i spełnienia całego zestawu wymagań, które wyniknęły z wymagań biznesowych.

W odpowiedzi na zebrane wymagania, UX Designer projektuje poszczególne kroki użytkownika w postaci szkicu ekranów interfejsu (wireframe'ów).

Uwzględnia informacje wynikające z analizy biznesowej, dodaje wymagania użytecznościowe, aby zaprojektowany interfejs był nie tylko wynikiem opisanych procesów biznesowych, ale zapewniał użytkownikowi wygodę korzystania i pozytywne doświadczenie (user experience).

Wymagań biznesowych może być znacznie więcej niż w opisanym przykładzie.

Zadaniem analityków biznesowych jest zweryfikowanie, czy te wymagania nie są sprzeczne z poprzednimi wymaganiami, jakie nowe reguły biznesowe tworzą, jak wpływają na rozwój tego konkretnego systemu informatycznego i czy znajdują swoje odzwierciedlenie w procesach biznesowych firmy.

Analiza biznesowa w The Story

W firmie The Story zatrudniamy nie tylko UX Designerów, UX Researcherów, ale również analityków biznesowych. Analiza biznesowa jest kluczowych elementem procesu tworzenia produktu cyfrowego.

Stawiamy w centrum uwagi nie tylko użytkownika, ale również potrzeby biznesowe właściciela oprogramowania. Dlatego w efekcie naszych prac powstają produkty, które dają prawdziwą wartość dla wszystkich interesariuszy projektów.

UX Design

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne