UX/UI Design + App Development

Najwyżej oceniana agencja na Clutch

  • Award logo
  • Award logo
  • Award logo

Marketplace HR Management System

Management System Drug Development Process

Analytical Tool Remote Glucose Monitoring

Marketplace Social Network

iOS Personal Travel Management

Apple Watch Football Live Notifications

Użyteczne produkty cyfrowe, które zachwycają designem. Projektujemy i kodujemy aplikacje webowe, mobilne oraz strony internetowe za pomocą Python, React, Next.js. Za naszą kreatywność otrzymujemy prestiżowe nagrody.

Nasze usługi

Nasze technologie

Stosujemy najnowsze technologie i rozwiązania używane w zaawansowanych aplikacjach webowych i mobilnych.

Discovery

Wspólny Warsztat Discovery z udziałem najlepszych ekspertów naszej firmy (współpraca z architektem oprogramowania). Zorganizowany, mający określoną strukturę, facylitowany. Omawiamy zalety i wady istniejących technologii i rozwiązań dostępnych na rynku (w odniesieniu do projektu). Wstępna architektura oprogramowania. Rekomendacje stacku technologicznego. Roadmapa.

Backend

Wydajność, skalowalność, globalna dostępność i bezpieczeństwo. Osiągamy to dzięki sprawdzonym rozwiązaniom i frameworkom: Python, Django, PHP, Laravel, WordpressPosgreSQL, DynamoDB, AWS, Docker, integrujemy się z dowolnym systemem za pomocą API, budujemy aplikacje oparte o mikrousługi.

Front-end

Spójny, wykonany z dbałością o szczegóły, SEO-friendy, responsywny, działający na dowolnym urządzeniu: TypeScript, React, Next.js, GraphQL, Headless.

CI/CD

Optymalizujemy cykle produkcji oprogramowania. Dostarczamy użytkownikom najnowszą stabilną wersję oprogramowania dzięki AWS CodePipelines, AWS Amplify, AWS CDK, Docker.

AWS DevOps

Tworzymy aplikacje tak jak to robią najlepsi. Wykorzystamy potencjał AWS Cloud dobierając i integrując się z odpowiednimi usługami. Przykładowy projekt z naszego portfolio w pełni używa CloudFront, Cognito, EC2, Lambda, RDS, Route 53, S3, SES, SNS, SQS. Stosujemy podejście infrastructure as a code. Dbamy o koszty utrzymania aplikacji (Cloud Economy).

QA

Jakość kodu i finalnego produktu zapewniamy dzięki Clean code, Unit tests, Selenium, Code Review.

Nowoczesny stack

Zachowujemy balans pomiędzy nowoczesnością a stabilnością działania. Nasze aplikacje są oparte o AWS Cloud, serverless i mikrousługi.

Skalowalny

Nasze aplikacje są projektowane tak, żeby obsłużyć miliony użytkowników z całego świata jednocześnie (AWS Cloud). Zachowujemy równowagę pomiędzy skalowalnością a budżetem klienta.

True Agile

Dostarczanie rezultatów na koniec każdego Sprintu i architektura aplikacji umożliwiająca klientowi zmianę wymagań w trakcie powstawania produktu są dla nas oczywiste i oferowane przez nas by default.

Opinie klientów

Przygotowaliśmy bezpłatne kursy z zakresu UX/UI i Development