DynamoDB

DynamoDB to hostowana baza danych NoSQL, pozwalająca na tworzenie tabeli bazodanowych, mogących przechowywać i pobierać dowolną ilość danych. Bardzo wydajnie zarządza ruchem danych i automatycznie skaluje i obsługuje rozproszone bazy danych. 

Poznaj technologie, w których pracujemy

Technologie