Technologie

AppConfig

Oceń:

AppConfig pozwala na szybkie tworzenie, zarządzanie i konfigurację aplikacji i całych formacji chmurowych. Dzięki zastosowaniu szeregu walidatorów kontrolujących składnię i semantykę, zapobiega najczęstszym błędom podczas wdrażania aplikacji. Samo wdrożenie jest na bieżąco kontrolowane przez AppConfig, które w razie napotkania błędu wycofuje zmianę tak aby zminimalizować wpływ błędu na użytkownika aplikacji. Rozwiązania użyte w AppConfig pozwalają na szybkie wdrażanie zmian, ograniczenie liczby błędów, aktualizacje aplikacji bez konieczności przerw i ogólną kontrolę nad procesem wdrażania