Nasz proces

Badanie potrzeb klienta

Badanie potrzeb klienta
Oceń:

Celem badania potrzeb klienta jest zrozumienie specyfiki obszaru lub problemu, aby można było stworzyć lepsze rozwiązanie dla użytkowników.

Kiedy stosujemy badanie potrzeb klienta?

  • zawsze wtedy, gdy pojawia się poczucie, że wiedza o użytkowniku jest zbyt mała lub płytka
  • przy rozpoczęciu nowego projektu, kiedy trzeba sprawdzić, czy potrzeba, którą produkt ma zaspokoić istnieje oraz jaka jest skala tej potrzeby
  • przy opracowaniu koncepcji i strategii nowego produktu cyfrowego
  • przy testowaniu MVP
  • przy redesignie i zmianie strategii produktu

Do badania potrzeb klienta warto wrócić, kiedy prace nad projektem są długofalowe, a zespół ma problem z wyjściem poza schemat i swoje przyzwyczajenia.

Długofalowe projekty stwarzają sytuacje, kiedy zespół popada w rutynę i kieruje się zasadą "tworzymy oprogramowanie od lat, znamy naszych użytkowników".

To wszystko pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo podjęcia niewłaściwych decyzji strategiczno-koncepcyjnych.

Obniża koszty poniesione na projektowanie i programowanie niewłaściwych rozwiązań, które nie pozwolą osiągnąć założonych celów biznesowych.

Segmentacja Klientów

Czego dowiemy się z badań potrzeb klienta?

Kto jest klientem produktu

Określimy kto jest klientem naszego produktu cyfrowego.

Doprecyzujemy cechy społeczno-demograficzne użytkowników, poznamy ich umiejętności posługiwania się urządzeniami cyfrowymi i aplikacjami.

Nie jest to cel badań sam w sobie, ale poznawanie swoich klientów leży u podstaw każdej firmy - tworzenia i rozwoju produktu, sprzedaży, marketingu.

Sytuacje użycia produktu

Zadając odpowiednie pytania dowiemy o kontekście, w jakim nasz produkt pomaga klientowi - czy używa go w drodze do pracy, czy bezpośrednio po obudzeniu, czy w trakcie posiłku. Kontekst ma ogromne znaczenie.

Miejsce, czas, typ urządzenia, kto jest obecny w trakcie użycia, kto może rozpraszać w trakcie interakcji. Badania pozwalają poznać te czynniki i określić ich ważność.

Schematy zachowań i nisze rynkowe

Analiza potrzeb klienta pozwala wyłonić i opisać wzorce zachowań użytkowników.

Czy wiesz, że...

Poznanie rutyny, nawyków i kultury użytkowników pozwala stworzyć trwałe rozwiązania, które w naturalny sposób będą wspierać klientów i wpiszą się w już utrwalone procesy.

Informacje o modelach zachowań pozwala na zidentyfikowanie niezaspokojonych potrzeb i odkrycie w branży niegospodarowanych nisz.

Wcześniejsze doświadczenia użytkowników

Co wywołuje negatywne emocji, demotywuje, irytuje lub staje się nieefektywne.

Co sprawia, że użytkownicy mają pozytywne emocje, co ich cieszy, buduje zaufanie, wywołuje zachwyt, jak mogą zareagować na pomysł biznesowy.

Badanie potrzeb pozwala odnieść się do konkurencji - zadać właściwe pytania i uzyskać informacje o popełnianych przez konkurencję błędach.

Poznanie wcześniejszych doświadczeń użytkowników pozwala wprowadzić odpowiednie zmiany w koncepcji produktu, pozyskać cenne informacje niezbędne w projektowaniu UX, zaoszczędzić cenny czas i pieniądze ucząc się na błędach innych, zamiast popełniać własne.

Język i terminologia branży

Nieodpowiedni język oferty może być krytycznym czynnikiem, który zaważy na sukcesie produktu.

Czy wiesz, że...

Terminologia używana w opisach produktu, sposób podania informacji klientowi, różni się w zależności od tego, do kogo jest adresowany produkt cyfrowy - specjalistów w określonej branży. Klienci nadają etykiety, kategoryzują, myślą skrótami.

Od tego, czy posługujemy się właściwymi terminami zależy, nie tylko, czy interfejs będzie użyteczny dla użytkownika, ale również czy zbudujemy zaufanie klienta do naszego produktu.

Inspiracje i insighty

Przypadkowy komentarz, pytanie, niespodziewana reakcja rozmówcy mogą zainspirować, otworzyć oczy, odkryć realną potrzebę.

Wywiad z respondentem potrafi być skarbnicą wartościowych informacji, które wpłyną na koncepcję projektu, a czasem posłużyć za pomysł na biznes.

Badania UX

Umów się na konsultację

Niezależnie od tego, czy chcesz stworzyć nowy produkt, czy ulepszyć istniejący, na pewno masz pytania.

Umów się na bezpłatną konsultację
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę na temat tworzenia produktów cyfrowych?
Sprawdź nasze ścieżki edukacyjne