Usługa

Badania User Experience

Co ludzie mówią, a co robią, to dwie różne rzeczy (Jacob Nielsen)

Wyceń projekt


Każdy z naszych nagrodzonych projektów miał etap badań UX

Badania UX nie pozwolą na domysły

Każdy chce mieć serwis internetowy z najlepszą konwersją. Każdy chce mieć serwis www prosty w nawigacji. Ale nie każdy chce użyć badań UX do tego celu. I jest to dobra wiadomość.

Jeśli Twoja konkurencja opiera się o własną opinie i zaniedbuje badania UX, wykorzystaj to i zwiększ przychody swojego internetowego biznesu. Projektowanie zorientowane na użytkownika bez użytkownika, to jak biznes bez przychodu, albo jak święta bez Kevina samego w domu.

Dlaczego powinieneś wybrać właśnie nas? Łączymy doświadczenie w projektowaniu z doświadczeniem w badaniach. Jesteśmy kompleksowymi projektantami opierającymi się o dane, a nie domysły.


Kiedy stosować badania UX?

Dzięki badaniom możesz iść głębiej i poznać potrzeby swoich klientów, ulepszyć swój model biznesowy, poprawić propozycję wartości, a możesz wyciągać szybkie wnioski i pracować na quickwins'ach. Wiemy o tym dzięki badaniom. My też je potrzebujemy, jak każdy biznes.

Redesign i zwiększenie konwersji

Redesign i zwiększenie konwersji

Przy redesignie w celu zwiększenia konwersji przeprowadzimy audyt UX, przeanalizujemy nagrania z sesji użytkowników, zrobimy testy użyteczności, sprawdzimy statystyki.
Ulepszenie modelu biznesowego

Ulepszenie modelu biznesowego

Aby głębiej poznać potrzeby swoich klientów i dopracować propozycję wartości produktu przeprowadzimy wywiady indywidualne z klientami, zbadamy trendy, przeprowadzimy badania etnograficzne.
Opracowanie nowego produktu

Opracowanie nowego produktu

Aby sprawdzić, czy potrzeba, którą produkt ma zaspokoić istnieje i jaka jest skala, zbadamy rutynę klienta, przeanalizujemy dane, przeprowadzimy wywiady pogłębione z ekspertami i klientami, wykonamy i przetestujemy MVP.

Badania UX + Design?


Portfolio Badań UX

Badania UX

Badania UX w 6 krajach dla firmy medycznej

Aby dostarczyć Klientowi wiedzę i opracować unikatowe propozycje wartości dla usług badań klinicznych zbadaliśmy ścieżkę pacjenta. Przeprowadziliśmy 3 warsztaty i ponad 30+ wywiadów z pacjentami i lekarzami w 6 krajach (Polsce, Ukrainie, W. Brytanii, Niemczech, Bułgarii, USA). Projekt otrzymał iF Design Award.

Badania UX

Testy użyteczności dzienniczka pacjenta

Na podstawie testów użyteczności przygotowaliśmy ponad 80 rekomendacji, jak ulepszyć design dzienniczka pacjenta. W efekcie zaprojektowaliśmy odpowiednie narzędzie, które zostało wprowadzone do badania klinicznego 3. fazy nowego leku. Z dzienniczka pacjenta będzie korzystać ponad 10 000 pacjentów z 8 krajów.

Badania UX

Badanie etnograficzne turystów Warszawy

Na zlecenie Stołecznego Biura Turystyki zrekrutowaliśmy i zaangażowaliśmy do badania Warszawy 10 zagranicznych turystów i 9 ekspertów do badania etnograficznego. W celu zebrania danych, które posłużyłyby projektowaniu dla Warszawy skoncentrowanego na ludziach, poprosiliśmy uczestników o dokumentację ich wrażeń.

Badania UX

Badanie materiałów turystycznych Warszawy

Wzięliśmy pod lupę materiały promocyjne, które Warszawa dystrybuuje wśród odwiedzających punkty informacji turystycznej: broszury, mapy, przewodniki, gadżety – wszystko to, co teoretycznie powinno pomagać turystom w ich eksploracjach. Przeprowadziliśmy benchmarking materiałów 10 miast Europy, wywiady pogłębione z urzędnikami, pracownikami punktów informacji turystycznej i turystami.


R&D

Badamy, analizujemy i tworzymy wytyczne do projektowania. Aktualnie prezentujemy wyniki badania serwisów dla klientów B2B.


Certificates
  • iF Design Award za UX i Service Design
  • 100+ przeprowadzonych wywiadów pogłębionych
  • 15+ wykonanych audytów UX
  • 6+ krajów, w których przeprowadzaliśmy badania