Nagrody

Nagrody są naszymi papierami wartościowymi. Akcjami uprzywilejowanymi co do głosu i certyfikatami potwierdzającymi jakość naszej pracy.