Technologie

SQS

Oceń:

Amazon Simple Queue Service dostarcza usługę kolejkowania pakietów, pozwalająca na oddzielanie i skalowanie mikrousług. Oferuje obsługę dwóch rodzajów kolejek, w zależności od potrzeb danej aplikacji - standardowe, dla komunikatów przychodzących więcej niż raz i poza kolejnością oraz FIFO (First-In-First-Out), gdzie zapytania obsługiwane są w ścisłej kolejności. Doskonale sprawdza się w aplikacjach opartych o architekturę rozproszoną, bądź wykonujących obliczenia i operacje w tle w oparciu o kolejki.