Technologie

CloudWatch

Oceń:

CloudWatch to potężne narzędzie monitorujące w czasie rzeczywistym zasoby i aplikacje korzystających z AWS. Mamy dostęp do metryk każdej z posiadanych usług AWS, z możliwościa konfigurowania oraz tworzenia własnych metryk, odpowiednich dla naszych potrzeb. CloudWatch posiada funkcję informowania nas o przekroczeniach założonych progów, dynamicznego skalowania, jak również reagowania i wprowadzania zmian w przypadku wystąpienia niepożądanych zdarzeń. Dzięki temu narzędziu zyskujemy kontrolę nad wydajnością i kondycją naszych aplikacji.