Technologie

SNS

Oceń:

Usługa zarządzania wysyłaniem wiadomości do subskrybentów końcowych, którymi mogą być serwery, adresy e-mail, kolejki Amazon SQS czy też fizyczne urządzenia. Użytkownik ma możliwość stworzenia tematu i kontroli dostępu do niego, definiowania jacy subskrybenci mogą z danym tematem się komunikować. Dzięki temu przykładowa wiadomość połączona jest z tematem a nie z subskrybentem - Amazon SNS sam identyfiukuje listę subskrybentów danego tematu i wysyła do nich wiadomość, co znacznie ułatwia zarządzanie wiadomościami. Wiadomości mogą być wysyłane wieloma różnymi kanałami, takimi jak e-mail, SMS czy też powiadomienie push.