Technologie

GraphQL

Oceń:

GraphQL jest językiem zapytań dla interfejsów API, zaimplementowanym w 2012 roku przez Facebooka, jako odpowiedź na potrzebę zwiększenia wydajności ładowania newsfeedu w telefonach komórkowych. Jest bardzo elastycznym i bogatym językiem zapytań, a jego główna funkcjonalność to mapowanie relacji między obiektami w bazie danych czy innym dowolnym źródle danych i tworzenie na tej podstawie grafów. Umożliwia definiowanie struktury wymaganych danych, co bardzo pozytywnie wpływa na unifikację i konsystencję. Elastyczność, bogactwo języka zapytań oraz możliwość łączenia wielu źródeł danych w jeden spójny interfejs są niezastąpione w dobie serverless i mikrousług. Składa się z systemu typów, języka zapytań i semantyki wykonywania, statycznej walidacji i introspekcji typów.