Technologie

Zend Framework

Oceń:

Rozwijany od 2005 r. zbiór bibliotek, napisany w PHP. Zend Framework oparty na wzorcach projektowych Middleware lub MVC, szeroko stosowany w aplikacjach webowych.  Posiada bardzo wysokiej jakości kod wyjściowy, zgodny ze standardami PSR. Celem jego powstania było uporządkowanie chaotycznego wówczasu kody PHP, dzięki czemu dziś jest spójnym i opartym na modułach narzędziem wspierającym pisanie kodu w tym języku.

Posiada wiele funkcjonalności niedostępnych w innych frameworka tego języka, jak np. paginacja. Dzięki zastosowaniu komponentów umożliwia stworzenie aplikacji biznesowej od zera, a jednocześnie może zadbać tylko o jej dodatkowe funkcjonalności. Obecnie framework jest rozwijany pod nazwą Laminas Project.