Technologie

OAuth 2

Oceń:

To protokół wykorzystywany do tworzenia bezpiecznych mechanizmów autoryzacji. Umożliwia użytkownikowi udzielenie stronie trzeciej lub aplikacji dostępu do chronionych zasobów użytkownika, bez konieczności ujawniania danych uwierzytelniających czy tożsamości. Działa w oparciu o metodę Authorization Code Flow. Jest to podstawowy model autoryzacji w aplikacjach rozproszonych opartych o mikrousługi.