OAuth 2

To protokół wykorzystywany do tworzenia bezpiecznych mechanizmów autoryzacji. Umożliwia użytkownikowi udzielenie stronie trzeciej lub aplikacji dostępu do chronionych zasobów użytkownika, bez konieczności ujawniania danych uwierzytelniających czy tożsamości. Działa w oparciu o metodę Authorization Code Flow. Jest to podstawowy model autoryzacji w aplikacjach rozproszonych opartych o mikrousługi.

Poznaj technologie, w których pracujemy

Technologie