Technologie

jQuery

Oceń:

Prosta biblioteka JavaScript wykorzystywana przede wszystkim do manipulacji DOM i tworzenia prostych animacji bez wykorzystywania CSS albo SVG. Przede wszystkim jest używana w klasycznych stronach opartych o renderowanie serwerowe i znacząco ułatwia dynamiczną zmianę DOM, wysyłanie żądań XHR i pracę z kolekcjami obiektów, kiedy nie ma możliwości kompilacji kodu ES6. W oparciu o jQuery powstała ogromna ilość powszechnie wykorzystywanych bibliotek i produktów cyfrowych zarówno komercyjnych jak i open source.