Zeplin

Zeplin jest narzędziem działu Design służącym do dystrybucji rezultatów prac designerów UI/UX do developerów i project managerów. Zeplin jest używany w procesie produkcji serwisów internetowych, aplikacji webowych i mobilnych. Wspiera tzw. designers w budowaniu design system.

Zeplin działa w trybie online w formie aplikacji przegląrkowej lub desktopowej dla systemów MacOS i Windows (więcej w Zeplin Help). Posiada możliwość integracji z programami do projektowania (Figma, Sketch, Adobe XD) za pomocą plugin o nazwie Zeplin (więcej w Zeplin Help). Dzięki temu projektanci przesyłają swój design do Zeplin bezpośrednio z programu, w którym został wykonany projekt.

Members share

Aplikacja Zeplin stanowi źródło prawdy o interfejsie produkowanej aplikacji dla całego team, a nie tylko developerów. Dobrą praktyką jest, aby publikować na Zeplinie tylko ten design, który ma być poddany analizie project managerów i programistów (dzięki funkcji Share). W rezultacie Zeplin zawiera tylko te designs, które zostały finalnie zaakceptowane przez team i przekazane na produkcję.

Zeplin posiada funkcjonalność (features) umożliwiającą komentowanie opublikowanych designs i dodawanie adnotacji przez team projektowy.

Designs share

Pliki design w Zeplin są organizowane per project, a dostęp do nich jest nadawany przez właściciela projektu kolejnym jego uczestnikom (team members). Każdy project może zawierać nieograniczoną liczbę plików, dlatego Zeplin ułatwia ich organizację przy użyciu odpowiednio nazwanych sekcji (sections).

Design system

Zeplin zawiera nie tylko design ekranów aplikacji (makiety UI, a dokładnie frame), ale również umożliwia publikację i organizację components użytych w makietach.

Poznaj technologie, w których pracujemy

Technologie