Technologie

Zeplin

Oceń:

Zeplin jest narzędziem działu Design służącym do dystrybucji rezultatów prac designerów UI/UX do developerów i project managerów. Zeplin jest używany w procesie produkcji serwisów internetowych, aplikacji webowych i mobilnych. Wspiera tzw. designers w budowaniu design system.

Zeplin działa w trybie online w formie aplikacji przegląrkowej lub desktopowej dla systemów MacOS i Windows (więcej w Zeplin Help). Posiada możliwość integracji z programami do projektowania (Figma, Sketch, Adobe XD) za pomocą plugin o nazwie Zeplin (więcej w Zeplin Help). Dzięki temu projektanci przesyłają swój design do Zeplin bezpośrednio z programu, w którym został wykonany projekt.

Members share

Aplikacja Zeplin stanowi źródło prawdy o interfejsie produkowanej aplikacji dla całego team, a nie tylko developerów. Dobrą praktyką jest, aby publikować na Zeplinie tylko ten design, który ma być poddany analizie project managerów i programistów (dzięki funkcji Share). W rezultacie Zeplin zawiera tylko te designs, które zostały finalnie zaakceptowane przez team i przekazane na produkcję.

Zeplin posiada funkcjonalność (features) umożliwiającą komentowanie opublikowanych designs i dodawanie adnotacji przez team projektowy.

Designs share

Pliki design w Zeplin są organizowane per project, a dostęp do nich jest nadawany przez właściciela projektu kolejnym jego uczestnikom (team members). Każdy project może zawierać nieograniczoną liczbę plików, dlatego Zeplin ułatwia ich organizację przy użyciu odpowiednio nazwanych sekcji (sections).

Design system

Zeplin zawiera nie tylko design ekranów aplikacji (makiety UI, a dokładnie frame), ale również umożliwia publikację i organizację components użytych w makietach. Właściwie Zeplin daje możliwość przekazania na produkcję całego Design System (colors, text styles, spacing and layout, components). Components są publikowane w dziale Styleguide każdego Project, gdzie trafiają za pomocą eksportu z Sketch, from Figma, from Adobe XD. Poszczególne components przekazują do Zeplin również code, co pozwala programistom szybciej zbudować arkusz styli CSS. W efekcie skraca się proces web i mobile development.

Designs management

Zeplin bez wątpienia wspiera cały development process i należy do narzędzi typu management. Oprócz wspomnianych wcześniej integracji z programami do projektowania (from Figma, Sketch, Adobe XD), Zeplin umożliwia komunikację z innymi popularnymi aplikacjami typu management: Slack, Jira, Teams, Trello i Storybook.

Wprowadzenie zmian do opublikowanych designs i code wymaga ich ponownego eksportu do Zeplin. Narzędzie nadpisuje starą wersję opublikowanego design nową pod warunkiem, że frame posiada identyczną nazwę zarówno w Zeplin jak i w pliku programu użytego do design.

Systems: miejsce Zeplin w procesie

Podsumowując, narzędzie Zeplin jest istotnym elementem w naszym łańcuchu produkcyjnym (designs app: from Figma, Sketch, Adobe XD -> Zeplin -> Storybook). Znajduje się na styku prac design i code. Posiada rozbudowany system uprawnień (team składa się z owner, admin, members). Umożliwia dystrybucję prac design nie tylko jako frame, ale również jako design system. Służy do komunikowania zmian i utrzymania najnowszej wersji designs.

 

Korzyści z używania Zeplina

Developer
Zeplin stanowi jedno źródło prawdy dla zespołu programistów. Umożliwia integracje z narzędziami Jira, Storybook, VC Code, a także Slack i Teams. Pozwala pobrać style CSS komponentu i pliki używanych w projektach grafik (SVG, WEBP, PNG).
Designer
Designer używa Zeplin do przekazania finalnych projektów graficznych.

Tips & trics w używaniu Zeplina.

Eksport Assets z Figma
Zeplin może automatycznie generować grafiki użyte w projekcie graficznym do pobrania w różnych skalach i formatach (SVG, WEBP, PNG). Oznaczone grafiki są nazywane Assets'ami.
W jaki sposób stworzyć Assets do pobrania na Zeplinie?
Assets tworzysz w Figmie za pomocą funkcji Slice, a następnie eksportujesz Frame zawierający assets do Zeplina. Do "wycinania" assetsa w Figmie rekomendujemy plugin Fast Slice.
Dlaczego nazwy Frame powinny być unikatowe?
W przypadku gdy dwa lub więcej Frame noszą takie same nazwy, do Zeplina jest eksportowany tylko jeden z nich. Ostatnio wyeksportowany Frame nadpisuje ten, który nosi taką samą nazwę.
Czy długość nazwy Frame ma znaczenie?
Zeplin ma limit 100 znaków dla nazw Frame'ów. W procesie eksportu ma to znazenie i dwa Frame'y o nazwie, która jest unikatowa dopiero od 101. znaku, zostaną uznane przez Zeplin za duplikaty.