Technologie

Elastic Beanstalk

Oceń:

Jest to usługa zarządzania pełnym stackiem aplikacji sieciowej. Odpowiada za tworzenie, utrzymanie i monitoring zasobów niezbędnych do działania aplikacji opartych o Python, PHP, Node.js, Java czy .NET. Jest to spójny interfejs do zarządzania i konfiguracji zasobami aplikacji a dzięki CLI łatwo może być zintegrowany z kodem oprogramowania, co umożliwia prowadzenie infrastruktury aplikacji as a code. Elastic Beanstalk daje szeroką gamę narzędzi do monitoringu oraz analizy zdarzeń. Aspekty sieciowe i skalowania, takie jak load balancing, VPN oraz firewalle, są również zarządzane i monitorowane przez Elastic Beanstalk. Dzięki systemowi wersji i niezależnych środowisk aplikacji z łatwością możemy utrzymywać wiele wersji serwisu, a aktualizacja ekosystemu i wdrażanie nowych wersji programu jest łatwa i wydajna. Wspiera konteneryzację.