Produkcja wideo

Produkcja wideo jest procesem produkcji treści wideo. Istnieją trzy etapy produkcji wideo: pre-produkcji, produkcji i postprodukcji. Bardzo istotny element prezentacji firmy oraz marketingu. Głównymi platformami wideo są: YouTube oraz Vimeo.

Poznaj technologie, w których pracujemy

Technologie