Technologie

Analiza danych

Oceń:

Wieloetapowy proces od zdefiniowania wymagań jakościowych aż po przygotowanie raportu wynikowego. Analiza danych pozwala na uzyskanie wiedzy na temat zjawiska, poznanie jego przyczyny lub skutki, preferencje i oczekiwania użytkowników, co stanowi niezwykle przydatną wiedzę na różnych etapach wdrażania projektów. Istnieje wiele metod analizy danych, takich jak data mining, business intelligence, wizualizacja danych czy badania eksploracyjne.