Technologie

Badania terenowe

Oceń:

To, wykorzystywana od stosunkowo niedawna, metoda jakościowa z zakresu nauk społecznych mająca na celu obserwację, interakcję i zrozumienie ludzi przebywających w środowisku naturalnym, w wyniku  której otrzymujemy dane surowe. Wymaga przeprowadzenia danego badania bezpośrednio na społeczności, którą badamy oraz fizycznego uczestnictwa badacza.Pomaga to w lepszym zrozumieniu badanego zjawiska i uzyskaniu wglądu do danego środowiska, który byłby niemożliwy przy prowadzeniu badań w warunkach kontrolowanych. W badaniach terenowych możemy posłużyć się metodami obserwacyjnymi (obserwacja uczestnicząca lub shadowing) , wywiadem swobodnym czy storytellingiem.