Technologie

Kaskada

Oceń:

Model kaskadowy jest wciąż nadal jednym z najbardziej popularnych sposobów wytwarzania oprogramowania. Składa się on z kilku następujących po sobie etapów, a przejście do kolejnego etapu możliwe jest jedynie jeśli poprzedni etap został ukończony. Na etapy składa się planowanie i specyfikacja wymagań, analiza wymagań i wykonalności, projektowanie, implementacja kodu, testowanie pod kątem całości jak i poszczególnych elementów oraz wdrożenie i utrzymanie powstałego produktu. Bardzo dobrze sprawdza się w przypadku jasno sprecyzowanych, przejrzystych, a przede wszystkim stabilnych wymagań.. Jest punktem wyjściowym dla wielu podobnych modeli opartych na Kaskadzie, między innymi modelu MITP, opracowany przez IBM.