Technologie

Scrum

Oceń:

Scrum sam w sobie nie jest metodą pracy, a jedynie zbiorem określonych ram (frameworkiem) postępowania w trakcie realizacji projektów związanych z wytwarzaniem oprogramowania w oparciu o metodyki zwinne (Agile). Produkt jest wytwarzany przyrostowo, w wyniku trwających nie dłużej niż miesiąc sprintów. Każdy sprint ma na celu po swoim zakończeniu przynieść nową dla użytkownika wartość funkcjonalną. Czas oraz zadania do zrealizowania w ramach sprintu są omawiane i ustalane przez wszystkich członków zespołu Scrumowego przed każdym Sprintem w ramach Sprint Planningu. Dzięki zastosowaniu praktyk Agile oraz elastyczności, reagowaniu i uwzględnianiu bieżących zmiany, pomysłów czy udoskonaleń, Scrum pozwala na wytworzenie produktu doprecyzowanego i zgodnego z oczekiwaniami klienta, który jest stale zaangażowany w proces powstawania usługi oraz jej użytkowników.