Aplikacja biznesowa do zarządzania pracami inżynierów i architektów

Engex Workbook jest aplikacją biznesową do zarządzania projektami inżynieryjnymi i architektonicznymi. Zaprojektowaliśmy i zaprogramowaliśmy aplikację na zlecenie firmy Engex z Moskwy.

Problem biznesowy

Aplikacja rozwiązuje problem biznesowy klienta polegający na monitorowaniu postępów prac, zaangażowaniu czasowym pracowników, planowaniu prac i efektywnym wykorzystaniu budżetu projektu. Zaprojektowaliśmy aplikację tak, aby właściciel biznesu miał pełny obraz sytuacji w swojej firmie.

Dashboard aplikacji biznesowej

Poprawność informacji przekazywanej do Właściciela biznesu zależy od jakości danych wprowadzanych przez jego menedżerów. Dlatego rozwiązanie bolączek menedżerów projektów za pomocą systemu informatycznego jest kluczowe z punktu widzenia powodzenia projektu. W 2014 roku projekty inżynieryjne są zarządzane metodą kaskadową. Menedżer projektu może prowadzić kilka projektów jednocześnie. Widzi ich etapy w ujęciu postępu wykonania i poświęconego przez zespół czasu. Dlatego wszelkie opóźnienia i nadgodziny są sygnalizowane na czerwono.

Dashboard projektu

Wprowadzane przez pracowników dane dają wgląd w postawowe KPI projektu - czas pozostały do deadline, stopień wykorzystania budżetu, postęp realizacji projektu. Kolory sygnalizują obszary problemowe. Interfejs został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzanie danych. W tym celu zostały wykorzystane wbudowane formularze, które pozwalają pozostać użytkownikowi na tym samym ekranie.

Interfejs aplikacji do zarządzania

Interfejs aplikacji został zaprojektowany odpowiednio do przypadków użycia tak, aby zoptymalizować pracę pracowników i pozwolić na przyszły rozwój tego narzędzia do zarządzania procesem produkcji w firmie.

Możliwość dodawania kolejnych działów aplikacji biznesowej

Wyświetlanie KPI wraz z sygnalizacją kolorem statusu

Użyteczny sposób edycji elementów projektu

Status i postęp wykonania projektów, które w zależności od efektywności zmieniają swój kolor

Jednostki logiczne powiązane z projektem

Sortowanie i wypadające listy