Aplikacja webowa symulująca działanie aukcji OZE

Na zlecenie PwC i Polskiego Stowarzyszenia Energii Odnawialnej stworzyliśmy aplikację symulującą działanie aukcji energii odnawialnej (OZE).

Aplikacja webowa symulująca działanie aukcji OZE - obrazek 1

E-learning poprzez doświadczenie

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (przyjęta w Polsce 20 lutego 2015 r.) wprowadza inwestycje z tego sektora w nową rzeczywistość. Dotychczas takie instalacje otrzymywały dodatkowe przychody niezależnie od swojej jakości. Aktualnie inwestycje muszą konkurować ze sobą jakością, aby wygrać w aukcji energii odnawialnej i zrealizować wymagany przez inwestorów zwrot. Przyrost źródeł odnawialnych zmienia obraz energetyki zarówno dla firm, które sprzedają energię, jak i dla jej odbiorców. Najczęściej zadawanym na rynku energetycznym pytaniem jest: jaka będzie cena na aukcjach? Jako, że zależy ona od zachowań uczestników aukcji na razie można jedynie budować scenariusze i domysły.

Zakres prac nad aplikacją

PwC wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Odnawialnej oraz Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka postanowiło porzucić pisanie scenariuszy i sprawdzić, co wydarzy się na aukcjach przeprowadzając symulację aukcji OZE. Wydarzenie jest unikalne – w rok przed przeprowadzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki faktycznej aukcji OZE, symulacja dała inwestorom możliwość przetestowania swoich strategii i weryfikacji hipotez dotyczących ceny w aukcjach OZE.

Zostaliśmy zaangażowani do stworzenia dwujęzycznej internetowej platformy ZieloneAukcje.pl, która pozwoli przeprowadzić organizatorom symulację aukcji energii odnawialnej, a jej uczestnikom dowiedzieć się, w jaki sposób brać udział w aukcji.

Zakres prac nad aplikacją - obrazek

Prototyp symulatora OZE

Za pomocą wireframes określiliśmy zakres danych, przypadki użycia i zaprojektowaliśmy interfejs symulatora aukcji OZE.

Prototyp symulatora OZE - obrazek
Aplikacja webowa symulująca działanie aukcji OZE - obrazek 2

Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika

Interfejs aplikacji webowej został zaprojektowany zgodnie z brandguide PwC.

Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika - obrazek 1
Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika - obrazek 2
Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika - obrazek 3
Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika - obrazek 4
Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika - obrazek 5

Komunikacja z użytkownikami

Podłączyliśmy powiadomienia mailowe i przygotowaliśmy dla Klienta panel zarządzania komunikacją z uczestnikami aukcji.

Komunikacja z użytkownikami - obrazek

Tłumaczenie i testy aplikacji

Nową regulacją na polskim rynku są zainteresowani podmioty z innych państw - Chin, Europy Zachodniej. Przygotowaliśmy efektywne środowisko do tłumaczenia interfejsu platformy na język angielski. Wykonaliśmy testy i uruchomiliśmy aplikację.

Podczas działania platformy wspieraliśmy PwC w obsłudze akcji - przyjmowanie płatności i rozliczenia z użytkownikami, monitoring dostępności i działania aplikacji.

Wyniki pierwszej polskiej próbnej aukcji OZE zostały omówione podczas webinarium zorganizowanego przez PwC, PSEW i kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka.

Tłumaczenie i testy aplikacji - obrazek