Aplikacja biznesowa do zarządzania pracami inżynierów i architektów

Engex Workbook jest aplikacją biznesową do zarządzania projektami inżynieryjnymi i architektonicznymi. Zaprojektowaliśmy i zaprogramowaliśmy aplikację na zlecenie firmy Engex z Moskwy.

Problem biznesowy

Aplikacja rozwiązuje problem biznesowy klienta polegający na monitorowaniu postępów prac, zaangażowaniu czasowym pracowników, planowaniu prac i efektywnym wykorzystaniu budżetu projektu. Zaprojektowaliśmy aplikację tak, aby właściciel biznesu miał pełny obraz sytuacji w swojej firmie.

Dashboard aplikacji biznesowej

Poprawność informacji przekazywanej do Właściciela biznesu zależy od jakości danych wprowadzanych przez jego menedżerów. Dlatego rozwiązanie bolączek menedżerów projektów za pomocą systemu informatycznego jest kluczowe z punktu widzenia powodzenia projektu. W 2014 roku projekty inżynieryjne są zarządzane metodą kaskadową. Menedżer projektu może prowadzić kilka projektów jednocześnie. Widzi ich etapy w ujęciu postępu wykonania i poświęconego przez zespół czasu. Dlatego wszelkie opóźnienia i nadgodziny są sygnalizowane na czerwono.

dashboard interfejsu aplikacji webowej Engex Workbook

Dashboard projektu

Wprowadzane przez pracowników dane dają wgląd w postawowe KPI projektu - czas pozostały do deadline, stopień wykorzystania budżetu, postęp realizacji projektu. Kolory sygnalizują obszary problemowe. Interfejs został zaprojektowany tak, aby maksymalnie ułatwić i przyspieszyć wprowadzanie danych. W tym celu zostały wykorzystane wbudowane formularze, które pozwalają pozostać użytkownikowi na tym samym ekranie.

dashboard ekranu zarządzania projektem w aplikacji webowej Engex Workbook

Interfejs aplikacji do zarządzania

Interfejs aplikacji został zaprojektowany odpowiednio do przypadków użycia tak, aby zoptymalizować pracę pracowników i pozwolić na przyszły rozwój tego narzędzia do zarządzania procesem produkcji w firmie.

Możliwość dodawania kolejnych działów aplikacji biznesowej

nawigacja w aplikacji webowej Engex Workbook

Wyświetlanie KPI wraz z sygnalizacją kolorem statusu

wyświetlanie KPI w aplikacji webowej wraz z sygnalizacją kolorem statusu

Użyteczny sposób edycji elementów projektu

UI sposobu edycji elementów projektu

Status i postęp wykonania projektów, które w zależności od efektywności zmieniają swój kolor

UI sygnalizacji statusu i postęp wykonania projektów w aplikacji

Jednostki logiczne powiązane z projektem

jednostki logiczne powiązane z projektem prezentowanych w aplikacji webowej

Sortowanie i wypadające listy

sortowanie danych i wypadające listy w aplikacji webowej