Technologie

MySQL

Oceń:

Wolnodostępny system relacyjnych baz danych oraz jeden z dialektów SQL obecnie rozwijany przez firmę Oracle. Jest w dużej mierze zgodny obecnym standardem ANSI/ISO SQL, a dodatkowo wprowadza również swoje rozszerzenia, nowe elementy języka, silniki przechowywania danych i typy. Umożliwia m.in wdrażanie natywnych aplikacji chmurowych, data warehousing, aplikacji e-commerce oraz aplikacji do logowania, jednak najpowszechniejszym zastosowaniem jest tworzenie internetowych baz danych. Najczęściej jest wybierany przez twórców rozwiązań wykonanych w PHP. MySQL jest w pełni wspierany przez AWS w usłudze RDS również w postaci zgodnego z dialektem MySQL autorskiego silnika AuroraDB.