Product design i web development Na co idą moje pieniądze?

UX/UI Design, który wciąga użytkownika i pomaga zrozumieć trudny dokument księgowy - uchwałę budżetową miasta.

Redesign SaaS

We współpracy z samorządami gmin i miast stworzyliśmy aplikację webową, która opowiada o budżecie miasta angażująco dla jego mieszkańców. Naszym zadaniem było całkowite odświeżenie strony internetowej na podstawie wersji z 2012 roku.

Zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów operacyjnych SaaS

Dzięki naszym pracom usługa stała się liderem w segmencie prezentacji budżetów jako produktu dla administracji publicznej. Osiągnięty efekt jest wynikiem prawidłowej interpretacji business goals (celów biznesowych) vs user needs (potrzeb użytkowników) oraz implementacji zasad projektowania lejków sprzedaży i lean management.

>250%

Wzrost sprzedaży produktu do miast i gmin

nr 1

Osiągnięcie pozycji w swoim segmencie usług dla samorządów

>75%

Osiągnięty poziom retencji klientów

z 10 dni do 4 godz.

Skrócenie czasu potrzebnego na wykonanie analizy i prezentacji budżetu

Zwiększenie zysków i zmniejszenie kosztów operacyjnych SaaS

Product Design dla administracji publicznej

Przedstawienie ponad 100 stron uchwały budżetowej w interaktywnej formie wymagało od nas analizy różnych aspektów finansów publicznych niezbędnych do stworzenia produktu - ustaw, zasad finansowania wydatków publicznych, zasad przeznaczania wpływów do budżetu, zasad działania funduszy sołeckich.

Product Design dla administracji publicznej

Personalizacja produktu - dostosowanie prezentacji budżetu do identyfikacji wizualnej miasta

Wykonując redesign SaaS, przeprowadziliśmy pogłębione wywiady z klientami usługi (samorządowcami). Ich wynikiem było m.in. wprowadzenie możliwości dostosowania wyglądu prezentacji budżetu do identyfikacji wizualnej miast.

Dzięki temu, wydziały promocji widzą większą wartość usługi, wykorzystują do celów promocyjnych i kampanii profiskalnych, zachęcających mieszkańców do płacenia podatków.

Personalizacja produktu

System wizualny

Proces projektowania interfejsu aplikacji internetowej (UI) ułatwiło stworzenie systemu ikon. Każda z nich zawiera scenę ze zdarzenia w mieście, które jest finansowane ze środków gminy.

Połączenie scen w całość doprowadziło do powstania wizualizacji i prezentacji miasta, które odzwierciedla jego życie, codzienne dochody i wydatki. Elementy ilustracji posłużyły również za motyw przewodni konsekwentnie używany w komunikacji produktu.

System wizualny

Projektowanie interakcji

Ruchome i interaktywne elementy, które wdrażane są w każdej wizualizacji budżetu miasta lub gminy, zwracają uwagę użytkowników na kluczowe elementy prezentacji. Dzięki temu wchodzą oni w interakcję, angażują się w treść prezentacji, lepiej rozumieją jej zawartość. Projektowanie interakcji w produkcie cyfrowym jest tym co bezpośrednio wpływa na budowanie doświadczenia użytkownika (UX/UI Design).

Projektowanie interakcji

Wyzwania projektowe

Analiza pomysłu na produkt i badanie konkurencji wykazało, że przy odpowiedniej modyfikacji modelu biznesowego i wykorzystaniu wiedzy za zakresu UX (budowanie pozytywnych doświadczeń klienta przez cały proces świadczenia usługi) Nacoidamojepieniadze.pl może być liderem w swojej niszy.

Wiedzieliśmy, że nasza praca ma doprowadzić do zwiększenia zysków SaaS, dlatego w trakcie projektowania, każde założenie było weryfikowane z pytaniem: “Czy to doprowadzi do zwiększenia wartości dodanej?”

Naszą pracę rozpoczęliśmy wykonując audyt ux, badanie produktu i procesu świadczenia usługi ówczesnej platformy oraz przeprowadzając warsztaty z osobami decyzyjnymi.

Na warsztatach rozmawialiśmy o kluczowych czynnikach sukcesu, motywacjach i barierach wejścia. W ten sposób powstały podstawowe założenia do przeprojektowania platformy.

Zidentyfikowane w badaniach potrzeby:

  • Atrakcyjność i prostota - edukacja mieszkańców o finansach publicznych.
  • Personalizacja - np. dostosowanie prezentacji do identyfikacji wizualnej zamawiającego.
  • Wiarygodność danych - dane z dokładnością do jednego grosza.
Wyzwania projektowe

Doskonalenie procesu

Innym obszarem naszego zainteresowania w projekcie była redukcja kosztów operacyjnych w procesie tworzenia każdej pojedynczej prezentacji.

W tym celu zmapowaliśmy cały proces metodą VSM, identyfikowaliśmy oznaki marnotrawstwa i w efekcie:

  • Zaprojektowaliśmy inteligentne arkusze excel do obliczania danych, które administrator wpisuje do systemu CMS.
  • Stworzyliśmy narzędzie importu danych do CMS z excel.
  • W wielu miejscach wdrożyliśmy gotowe do wyboru ustawienia domyślne.
  • Zaprojektowaliśmy specjalny system zarządzania treścią, dzięki czemu zaledwie dwoma kliknięciami można zmienić wygląd prezentacji.

Zaproponowane i wdrożone przez nas udoskonalenia procesu tworzenia prezentacji budżetu poskutkowało skróceniem całkowitego czasu potrzebnego na wykonanie każdej pojedynczej prezentacji z 10 dni do 4 godzin roboczych.

Doskonalenie procesu

Efekty dla Sponsora

Obecnie Nacoidamojepieniadze.pl to funkcjonujący SaaS, którego VSM przynosi zysk. Kluczowe wskaźniki rozwoju:

>300%

Wzrost sprzedanych prezentacji

nr 1

Osiągnięcie pozycji na rynku

z 10 dni do 4 godz.

Skrócenie procesu realizacji usługi dla klienta

Efekty dla Sponsora

Opis techniczny

Wyzwanie

Wydajność i stabilność działania całego systemu ze względu na medialny charakter platformy oraz bardzo dużą ilość odwiedzających. W efekcie nasz zespół DevOps zaprojektował i wdrożył wysokowydajną i skalowalną infrastrukturę aplikacji w oparciu o narzędzia oferowane przez AWS.

Widoczność dla Google (SEO)

Większość treści jest generowanych w sposób tradycyjny bez dynamicznego generowania DOM, co bardzo pozytywnie wpłynęło na wyniki pozycjonowania.

Technologia dopasowana do klientów SaaS

Udział użytkowników dla Explorer 10 i 11 wynosi ponad 14%, w związku z czym dostarczyliśmy najważniejsze funkcjonalności, rownież dla tych wersji przeglądarek.

Narzędzia AWS cloud

ElasticBeanstalk, Elasticache, SES, RDS, SNS, CloudFront i Route 53.

Stack

Python (Django), PostgreSQL, JavaScript (ES6) oraz HTML5/CSS3.