Technologie

Microsoft Project

Oceń:

Element pakietu Microsoft Office, wspierające zarządzanie projektem w zakresie organizacji zasobów, czasu i finansów projektu, w pełni zintegrowany z pozostałymi narzędziami pakietu. Pozwala na proste i przejrzyste planowanie zadań, kontrolę realizacji projektu oraz na wizualne wsparcie projektu, m.in za pomocą tabel i wykresów takich jak np. diagram Gantta.