Technologie

Wywiady pogłębione

Oceń:

Wywiady pogłębione stanowią jedną z metod badań jakościowych, polegającą na rozmowie z respondentem “w cztery oczy”. Pozwala to na uzyskanie dokładnej i wiarygodnej opinii respondenta, co nie zawsze jest możliwe w przypadku wywiadów grupowych, gdzie wpływ odpowiedź może być udzielana pod wpływem grupy. Technika prowadzenia wywiadu pogłębionego może być ustrukturyzowana, gdzie respondenci odpowiadają na te same pytania lub półustrukturyzowana, z pulą pytań wyjściowych, ale dopuszczająca pytania pojawiające się w wyniku toku wywiadu