Strona główna > Journal > Koszt aplikacji webowej - ile kosztuje aplikacja webowa?
Journal

Koszt aplikacji webowej - ile kosztuje aplikacja webowa?

Oceń artykuł:

Ile kosztuje aplikacja webowa? W przypadku naprawdę prostej strony będzie to koszt rzędu 10 000 PLN.

Bardzo zaawansowana, szyta na miarę platforma internetowa może kosztować grubo ponad 1 000 000 PLN. Trudno się temu zakresowi cen dziwić.

Aplikacja webowa to pojęcie tyleż oczywiste, co niejednoznaczne i czasami powodujące wiele nieporozumień.

Dlaczego?

Aplikacja webowa to z jednej strony prosta strona internetowa (np. landing page), a z drugiej strony aplikacją webową jest nazywany rozbudowany sklep internetowy. Siłą rzeczy obie te strony różnią się od siebie, jak różnią się od siebie kajak i tankowiec.

Koszt stworzenia aplikacji webowej nie od dziś budzi wiele nieporozumień. Obrósł wieloma mitami i nieporozumieniami.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji? Będąc w zgodzie z faktami nie da się w prosty sposób odpowiedzieć na to pytanie.

Koszt aplikacji tak naprawdę jest możliwy do poznania dopiero w momencie, gdy dokonana zostanie wycena aplikacji webowej, a to w praktyce oznacza określenie kilku fundamentalnych kwestii. 

Mówiąc w dużym skrócie, wycena projektu aplikacji oznacza konieczność konkretnego określenia oczekiwań funkcjonalnych oraz celów biznesowych.

W bardziej szczegółowym ujęciu jest ona uzależniona od pięciu kluczowych kwestii, o których dziś opowiemy.

Szukasz software house?

Wycena aplikacji internetowej - rodzaj oraz cele, jakim ma służyć aplikacja

Zacznijmy od najbardziej oczywistego stwierdzenia. Koszt napisania aplikacji webowej jest w pierwszej kolejności zależny od jej rodzaju, złożoności technologicznej oraz od celów, jakim ma ona służyć. Choć zdanie powyższe wydaje się intuicyjne i zrozumiałe, wymaga jednak komentarza.

Wykonanie standardowej landing page, jaką często spotykamy w internecie, siłą rzeczy nie będzie się wiązało z dużym kosztem. Jej koszt zazwyczaj nie przekracza 10 000 PLN.

Jeżeli, jednak chcemy zbudować serwis o podobnej złożoności (technologicznej, funkcjonalnej) do Booking.com, to musimy wygospodarować budżet liczony w milionach złotych.

Co jest przyczyną tak szalonej różnicy? 

Na pierwszy rzut oka, przynajmniej dla laika, te strony aż tak bardzo się od siebie nie różnią. Jeśli jednak spojrzymy na nie okiem specjalistów (liczba mnoga jest tutaj nie tylko celowa, ale i konieczna) to okaże się, że do stworzenia prostej landing page wystarczy jeden „multiinstrumentalista”.

koszt aplikacji webowej
Bogate, zróżnicowane portfolio jest jednym z ważniejszych elementów stanowiących o wiarygodności wykonawcy aplikacji webowej.

Stworzenie serwisu podobnego do Booking.com jest dla jednej osoby właściwie niewykonalne. To zadanie dla kilku zespołów (teamów projektowych), liczących od kilkunastu do kilkudziesięciu osób.

Rodzaj aplikacji ma tutaj niebagatelne znaczenie, bowiem bezpośrednio wpływa na:

 • ilość koniecznych pracowników
 • zakres koniecznych kompetencji (stack technologiczny)
 • czas tworzenia aplikacji webowej
 • ilość oraz złożoność funkcji aplikacji
 • rodzaj wykonawcy (freelancer versus software house, agencja UX)
 • ilość wykonawców (częstokroć aplikacje webowe są tworzone przez kilka niezależnych od siebie podmiotów)
 • uwarunkowania pozatechnologiczne (np. prawne)
 • lokalizację dostawcy (np. jego fizyczną dostępność).

Myśląc o tworzeniu aplikacji webowej warto mieć świadomość różnic, jakie między nimi występują.

Strony osobiste, blogi, landing pages są stosunkowo nieskomplikowane technologicznie.

Ich struktura jest prosta, funkcjonalności typowe, podobnie jak cele, jakim mają służyć. 

Sprawa znacząco się komplikuje, jeśli chcemy stworzyć bardziej zaawansowany technologicznie, funkcjonalnie serwis korporacyjny, który służyć ma nie tylko budowaniu wizerunku firmy, ale także prezentowaniu oferty, nawiązywaniu relacji, zautomatyzowaniu procesów.

ile kosztuje aplikacja webowa
Opinie, oceny wykonawcy w niezależnych systemach ratingowych świadczą o jakości, która zazwyczaj jest kosztowna.

Jeszcze bardziej wymagające są sklepy internetowe, w szczególności, jeśli mamy na myśli duże platformy e-handlu, pokroju Allegro, Amazona, czy eBaya. Aplikacjami o podobnej złożoności są także portale internetowe, czy serwisy społecznościowe.

Generalnie, im bardziej złożony projekt, tym większy zakres prac:

 • projektowych (UX / UI Design)
 • badawczych (UX Research)
 • programistycznych
 • analitycznych, strategicznych (Business Analysis, Business Strategy)
 • związanych z zarządzaniem projektem (Project Management).
ile wynosi koszt aplikacji webowej
Prestiżowe nagrody mają zazwyczaj wpływ na koszt produktów cyfrowych.

Warto także pamiętać, że tworzenie aplikacji webowej jest procesem, w którym można wyróżnić powtarzające się - bez względu na rodzaj, wielkość, złożoność projektu - etapy:

 • projektowania
 • testowania
 • kodowania
 • uruchamiania
 • usuwania błędów
 • optymalizowania
 • utrzymania 
 • rozwijania.

Charakter, rodzaj, złożoność, funkcje, cele biznesowe danej aplikacji webowej czynią powyższe etapy w mniejszym lub większym stopniu:

 • problematycznymi w sensie organizacyjnym
 • czasochłonnymi
 • pracochłonnymi
 • podatnymi na błędy
 • last but not least kosztownymi.

Podsumujmy, minimalnie będziemy musieli wydać na:

 • prostą stronę internetową około 10 000 PLN
 • aplikację webową z niestandardowym projektem co najmniej 20 000 PLN
 • aplikację z niestandardowym projektem i funkcjami co najmniej 80 000 PLN.

Koszt aplikacji webowej - technologia i development

Koszt napisania aplikacji bardzo często kojarzony jest z kosztem prac programistycznych. Co oczywiście jest prawdą, ale na pewno nie pełną.

Programiści, choć fundamentalnie istotni, nie są jedynymi specjalistami koniecznymi do stworzenia aplikacji webowej. 

Wraz ze złożonością projektu pojawia się konieczność wykorzystania wiedzy, doświadczenia, kompetencji między innymi:

 • analityków biznesowych
 • project managerów
 • UX / UI designerów
 • UX researcherów
 • UX writerów
 • product designerów.

Skupmy się jednak na pracy programistów, której zakres także bywa bardzo różny, podobnie jak różny bywa zakres ich kompetencji.

aplikacja webowa i jej koszt
Stack technologiczny konieczny do wykonania aplikacji webowej ma zasadniczy wpływ na jej koszt.

Choć wygląd, sposób działania, funkcjonalności aplikacji webowych czasami mogą wyglądać bardzo niewinnie i budzić skojarzenia, że są one nieskomplikowane, to w rzeczywistości odpowiedzialnymi za ich powstanie są programiści:

 • frontend
 • backend
 • lub łączący obie te kompetencje - full stack.

To ich praca przekłada się na to, jak aplikacja webowa:

 • wygląda
 • działa
 • jaki poziom bezpieczeństwa zapewnia
 • jaki poziom wydajności może osiągnąć
 • jakie User Experience zapewnia
 • w jakim stopniu jest zgodna ze standardami, trendami, wzorcami dobrych praktyk
 • będzie łatwa do rozwoju, optymalizacji.

Wymagania funkcjonalne, architektura oprogramowania, wykorzystywana metodyka, frameworki, bazy danych, narzędzia, konieczne integracje, wykorzystywane rozwiązania chmurowe - to najważniejsze, choć nie jedyne - kwestie, mające wpływ na koszt aplikacji webowej.

Podsumujmy. Przykładowo, na polskim rynku koszt roboczogodziny wynosi:

 • analityka biznesowego to 100-200 PLN
 • architekta oprogramowania to 200-600 PLN
 • projektanta UX / UI to 140-300 PLN
 • senior developera to 200-400 PLN.

Koszt aplikacji internetowej - UX / UI design, UX research

O ile praca programistów (i jej kosztowność) jest dla wielu osób kwestią znaną i zrozumiałą, o tyle koszt wykonania aplikacji webowej w wymiarze projektowym, czy jeszcze bardziej badawczym nie dla wszystkich bywa równie oczywisty.

ile wynosi koszt aplikacji internetowej
Wykorzystywanie profesjonalnych narzędzi służących do projektowania aplikacji wiąże się z koniecznością wykupienia licencji, co wpływa na koszt tworzonych aplikacji.

A przecież bez projektantów UX / UI, badaczy UX, UX writerów żadna złożona, skutecznie realizująca cele biznesowe aplikacja webowa powstać nie może.

aplikacja webowa i jej koszt
Development, optymalizacja aplikacji webowych wymagają stałego ich badania, na przykład za pomocą narzędzi takich jak HotJar.

Tworzenie aplikacji webowej jest procesem, jak już wspominaliśmy, i ważnym etapem jej powstawania jest faza rozwoju koncepcji oraz faza designu. 

Aplikacja webowa wymaga prac analitycznych, koncepcyjnych, projektowych, badawczych, testowych, optymalizacyjnych. Jest procesem ustawicznego udoskonalania produktu cyfrowego.

Standardowe oraz ponadstandardowe prace teamów projektowych także wpływają na koszt aplikacji webowej i stanowią jego ważną część.

aplikacja internetowa i jej koszt - figma
Figma jest jednym z najpopularniejszych narzędzi wykorzystywanych przy projektowaniu aplikacji.

Warto także pamiętać, że prace projektowo-badawcze obejmują nie tylko koszt pracy poszczególnych specjalistów, ale także obejmują:

 • koszt licencji oprogramowania (aplikacji projektowych, badawczych, wspomagających zarządzanie projektami, komunikację)
 • wynagrodzenie respondentów
 • koszt konsultacji specjalistów (np. związanych z uwarunkowaniami prawnymi w danej branży).

Koszt tworzenia aplikacji - funkcjonalności

Aplikacja webowa w najogólniejszym sensie służy dwóm podstawowym celom:

 • biznesowym
 • funkcjonalnym.

Innymi słowy, ma być użyteczna dla jej właścicieli oraz użytkowników. Zarówno wewnętrznych (pracownicy), jak i zewnętrznych (klienci, użytkownicy, współpracownicy). Do osiągania celów oraz realizacji zadań za pomocą aplikacji webowej służą jej funkcjonalności.

To one stanowią o jej użyteczności, atrakcyjności, niezbędności, czy efektywności.

Ilość, złożoność technologiczna, typowość lub specyficzność funkcjonalności sprawia, że koszt aplikacji webowej rośnie lub maleje. 

Warto także pamiętać, że funkcjonalności nie są po prostu zbiorem przypadkowych narzędzi, ale powinny być zbiorem narzędzi, które w najbardziej adekwatny, skuteczny, efektywny sposób pozwalają osiągać założone cele biznesowe. Zarówno w perspektywie krótko-, jak i długoterminowej.

Im bardziej aplikacja jest indywidualna, szyta na miarę, tym jej koszt jest wyższy.

Im większa jest ilość języków programowania koniecznych do jej stworzenia, integracji z zewnętrznymi systemami tym jej cena będzie wyższa.

Im bardziej jej projekt ma być zindywidualizowany i odległy od gotowych szablonów projektowych, tym jej koszt będzie wyższy.

Warto także pamiętać, że struktura strony, ilość elementów powtarzalnych, także wpływa na jej cenę.

Nie inaczej jest z jej warstwą graficzną (ilustracje, animacje, wideo), werbalną (artykuły, opisy, microcopy).

Mówiąc ogólnie, content także znacząco podnosi jej koszt. Ale nie tylko on, także responsywność aplikacji webowej znacząco podwyższa jej koszt.

badanie aplikacji webowej - koszt aplikacji
Badanie aplikacji w trakcie ich tworzenia i optymalizowania jest dziś standardem, częstokroć wliczanym w ich koszt.

Czy powyższe kwestie wyczerpują wszystkie czynniki generujące koszt? Oczywiście nie. 

Musimy także w kosztorysie uwzględnić:

 • pożądaną skalowalność, wydajność strony
 • koszt utrzymania aplikacji
 • koszt zapewnienia bezpieczeństwa danych
 • koszt developmentu.

Podsumujmy. Przykładowo, koszt wdrożenia funkcjonalności, takiej jak:

 • rejestracja / logowanie za pomocą Google ID to 1500 PLN
 • funkcjonalność Spisu Treści w szablonie artykułu na blogu to 400 PLN
 • walidacja numerów telefonów za pomocą SMS to 5000-7000 PLN.

Wycena aplikacji webowej - wykonawca

Ostatnią kwestią, która znacząco wpływa na koszt aplikacji webowej jest jej wykonawca. A może nim być freelancer, agencja UX, software house, agencja interaktywna.

W zależności od rodzaju firmy, jej wielkości, doświadczenia, zakresu działania, ale także zlokalizowania koszt aplikacji webowej będzie podlegał dużym różnicom.

Firmy z bogatym portfolio, nagradzane, tworzące bardzo zaawansowane projekty, inwestujące w swoich pracowników, działające na rynkach, w których koszty operacyjne są wyższe, będą wyceniać koszt stworzenia aplikacji webowej o wiele drożej. 

Wykonawcy różnią się między sobą także poziomem zaufania, wiarygodności. Pewność, jakiej gwarantem jest doświadczona, sprawdzona rynkowo firma musi kosztować.

wycena aplikacji webowej
Doświadczenie wykonawcy ma duży wpływ na koszt aplikacji webowej.

Konkurencyjność danej oferty jest w dużym stopniu także kwestią ryzyka, jakie chcemy ponieść zlecając wykonanie aplikacji webowej mniej wiarygodnemu wykonawcy. 

Taniej niemal zawsze oznacza bardziej ryzykownie. A ryzyko bywa źródłem nie tylko oszczędności, ale przede wszystkim strat.

Modele rozliczeń (np. fixed price, time & material), funkcjonujące na danym rynku, także w dużym stopniu różnicują wykonawców.

W zależności, czy dana firma preferuje swoje bezpieczeństwo, czy jest skłonna je zaoferować swojemu klientowi, koszt aplikacji webowej będzie się różnił.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji webowej? Podsumowanie

 1. Niejednoznaczność pojęcia aplikacja webowa jest źródłem wielu nieporozumień. Także, a właściwie przede wszystkim, związanych z kosztem jej wykonania i developmentu.
 2. Koszt naprawdę prostej strony to wydatek rzędu 10 000 PLN. Bardzo zaawansowana technologicznie, szyta na miarę platforma internetowa zazwyczaj wymaga budżetu liczonego w milionach złotych.
 3. Do konkretnej, nie szacunkowej wyceny kosztu stworzenia aplikacji webowej konieczne jest określenie wymogów funkcjonalnych oraz celów biznesowych, jakich realizacji ma ona służyć.  
 4. Rodzaj aplikacji wpływa między innymi na ilość koniecznych pracowników, zakres koniecznych kompetencji, czas tworzenia aplikacji webowej.
 5. Wraz ze złożonością projektu aplikacji webowej rośnie zakres prac projektowych, badawczych, programistycznych, analitycznych, strategicznych, związanych z zarządzaniem projektem.
 6. Programiści nie są jedynymi specjalistami koniecznymi do stworzenia aplikacji webowej. 
 7. Profesjonalna strona internetowa nie może powstać bez zaangażowania, pracy analityków biznesowych, project managerów, UX / UI designerów, UX researcherów, UX writerów, product designerów.
 8. Tworzenie aplikacji webowej jest procesem jej ustawicznego doskonalenia (optymalizacja i development).
 9. Im bardziej aplikacja jest indywidualna, tym jej koszt jest wyższy.
 10. Im większa jest ilość języków programowania koniecznych do jej stworzenia, integracji z zewnętrznymi systemami tym jej cena będzie wyższa.
 11. Im bardziej jej projekt ma być zindywidualizowany i odległy od gotowych szablonów projektowych, tym jej koszt będzie wyższy.
 12. Koszt aplikacji webowych podlega dużym różnicom także ze względu rodzaj wykonawcy, jego wielkość, doświadczenie, zakres działania, lokalizację.
 13. Modele rozliczeń (np. fixed price, time & material) tworzonej aplikacji w dużym stopniu różnicują wykonawców.
 14. W zależności, czy dana firma preferuje swoje bezpieczeństwo, czy jest skłonna je zaoferować swojemu klientowi, koszt aplikacji webowej będzie się różnił.

Uwaga - Disclaimer

Podane w artykule ceny mają charakter poglądowy i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio