Strona główna > Journal > Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej?
Journal

Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej?

Oceń artykuł:

Statystyczny użytkownik smartfona ma zainstalowanych około 80 aplikacji. Nic dziwnego, że zainteresowanie tworzeniem aplikacji mobilnych rośnie. Jaki jest koszt stworzenia aplikacji? W zależności od złożoności i wymagań - koszt ten wyniesie od 50 tys. zł do 500 tys. zł i więcej. Odpowiadamy na pytanie, skąd rozbieżności i co wpływa na budżet takiego projektu. 

Ile kosztuje aplikacja mobilna? Aplikacja mobilna aplikacji mobilnej nierówna. W kwestii jej stworzenia, rozwijania, konserwowania znajdziemy wiele fałszywych przekonań i mitów. Koszty takich prac siłą rzeczy budzą wiele emocji i prowadzą do temperamentnych ocen i przekonań. 

Podobnie zresztą, jak wiele nieporozumień narosło wokół kosztu aplikacji webowej, czy koszt strony internetowej, o czym piszemy w osobnych artykule, do których lektury serdecznie zapraszamy.

Nie chcąc wpisywać się w tego rodzaju polemiki, wolimy raczej chłodne, racjonalne podejście. Oparte na wieloletnim doświadczeniu oraz znajomości różnych rynków. 

Zatem, jeśli chcecie dowiedzieć się ile kosztuje stworzenie aplikacji, jakie czynniki wpływają na ostateczny koszt aplikacji mobilnych przeczytajcie ten artykuł.

Audytujemy. Badamy. Projektujemy.

Jaki jest koszt aplikacji mobilnej - uwagi wstępne

Popularna odpowiedź branżowa, na tak postawione pytanie, brzmi: to zależy. Choć nikt tej odpowiedzi nie lubi - nie wykluczając nas samych - to jednak jest ona odpowiedzią jednocześnie najmniej poglądową oraz najbardziej uczciwą.

koszt aplikacji mobilnej - porównanie
Porównany koszt aplikacji mobilnej według kryterium złożoności.

Źródło: Think Mobiles

Rzeczywiście jest tak, że wyceny, kosztorysy mają charakter warunkowy.

Oczywiście, przeglądając internet otrzymamy bardziej konkretne estymacje. Pod popularnym hasłem - Ile kosztuje aplikacja mobilna w 2022 roku - znajdziemy widełki cenowe, z których wynika, że:

 • koszt aplikacji mobilnej o minimalnej złożoności (MVP - Minimum Viable Product) to koszt między 100 000 a 200 000 PLN
 • aplikacja mobilna o średniej złożoności to koszt między 250 000 a 500 000 PLN
 • aplikacja mobilna o dużej złożoności to koszt zdecydowanie przekraczający 500 000 PLN.

Aplikacja mobilna to pojęcie bardzo szerokie, niejednoznaczne, a tym samym bardzo zamazujące możliwość łatwego określania kosztów.

Podział powyższy, choć dość intuicyjny, może jednak być mylący. Choćby ze względu na niewielką konkretność i ogólnikowość.

Bardziej użyteczny wydaje się podział ze względu na kryterium typu aplikacji.

W jego ramach wyróżnia się 8 rodzajów aplikacji mobilnych:

 • aplikacje podstawowe (np. odtwarzacze audio / wideo)
 • aplikacje oparte na danych (np. aplikacje giełdowe)
 • aplikacje uwierzytelniające (np. aplikacje lojalnościowe)
 • aplikacje społecznościowe (np. Instagram)
 • aplikacje E-Commerce
 • aplikacje on-demand (np. Uber)
 • aplikacje marketplace (np. Booking)
 • aplikacje IoT.

Każdy z tych typów to osobny zbiór możliwości, konieczności, uwarunkowań oraz wyzwań.

To także osobny zbiór problemów biznesowych, rynkowych, prawnych, technologicznych, związanych z User Experience.

Nie wchodząc w szczegóły danego projektu, jesteśmy skazani na szacunki. Trzeba jednak założyć, że będą one prędzej mocno niedoszacowane niż bliskie ostatecznej kwocie. 

Co jeszcze wpływa na koszt aplikacji mobilnej?

Kryterium złożoności aplikacji jest jednym z popularnych i przydatnych do estymacji kosztu aplikacji mobilej. Nie jest jednak jedynym. 

Warto bowiem pamiętać, że tworzenie aplikacji mobilnych jest procesem. Dość złożonym, długotrwałym oraz posiadającym wyraźne etapy. 

Do najbardziej podstawowych z nich należy:

 • pre-development
 • stworzenie listy wymagań funkcjonalnych aplikacji mobilnej
 • projektowanie architektury aplikacji
 • stworzenie prototypu aplikacji (także pod kątem UX i UI)
 • opracowanie strony front-end i backend
 • testowanie
 • eliminowanie błędów, wprowadzanie poprawek
 • publikacji na określonej platformie
 • wsparcie i konserwacja.

Wszystkie te prace wymagają czasu, zaangażowania różnorodnych specjalistów, a to generuje koszty. 

co składa się na koszt aplikacji mobilnej - szczegóły
Uśrednione koszty poszczególnych elementów tworzenia aplikacji mobilnej.

Źródło: Onix Systems

Żadna aplikacja mobilna nie może powstać bez kompletnego, kompetentnego i doświadczonego zespołu specjalistów, który zazwyczaj obejmuje:

 • analityka biznesowego (badającego potrzeby biznesowe oraz projektującego logikę działania aplikacji mobilnej)
 • projektantów UX/UI (tworzących m.in. interfejsy aplikacji)
 • inżynierów oprogramowania front-end, backend
 • specjalistów Quality Assurance (odpowiedzialnych za sprawdzenie bezbłędności działania aplikacji)
 • project managerów / kierowników projektów (odpowiedzialnych za terminowy oraz bezproblemowy przebieg projektu)
 • administratora systemu.

Ilość przedstawicieli danej specjalizacji jest oczywiście uzależniona od typu aplikacji, jej złożoności, specyfiki celów biznesowych, ostatecznego terminu wykonania aplikacji.

A to siłą rzeczy podnosi lub obniża jej cenę. Także stawka godzinowa w przypadku różnych specjalizacji będzie znacząco się różniła.

Architektura typowej aplikacji mobilnej

Zrozumienie związku między złożonością danej aplikacji a jej kosztem wymaga uświadomienia sobie jej budowy, elementów składowych, ich charakteru oraz - koniec końców - ich kosztowności. 

Architektura aplikacji mobilnej to także problem jej typowości i standardowości.

Architektura aplikacji mobilnej, projektowanie aplikacji mobilnej
Diagram przedstawiający architekturę aplikacji UBER.

Im bardziej ma być nietypowa, szyta na miarę, zaspokajająca bardzo wyszukane potrzeby biznesowe i związane z użytecznością, tym bardziej jej koszt będzie rósł.

Generalnie usługi w ramach aplikacji mobilnych można podzielić na cztery kategorie, a są nimi usługi:

 • funkcjonalne (np. notyfikacje push)
 • infrastrukturalne (np. hosting)
 • administracyjne (np. zarządzanie użytkownikami)
 • wsparcia IT (np. aktualizacje).

Większość typowych usług funkcjonalnych (np. powiadomienia push) są oferowane przez zewnętrzne systemy i wiążą się z koniecznością ich odpłatnej subskrypcji.

Koszt aplikacji mobilnej może się znacząco różnić w zależności od tego, jaki dostawca zostanie wybrany.

Wiąże się to bowiem nie tylko z wysokością rocznej subskrypcji, ale także poziomem złożoności samej integracji.

Usługi infrastrukturalne odnoszą się do miejsca oraz sposobu hostowania aplikacji, przechowywania i zabezpieczenia danych (także kopii zapasowych) oraz ich dostarczania.

Tutaj również wybór dostawcy oraz sposób powiązania aplikacji z nim jest źródłem kosztu.

Wsparcie, konserwacja aplikacji często nie są uwzględniane jako koszt aplikacji sensu stricto. To duży błąd, bowiem wybór podmiotu zajmującego się aplikacją po jej publikacji, może być źródłem wielu finansowych zaskoczeń. 

Pamiętajmy, że każda aplikacja mobilna korzysta z wielu zewnętrznych API, a każda aktualizacja API zewnętrznego wymaga sprawdzenia i dostosowania ich współdziałania.

Zaplanowanie takich zdarzeń, uwzględnienie ich w kosztorysie pozwala racjonalnie planować koszty związane z aplikacjami mobilnymi.

Konserwacja, utrzymanie aplikacji mobilnej zazwyczaj oznacza konieczność:

 • bieżącej naprawy występujących błędów
 • technologicznej aktualizacji aplikacji (przeciwdziałanie zjawisku długu technologicznego)
 • optymalizowania kodu, by uzyskać większą stabilność aplikacji
 • skalowania infrastruktury serwerowej wraz z przyrostem liczby użytkowników aplikacji
 • optymalizacji pod kątem User Experience.

Warto także pamiętać, że decyzje projektowe, technologiczne nigdy nie są decyzjami doraźnymi, ale mają swoje długoterminowe konsekwencje, dające o sobie znać od pierwszych dni po publikacji aplikacji mobilnej.

Ten związek jest także związkiem kosztowym, czego należy mieć świadomość.

Jak cykl życia aplikacji mobilnej wpływa na jej koszt?

Powszechnym błędem, popełnianym w budżetowaniu aplikacji mobilnych jest brak uwzględniania kosztów związanych z jej naturalnym cyklem życia.

Obejmuje on jej programowanie, wdrażanie oraz konserwację, o czym wspominaliśmy już w poprzednich akapitach.

cykl życia aplikacji mobilnej, koszt aplikacji mobilnej
Diagram rozwoju gotowego produktu wg. Karla Weigersa.

Każda aplikacja generuje zyski, ale także jest powodem kosztów i na pewno nie kończą się one wraz z napisaniem ostatniej linijki kodu.

Proporcje w kosztach programowania, wdrażania i konserwacji wraz z upływem czasu będą się zmieniać. 

Finalnie osiągną stan przeciwny do pierwotnego. A to oznacza, że koszt utrzymania i rozwoju będzie procentowo największy.

Dlatego tak ważne jest odpowiednie przewidywanie przyszłych kosztów już na etapie koncepcyjnym, projektowania przyszłej aplikacji.

Świadomość kosztów utrzymania i rozwoju (Mobile App Development) oraz możliwości ich optymalizacji (np. za pomocą tańszych wtyczek) oraz szeregu gotowych rozwiązań (np. wspierających skalowalność aplikacji) jest konieczna do:

 • trafnego
 • rzetelnego
 • wyczerpującego oszacowania, planowania oraz zarządzania kosztami aplikacji.

Bieżącymi i przyszłymi.

Koszt aplikacji mobilnej - kolejne czynniki

Nie sposób myśleć o koszcie aplikacji mobilnych nie uwzględniając relacji łączących cele biznesowe, jakim ma służyć, użyteczności, jaką ma oferować oraz wydajności, dostępności, jaką powinna zapewniać. 

Być może najtrudniejszą, a tym samym najbardziej czasochłonną, pracochłonną i kosztowną kwestią, niezbędną w kosztorysie aplikacji mobilnych, jest konieczność harmonizowania celów biznesowych (orientacja na biznes, rynek) oraz celów związanych z użytecznością (orientacja na użytkownika).

Generalnie rzecz ujmując, użytkownicy doceniają aplikacje mobilne, które są jednocześnie atrakcyjne i użyteczne.

Estetyczny projekt, ergonomiczny interfejs, dbałość o pozytywne User Experience, bezpieczeństwo, wygoda oraz łatwość osiągania celów i wykonywania zadań to wymogi stawiane aplikacjom przez ich typowych użytkowników. 

Z biznesowego punktu widzenia aplikacja mobilna powinna zapewniać możliwość stabilnego wzrostu.

Powinna być możliwie tania w rozwoju i konserwacji. Innymi słowy, powinna być projektowana z myślą o celach biznesowych krótko- i długoterminowych.

Perspektywa jej rozwoju (także niespodziewanie dynamicznego, którego nigdy wykluczyć nie można) powinna być bezdyskusyjnie uwzględniona w jej kosztorysie.

Kolejnymi zmiennymi, bezwzględnie branymi pod uwagę przy wycenie kosztu aplikacji mobilnych są:

 • docelowe platformy (Google Play i App Store, Android lub iOS)
 • technologie (np. aplikacja natywna, hybrydowa)
 • jej funkcjonalność, funkcji (np. integracje z kanałami social media, mapy i lokalizacje, menadżery zadań)
 • użytkownicy (np. możliwość rejestracji, edycji konta, sposób logowania, powiadomienia push)
 • integracje (np. aparat fotograficzny, GPS, zewnętrzne API)
 • monetyzacja (np. płatne subskrypcje)
 • utrzymanie i hosting
 • ilość ekranów (np. ekran profilu, płatności)
 • poziom skomplikowania warstwy backend
 • efekty specjalne i/lub animacje.

Na koszt wykonania aplikacji mobilnej, jak więc widzimy, składają się bardzo różne czynniki. Jej funkcjonalności, cele biznesowe, użyteczność, zasięg to podstawowe czynniki, jakie należy uwzględnić.

Przykładowo, jednym z dylematów mających wpływ na koszt jest zasięg. Nie zawsze tworzenie aplikacji na wszystkie platformy (np. tylko dla platformy Android) ma uzasadnienie biznesowe.

Generalnie platforma Apple iOS jest postrzegana jako skupiająca mniejszą ilość, ale za to bardziej zaangażowanych użytkowników.

Google Android jest z kolei postrzegana jako platforma o wiele bardziej popularna, ale jednocześnie skupiająca użytkowników mniej zaangażowanych, mających większą skłonność do deinstalacji aplikacji. 

Wybór platformy oznacza jednocześnie wybór powiązanych z nią urządzeń mobilnych. A to stanowczo komplikuje sprawy tworzenia, utrzymania, developmentu aplikacji. Podobnie zresztą, silnie warunkującym koszt czynnikiem jest integracja aplikacji z systemami firm trzecich.

Aplikacje natywne (spełniające wytyczne danego systemu operacyjnego) są postrzegane jako bardziej wymagające pod względem projektowym, technologicznym, tym samym ich koszt jest wyższy. 

Niestety aplikacje natywne, choć zapewniają lepsze dopasowanie, wymagają tworzenia oddzielnych wariantów na poszczególne urządzenia. Wyzwaniem przy ich tworzeniu jest konieczność używania kilku języków programowania. 

Aplikacje hybrydowe pozwalają ominąć powyższe problemy i są oceniane jako o wiele mniej skomplikowane.

Choćby dlatego, że są pisane tylko w jednym języku programowania i tym samym są łatwiejsze w rozwoju i konserwacji.

Ale mają niestety dość istotną wadę. Ich wydajność oraz skalowalność jest zdecydowanie gorsza w porównaniu do aplikacji natywnych.

Patrząc z jeszcze innej perspektywy, wycena aplikacji mobilnych zależy od:

 • czasu koniecznego na jej wytworzenie
 • wykonawcy
 • celu, jakiemu ma służyć aplikacja.

Śmiało można zauważyć, że od pewnego czasu ilość aplikacji zdecydowanie nie podąża za ich jakością. Przyrost nowych aplikacji jest tak duży, że rzutuje na:

 • lojalność użytkowników
 • oczekiwania użytkowników
 • standardy dotyczące funkcjonalności, jakości, bezpieczeństwa.

Trend ten wymusza kierunek rozwoju aplikacji mobilnych. Wymusza zadbanie o ich wyższą konkurencyjność. Czyni ich tworzenie bardziej złożonym, trudnym i tym samym kosztownym.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej - koszt projektu UX/UI

Aplikacje mobilne bez badań, testów użyteczności, prototypów, projektowania zorientowanego na działania (task oriented design) i kilku innych kwestii nie mają dziś racji bytu.

Prosty, intuicyjny, ergonomiczny interfejs, nawigacja, atrakcyjna estetyka, bezpieczeństwo w dużej mierze odpowiadają za ich sukces.

W zespołach projektowych, pracujących nad tworzeniem aplikacji mobilnych, UX designerów, UI designerów, UX researcherów, UX writerów zabraknąć po prostu nie może.

Bez zrozumienia typowych i najczęstszych powodów korzystania z urządzeń i aplikacji mobilnych nie jest możliwe stworzenie produktu cyfrowego odpowiadającego oczekiwaniom użytkowników. 

Potrzeby, preferencje, oczekiwania są diagnozowane, odkrywane przez badaczy UX, za pomocą wystandaryzowanych, rzetelnych, mających akademickie ugruntowanie metod i technik badawczych.

Dzięki wiedzy pochodzącej z badań, testów projektanci UX/UI mogą tworzyć rozwiązania o wiele trafniej adresujące potrzeby użytkowników. 

Warto pamiętać, że kontekst w dużym stopniu wpływa na to jak aplikacje są używane, odbierane, oceniane.

Sytuacja w jakiej są używane wpływa na to, jak sprawnie przebiega ich obsługa, jak skupiona jest nasza uwaga na wykonywanym zadaniu, w jakim stopniu jesteśmy w stanie się w nie zaangażować poznawczo i emocjonalnie.

W procesie projektowania aplikacji kluczową kwestią jest maksymalne ułatwienie użytkownikowi wykonywania zadań.

Powinny być one maksymalnie uproszczone. Tolerancja popełnianych przez użytkowników błędów także powinna być o wiele większa.

Prace badawcze, testy, prototypy - tak niezbędne w procesie tworzenia skutecznej aplikacji mobilnej - także są źródłem znaczących kosztów. 

Ich redukowanie jest drogą na skróty, prowadzącą wprost do rynkowej porażki.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej - koszt bezpieczeństwa

Świadomość zagrożeń, jakie niesie korzystanie z aplikacji mobilnych, jest coraz większa wśród ich użytkowników. Przeciwdziałanie im, oferowanie aplikacji chroniących dane, zasoby, środki jest dziś standardem i rynkową koniecznością. 

Nakłady finansowe przeznaczane na bezpieczeństwo aplikacji stale rosną i rosnąć będą, bowiem aplikacja niezabezpieczona jest aplikacją właściwie rynkowo spaloną.

Tym bardziej jest to oczywiste, im bardziej jej działanie polega na przetwarzaniu, przechowywaniu danych krytycznych. Na przykład dotyczących zdrowia, finansów, danych osobowych.

Problematyka bezpieczeństwa aplikacji mobilnych nie dotyczy tylko wdrażanych systemów bezpieczeństwa, ale odnosi się do całej klasy problemów związanych z diagnozowaniem zagrożeń, ich neutralizowaniem, przewidywaniem.

Zastosowanie nawet bardzo standardowych środków bezpieczeństwa, choćby takich jak szyfrowanie danych wrażliwych, autoryzowanie sesji użytkownika, wdrażanie standardów komunikacji, wiąże się ze znacznym kosztem.

Im większy poziom bezpieczeństwa chcemy zapewnić, tym większy koszt musimy ponieść.

Wpływ modelu rozliczeń na koszt aplikacji mobilnej

Na rynku dominują dwa modele rozliczeń - fixed price oraz time & material. W zależności od punktu widzenia (tego kto patrzy i ocenia) będą one mieć różne zalety i wady.

Co do zasady, nie ma metody idealnej. Jeśli chcemy stworzyć aplikację mobilną będziemy musieli zawsze wybierać.

fixed price vs time and material - aplikacja mobilna
Źródło: Just Coded

Model fixed price jest zdecydowanie bezpieczniejszy dla klienta software house`u. Koszt jest stały, znany z góry.

Fixed price sprawdza się w mniejszych projektach, w których o wiele łatwiej jest określić zakres pracy, ich harmonogram.

Łatwiej także przewidzieć rozwój projektu i ewentualne problemy. Także kierunek prac w małych projektach jest jaśniej określony, a rozwój samej aplikacji jest bardziej przewidywalny.

Ale wszystko ma swoją cenę. Model fixed price uznawany jest za droższy, bowiem wykonawca powinien zawrzeć w kosztorysie ryzyko zmian i opóźnień wynikających z procesu decyzyjnego Klienta.

W przypadku dużych projektów metoda time & material jest zdecydowanie bardziej wskazana i rekomendowana.

Koszt prac jest otwarty, płatność jest naliczana według stawki godzinowej. Metoda zapewnia o wiele większą elastyczność. Uznawana jest także za tańszą, bowiem wykonawcy nie muszą się obawiać, że będą musieli wykonać dodatkowej pracy bez gratyfikacji.

W przypadku projektów, w których zmiany są nieuniknione, w których istnieje większe prawdopodobieństwo konieczności zmiany koncepcji, taki model jest bezpieczniejszy dla wykonawcy.

Zleceniodawca natomiast może wciąż kontrolować budżet i jednocześnie dokonywać niezbędnych zmian, których celem jest uzyskanie doskonalszej aplikacji mobilnej.

Ile kosztuje stworzenie aplikacji mobilnej? Podsumowanie

 1. Aplikacje mobilne różnią się między sobą na co najmniej kilkunastu wymiarach, także cenowo.
 2. Tworzenie, rozwój, konserwacja aplikacji zrodziło wiele fałszywych przekonań i mitów. Koszt napisania aplikacji różnicuje co najmniej kilka fundamentalnych kwestii.
 3. Wyceny, kosztorysy aplikacji mobilnych, (podobnie jak aplikacji webowych) mają zawsze charakter warunkowy.
 4. Aplikacja mobilna to pojęcie bardzo szerokie, niejednoznaczne, a tym samym bardzo zamazujące możliwość łatwego określania kosztów. Wycena projektu aplikacji bez określenia kluczowych zmiennych będzie co najwyżej przybliżeniem.
 5. Każdy z 8 typów aplikacji mobilnych to osobny zbiór możliwości, konieczności, uwarunkowań oraz problemów biznesowych, prawnych, technologicznych, związanych z User Experience.
 6. Tworzenie aplikacji mobilnych jest procesem złożonym, długotrwałym oraz posiadającym wyraźne etapy.
 7. Nie da się stworzyć profesjonalnej, mającej szansę skutecznie konkurować aplikacji mobilnej bez kompletnego, kompetentnego i doświadczonego zespołu specjalistów.
 8. Zakres, wielkość zespołu produkcyjnego jest uzależniona od typu, złożoności, celów firmy, jakim aplikacja ma służyć.
 9. Stawka godzinowa poszczególnych specjalistów znacząco się różni.
 10. Generalnie aplikacja mobilna, zaspokajająca bardzo wyszukane potrzeby biznesowe, cechująca się lepszą użytecznością, będzie aplikacją droższą.
 11. Konserwacja, utrzymanie aplikacji mobilnej zazwyczaj oznacza konieczność jej bieżącej naprawy, technologicznej aktualizacji oraz optymalizacji kodu.
 12. Każda aplikacja generuje zyski i jest źródłem kosztów. Wycena aplikacji mobilnej powinna uwzględniać także kwestie bilansowania.
 13. Proporcje w kosztach programowania, wdrażania i konserwacji zmieniają się w czasie.
 14. Z czasem koszt utrzymania i rozwoju aplikacji mobilnej staje się procentowo największym obciążeniem dla budżetu organizacji.
 15. Niezwykle istotne jest przewidywanie przyszłych kosztów już na etapie koncepcyjnym.
 16. Znajomość kosztów utrzymania i rozwoju oraz umiejętność ich optymalizacji jest konieczna do trafnego, rzetelnego planowania oraz zarządzania kosztami aplikacji.
 17. Przy wycenie kosztu aplikacji mobilnych należy brać także pod uwagę docelowe platformy, technologie, funkcji, użytkowników, integracje, utrzymanie i hosting, poziom skomplikowania warstwy backend, efekty specjalne.
 18. Aplikacje bez badań, testów użyteczności, prototypów, projektowania zorientowanego na działania (task oriented design) nie są w stanie skutecznie konkurować na rynku.
 19. W zespołach projektowych nie może zabraknąć UX designerów, UI designerów, badaczy UX, UX writerów. Koszt tworzenia aplikacji jest także uzależniony od ilości koniecznych specjalistów.
 20. Nakłady finansowe przeznaczane na bezpieczeństwo aplikacji (także koszt utrzymania aplikacji mobilnej) będą stale rosnąć i zwiększać ich koszt.
 21. Na rynku dominują dwa modele rozliczeń - fixed price oraz time & material.
 22. Fixed price sprawdza się w mniejszych projektach, w których o wiele łatwiej jest określić zakres prac oraz ich harmonogram. Koszt zrobienia aplikacji mobilnej jest w nich także znacząco niższy.
 23. W przypadku dużych projektów metoda time & material jest zdecydowanie bardziej wskazana i rekomendowana. Koszt wytworzenia aplikacji mobilnej jest otwarty, płatność jest naliczana według stawki godzinowej. Metoda zapewnia o wiele większą elastyczność.

Uwaga

Przedstawione w artykule przykładowe ceny nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio