Technologie

Rekrutacja respondentów

Oceń:

Rekrutacja odpowiednich respondentów do badań, obok doboru prawidłowej metodologii  jest istotnym elementem w badaniu opinii, potrzeb czy zachowań użytkowników. Kluczowe jest dobranie respondentów o odpowiednim profilu demograficznym, zawodowym czy ekonomicznym, aby uzyskane wyniki stanowiły wartość dodaną w realizacji projektu.