Strona główna > Journal > Projektowanie Powiadomień Push w aplikacjach mobilnych
Journal

Projektowanie Powiadomień Push w aplikacjach mobilnych

Oceń artykuł:

Powiadomienia Push, które są tak naturalne dla środowiska, kanału mobilnego jednych doprowadzają do furii, innych zaś wprawiają w zachwyt.

W szczególności, jeżeli dzięki nim możliwe jest kupienie czegoś taniej lub przypomnienie sobie o ważnej wizycie u dentysty.

Może niekoniecznie są lubiane z powodu przypomnienia wizyty u dentysty. Ale kto czekał kiedykolwiek na lot i się nie doczekał ten wie, jak bardzo przydatna jest informacja o jego opóźnieniu. W szczególności, jeśli jest wysłana wprost na telefon.

Projektowanie tych małych komunikatów nastręcza jednak sporo problemów. Na przykład dotyczących czasu, formy, długości, personalizacji, dostosowania do wymogów danej platformy.

Projektowanie Powiadomień Push wymaga sporo wyczucia, taktu, powściągliwości.

I - last but not least -  zrozumienia dla potrzeb odbiorców, którzy w ułamku sekundy mogą zmienić się z zadowolonych odbiorców w zirytowanych, sfrustrowanych wrogów aplikacji mobilnych, gotowych ją odinstalować.

Powiadomienia Push stanowią doskonałe uzupełnienie funkcjonalności aplikacji, ale wymagają także zrozumienia, świadomości ich możliwości i ograniczeń. Szans i ryzyk.

Jednym słowem, wymagają dowiedzenia się, w jaki sposób je projektować i jeszcze bardziej, w jaki sposób ich nie projektować.

Jeśli chcecie się dowiedzieć, w jaki sposób robić dobrą komunikację, w jaki sposób poprawiać User Experience w aplikacjach mobilnych za pomocą Powiadomień Push, koniecznie przeczytajcie ten artykuł.

Jak zwykle, serdecznie zapraszamy do lektury.

Chcesz wiedzieć, ile kosztuje aplikacja? 

Co to są Powiadomienia Push (Push Notification)?

Właściwie każdy użytkownik smartfonów, aplikacji mobilnych choć raz musiał mieć kontakt z Notyfikacjami Push. Stanowią one kwintesencję kanału mobilnego.

Powiadomienia Push w aplikacji mobilnej są dziś standardem. Widzimy je bardzo często na ekranie smartfona.

Czym są Powiadomienia Push? Zwięzłymi komunikatami, które zawierają ważną informację, ofertę, komunikat systemowy, podpowiedź lub ostrzeżenie.

Powiadomienia Push są wyświetlane w co najmniej kilku miejscach - równocześnie lub opcjonalnie. Wpadniemy na nie odblokowując ekran, korzystając z telefonu lub korzystając z konkretnej aplikacji.

Ta ich nadobecność oczywiście rodzi pytanie, czy lubimy jako użytkownicy smartfonów, aplikacji mobilnych otrzymywać powiadomienia, wiadomości?

powiadomienia push w aplikacji mobilnej
AliExpress - przykład microcopy zbyt kreatywnego, przegadanego i niekomunikatywnego.

Z punktu widzenia komunikacji, ale przede wszystkim użyteczności, User Experience Powiadomienia Push pełnią ważną funkcję. Staowią przykład pierwszej z „10 heurystyk użyteczności dla projektowania interfejsu użytkownika”, jakie sformułował guru UX, Jakob Nielsen.

Przypomnijmy, pierwsza heurystyka - Visibility of System Status - odnosi się do konieczności stałego informowania użytkownika o aktualnym stanie systemu. Stanowi ona swoistą informację zwrotną.

Notyfikacje Push stanowią także przykład trzeciej z 8 Złotych Zasad Bena Shneidermana, która brzmi: Oferuj Informacje Zwrotne (Offer Informative Feedback).

System (nie chodzi tylko o system operacyjny, ale także o aplikację mobilną) zawsze powinien oferować użytkownikom komfort rozumienia sytuacji.

Powinien informować o swoim stanie, a więc o tym, co aktualnie się dzieje w aplikacji. Czy działa ona poprawnia, jakie wykonuje zadania, w jakim jest stanie (np. gotowości do pracy, aktualizacji).

Jak łatwo się domyślić, informacje zwrotne, komunikaty, nie wyłączając Powiadomień Push, stanowią ważny element pozytywnego, satysfakcjonującego i pożądanego User Experience. Stanowią ważny element komunikacji marketingowej.

Jako użytkownicy chcemy mieć pewność, że aplikacje, których używamy nie są pasywnymi narzędziami, ale aktywnymi, zdolnymi inicjować interakcję oraz potrafiącymi rozpoznawać nasze potrzeby i oczekiwania.

Co, choćby dzięki funkcji geolokalizacji, jest możliwe. Za przykład niech posłużą Powiadomienia Push o znajdujących się w pobliżu restauracjach, gdy jest pora lunchu, czy stacjach paliw, gdy jedziemy autostradą piątą godzinę z rzędu.

Rodzaje Powiadomień Push

Zaznaczmy od razu, że Notyfikacje Push mogą mieć różne źródła, mogą być wysyłane z różnych powodów i wreszcie mogą być wysyłane, by realizować różne cele.

rodzaje powiadomień push
AliExpress - kolejny przykład niezręczności językowej oraz kiepskiego microcopy. Brak powiązania tekstu z obrazem czyni Powiadomienie Push irytującym i niezrozumiałym.

Mogą zaspokajać także bardzo różne potrzeby. Na przykład potrzebę:

 • bezpieczeństwa (np ostrzeżenia pogodowe)
 • zabawy i rozrywki (np. gry)
 • kontroli (np. powiadomienia dotyczące poziomu wydatków)
 • organizacji, porządkowania, wyznaczania celów (np. powiadomienia dotyczące spotkań)
 • przynależności (np. powiadomienia z grup dyskusyjnych, forów, social mediów)
 • uwagi (np. zjawisko FOMO - Fear of Missing Out)

Powiadomienia Push są najczęściej wyświetlane:

 • w interfejsach aplikacji - jako podpowiedzi, wskazówki, objaśnienia
 • w przeglądarkach internetowych - najczęściej jako reklamy, bądź rekomendacje
 • na ekranach pulpitu
 • na ekranach blokad.

Ich źródłem mogą być:

 • systemy operacyjne - wtedy stanowią one ważne źródło informacji o stanie systemu (np. o dostępności pamięci wewnętrznej, poziomie naładowania baterii).
 • aplikacje zainstalowane na telefonie
 • aplikacje webowe przeglądane w przeglądarkach internetowych.

Notyfikacje Push najczęściej przybierają formę:

 • graficzną
 • animowaną
 • audialną
 • audialno-wizualną.

Są projektowane jako:

 • dymki, ikony (np. komunikatorów internetowych)
 • jingle
 • banery
 • plakietki (Badges)
 • alerty werbalne.

Powiadomienia Push w sensie projektowym rodzą szereg pytań i dylematów, najczęściej dotyczących:

 • częstotliwości
 • zawartości
 • adekwatności i trafności względem potrzeb
 • formy komunikacji
 • istotności.

Ostatnia kwestia przysparzać może najwięcej problemów, bowiem wiąże się z umiejętnością prawidłowego oszacowania, wyczucia, poznania oczekiwań odbiorców Notyfikacji Push.

Ich zapotrzebowania na takie komunikaty, oceny ich wartości i przydatności oraz tolerancji dla wiadomości, które są zawsze w pewien sposób inwazyjne.

Istotność komunikacji, wiadomości Push

Choć z perspektywy nadawcy powiadomienie Push jej wartość, ważność, istotność może być oczywista i bardzo dobrze umotywowana, to już z perspektywy odbiorcy ocena jej użyteczności może być skrajnie różna.

wyświetlanie powiadomień push w aplikacji mobilnej
Możliwość ustawienia miejsc wyświetlania Notyfikacji Push w telefonie Oppo.

Priorytetyzowanie Powiadomień Push jest po prostu niezbędne.

Najczęściej Notyfikacje Push są przyporządkowywane do jednej z trzech kategorii ważności:

 • wysokiej
 • średniej 
 • niskiej.

Określenie do której z kategorii zaliczyć daną Notyfikację jest w dużej mierze kwestią wyczucia, doświadczenia, wiedzy, ale także trafnego oszacowania jej:

 • aktualności
 • adekwatności sytuacyjnej, kontekstowej
 • użyteczności - Notyfikacja powinna wnosić pewną wartość praktyczną, użytkową
 • stosowności
 • ważności i niezbędności dla użytkownika.

Do kategorii wysokiej ważności najczęściej zaliczane są Notyfikacje, które wymagają natychmiastowej uwagi i działania, bowiem informują o:

 • błędach
 • zagrożeniach
 • wyjątkach
 • konieczności potwierdzania działań potencjalnie szkodliwych dla użytkownika.

Do kategorii środkowej przynależą Notyfikacje, które nie wymagają podjęcia natychmiastowych działań.

A są nimi najczęściej:

 • powiadomienia o zmianach
 • podziękowania
 • potwierdzenia.

Niewielkiej uwagi i działań wymagają Powiadomienia należące do kategorii niskiej ważności. Najczęściej zalicza się do niej komunikaty zawierające informacje:

 • o stanie, statusie
 • o nowościach.

Przyporządkowanie komunikatu do danej kategorii wiąże się jednocześnie z określeniem domniemanego zapotrzebowania na taki komunikat. Powiadomienie powiadomieniu nierówne - w tym wypadku ta klasyczna uwaga nabiera jeszcze większego sensu i znaczenia.

O ile, istotność Powiadomień Push, przynależących do pierwszej kategorii, jest dla użytkowników wręcz oczywista, o tyle w kategorii środkowej i ostatniej napotkamy więcej wątpliwości, dylematów niż oczywistości.

Wynika to nie tylko z charakteru, ważności danych komunikatów, ale także ze specyfiki Powiadomień Push.

Specyfika Notyfikacji Push

Wczujmy się w typowego użytkownika telefonu komórkowego, który zazwyczaj ma zainstalowanych kilkadziesiąt aplikacji.

Jeśli nie ustanowił, nie określił dla każdej z nich warunków otrzymywania Powiadomień Push, to łatwo wyobrazić sobie, że jest wręcz nimi nękany każdego dnia.

Tym bardziej, że trudno sobie dziś wyobrazić konkurencyjną aplikację, która by nie korzystała z możliwości danego urządzenia, z możliwości kanału mobilnego.

powiadomienia push - aplikacje mobilne w smartfonie
Lista aplikacji wraz ze statusem zgody na wyświetlanie Powiadomień Push.

Problem jest także powiązany z polityką samych platform.

Aplikacje iOS mają obowiązek uzyskiwać zgody na przesyłanie takich komunikatów.

Platforma Android nie narzuca takich wymagań aplikacjom działającym na niej. Zgoda jest kwestią opcjonalną, nie obligatoryjną.

Warto pamiętać, że każda z aplikacji będzie walczyć o uwagę swojego użytkownika, co sumarycznie może rodzić sytuację nadmiaru bodźców, informacji.

I skutkować w wielu wypadkach reakcją obronną w postaci wyłączania możliwości otrzymywania Powiadomień Push (wariant niepożądany, ale o umiarkowanej szkodliwości dla właścicieli biznesu) lub odinstalowania aplikacji (wariant destrukcyjny dla właściciela biznesu).

Stąd tak istotną kwestią w projektowaniu Powiadomień Push jest ich jakość, wartość rozumiana jako:

 • atrakcyjność
 • istotność
 • adekwatność
 • częstotliwość
 • i nade wszystko - praktyczność, użyteczność.

Wartość wnoszoną przez aplikację można także poznać po jakości przesyłanych przez nią Notyfikacji.

Jak sama nazwa wskazuje (słowo push w języku angielskim oznacza między innymi pchać, wciskać, wywierać nacisk), Notyfikacje Push są dość nachalną i bezpardonową formą pozyskiwania uwagi użytkownika aplikacji mobilnej.

Zawsze wiążą się z zaburzeniem, rozproszeniem uwagi, koncentracji. Wiążą się z ingerencją w aktualnie przebiegające procesy, akcje, działania, które również mogą przynależeć do różnej kategorii ważności. Konflikt między nimi jest nieunikniony, przy czym jego siła i konsekwencje są, co zrozumiałe, różne.

Dlatego tak ważne jest udostępnianie możliwości wyłączania, bądź zarządzania Powiadomieniami Push.

Ukrywanie, bądź utrudnianie dostępu do tej funkcjonalności jest jednym z największych błędów projektowych.

Aplikacje, które nie są otwarte na potrzeby użytkowników w kwestii zarządzania Powiadomienia Push są aplikacjami oferującymi naprawdę kiepskie UX.

Generalną zasadą, która sprzyja poprawie Doświadczeń Użytkownika aplikacji mobilnej, jest możliwość precyzyjnego, elastycznego, wielowymiarowego konfigurowania Powiadomień Push. W szczególności dotyczy to kwestii czasu ich wysyłania, częstotliwości, ilości oraz priorytetu ważności.

Łatwo sobie wyobrazić, że Powiadomienia Push zaburzające sen, pracę, ingerujące, naruszające czas świąteczny będą powodować frustrację, irytację. Stanowią zmorę każdego urządzenia mobilnego. Podobnie jak wysłany o niewłaściwej porze sms.

Łatwo sobie wyobrazić, że Powiadomienia, które ciężko jest zamknąć, usunąć będą kontrskuteczne.

Łatwo sobie wyobrazić, że Notyfikacje, które zaburzają pracę, zadania wykonywane w aplikacji będą odbierane jak intruz. Na marginesie dodajmy, że nie inaczej jest postrzegany sms reklamowy.

Kiedy dostarczać Notyfikacje Push?

Timing jest bodaj najbardziej istotną kwestią, gdy myślimy o projektowaniu Powiadomień Push, gdy mamy na uwadze oferowanie pozytywnego UX. 

Oferowanie użytkownikom możliwości określenia zasad dostarczania Powiadomień Push w kwestii czasu jest najbardziej rekomendowanych wzorców projektowych.

powiadomienia push android
Ustawienia Powiadomień Push w telefonie Oppo.

W szczególności dotyczy to zarządzania czasem:

 • w rytmie dobowym, w którym istnieje wyraźny podział na czas pracy, odpoczynku i snu
 • w rytmie pór roku, sezonów
 • wyrażającym się w codziennej rutynie np. związanej z obowiązkami, codziennymi czynnościami
 • świętym i świeckim
 • wyrażającym się w planowanych działaniach, obowiązkach.

Innymi słowy, projektując Notyfikacje należy bardzo skrupulatnie poznać kontekst czasowy, w jakim komunikat ma być wysłany. Czy nie narusza on typowych potrzeb, działań klientów.

Komunikat musi trafiać w możliwie neutralny czas, w którym nie będzie postrzegany jako niechciany, przeszkadzający, szkodliwy, czy naruszający normy kulturowe klientów.

Projektant powinien zatem w szczególności zastanowić się w jakim stopniu konkretna Notyfikacja Push pasuje do:

 • pory roku, sezonu
 • miesiąca - także w sensie jego początku, środka, końca (co powiązane jest np. ze strukturą wydatków, możliwościami finansowymi, czy typowymi wzorami nabywania produktów)
 • dnia tygodnia
 • godziny w dniu roboczym i wolnym od pracy.

Ważnymi pytaniami, jakie warto sobie zadać w kontekście związku Notyfikacji z czasem jej dostarczenia, są:

 • co odbiorca będzie wtedy robił?
 • w jakiej sytuacji będzie (np. służbowej, prywatnej)?
 • jaką rolę w jego życiu pełni konkretny moment czasowy (np. czy wpływa na jego pracę, wypoczynek)?

Projektowanie Powiadomień Push. Najlepsze wzorce UX

Co do zasady, projektowanie Powiadomień Push jest umiejętnością trafnego odpowiedzenia na zasadnicze pytania:

 • czy otrzymanie Powiadomienia Push będzie użyteczne?
 • czy będzie odbierane jako ważne, pomocne, potrzebne?
 • czy uczyni korzystanie z aplikacji prostszym, bardziej satysfakcjonującym?
 • czy użytkownicy spodziewają się Notyfikacji?
 • jaki stosunek do nich mają klienci, użytkownicy tego rodzaju funkcjonalności?
 • jaka forma Notyfikacji jest dla użytkowników najbardziej atrakcyjna?
 • w jakim stopniu Notyfikacje mogą być narzucające się?
 • w jakim stopniu powinny być dyskretne, taktowne?

Odpowiedzi na powyższe pytania wyznaczają ramy projektowe, których celem jest zapewnienie odpowiedniego UX.

powiadomienie push - przykład
Powiadomienie graficzno-werbalne AliExpress.

Ponadto, wskazane jest projektowanie Notyfikacji Push jako komunikatów:

 • o stosunkowo niewielkich rozmiarach - zdecydowanie niewskazane jest, by przesłaniały cały ekran, w szczególności bardzo ważną tzw. strefę kciuka
 • zwięzłych, prostych, zrozumiałych, bezpośrednio komunikujących swój sens, przekazujących najważniejsze informacje jako pierwsze - tym bardziej, że platformy narzucają limity znaków
 • wzbogaconych o grafiki, animacje, treści audio - przy czym warto pamiętać o różnicach wynikających z polityki platform w tym zakresie
 • wartościowych - pozwalających użytkownikowi odnieść konkretną korzyść.

Najczęstszym celem Powiadomień Push - trochę wbrew ich nazwie - nie jest tylko poinformowanie użytkownika, ale spowodowanie konkretnego działania.

Stąd też ich stałym elementem są hiperłącza, które przekierowują użytkowników do konkretnych kart, funkcjonalności, ofert.

Microcopy w Powiadomieniach Push

UX Writing odgrywa w przypadku Notyfikacji szczególną rolę. Już to z racji limitu znaków, już to z powodu percypowania takich komunikatów, którym poświęca się przysłowiowe ułamki sekund.

Stąd też bardzo istotne jest odpowiednie sformułowanie oraz sformatowanie komunikatu słownego i powiązanie go z grafiką.

Zwięzłe, krótkie, komunikatywne, perswazyjne teksty mają za zadanie przyciągnąć, pozyskać uwagę użytkownika aplikacji mobilnej oraz wywołać w nim potrzebę interakcji z Notyfikacją Push.

microcopy a powiadomienia push - przykład
Powiadomienia AliExpress nie grzeszą wyczuciem częstotliwości.

Dobrym sposobem na uzyskanie tych efektów jest odwołanie się do uniwersalnych atraktorów, odnoszących się do:

 • ciekawości użytkownika (np. poprzez informowanie o nowościach) 
 • korzyści użytkownika (np. poprzez oferowanie darmowych sampli, kodów rabatowych, tokenów)
 • potrzeby inkluzywności bądź ekskluzywności - zapewnienia sobie dostępu do czegoś niezbędnego lub wyjątkowego.

Najczęstsze błędy popełniane w projektowaniu Powiadomień Push

Patrząc na problem z bardziej ogólnej perspektywy błędy najczęściej odnoszą się do zawartości Notyfikacji Push oraz ich dystrybucji.

Do najbardziej typowych błędów w tworzeniu zawartości należą zbyt długie opisy, które nie respektują limitów znaków oraz różnorodności prezentacji treści na różnych urządzeniach i platformach.

Długość opisów ma także znaczenie w kontekście współgrania wizualno-werbalnego komunikatu. Obie warstwy - werbalna i graficzna - powinny tworzyć spójny, komplementarny i czytelny komunikat.

Bardzo często opisy grzeszą także nadmierną kreatywnością, która - choć zazwyczaj pożądana - w przypadku Powiadomień Push nie zawsze jest wskazana. Pamiętać należy, że Powiadomienie Push pełni w pierwszej kolejności funkcję użytkową.

Notyfikacja ma być dla użytkownika użyteczna, wnosić realną wartość, nie stanowić jedynie ciekawej, aczkolwiek niekoniecznie praktycznej rozrywki.

Wiele aplikacji nic sobie nie robi z poszanowania czasu użytkownika. Notyfikacje są wysyłane nagminnie, niemal w sposób spamerski.

powiadomienia push iphone
Powiadomienia aplikacji E-Commerce AliExpress i aplikacji banku Moje ING.

Na pewno taka nieprzemyślana, chaotyczna, masowa, przedkładająca ilość nad jakość komunikacja przynosi wiele szkód.

Nie tylko pojedynczej aplikacji mobilnej, ale zraża użytkowników do tej funkcjonalności jako takiej.

Częstotliwość Powiadomień Push nigdy nie przechodzi w jakość i efekt skali nie jest w stanie zrekompensować szkód. Warto o tym pamiętać, planując kalendarz dystrybucji Powiadomień Push.

Zrozumienie potrzeb odbiorców, ich stylu i trybu życia - w szczególności ich nawyków, rutynowych zachowań, preferencji - jest o wiele skuteczniejsze, choć oczywiście nie jest ani proste, ani tanie. Wymaga stosownych badań, ich aktualizacji.

Równie częstym problemem, który ma wpływ na jakość Doświadczeń Użytkowników jest nadmierne umasowienie komunikatu, które nie bierze pod uwagę specyfiki poszczególnych grup odbiorczych.

Personalizowanie Powiadomień Push przekłada się na ich większą akceptację, na większą konwersję, postrzeganie marki i samej funkcjonalności.

Warto także pamiętać, że nie we wszystkich branżach poziom akceptacji i zgody na przesyłanie Powiadomień Push jest taki sam. Najbardziej naturalnymi i pożądanymi są branże, w których czas, informacja o statusie, dostępności, zmianach ma kluczowe znaczenie.

Turystyka i hotelarstwo, transport, usługi finansowe, E-Commerce, media newsowe, platformy streamingowe - to branże, w których Powiadomienia Push spotykają się z największą akceptacją i entuzjazmem. Wnoszą bowiem w życie użytkownika konkretną wartość.

Dobrymi metaforami Notyfikacji Push, ilustrującymi ich przydatność, są metafory concierge, asystenta, menedżera.

Pozwalają dowiedzieć się o zmianach lotów, możliwości zabookowania pokoju, który dotychczas był zarezerwowany, poznania salda konta, czy wiadomości o stanie gospodarki i wynikach giełdowych.

Przy czym nawet w tak kompatybilnych branżach poszanowanie czasu dostarczenia Notyfikacji jest niezwykle ważne.

Projektowanie powiadomień push w aplikacjach mobilnych. Podsumowanie

 1. Usługi, Powiadomienia Push budzą zróżnicowane emocje i nastawienia. Od skrajnie negatywnych po niemal entuzjastyczne. Powodują także różne zaangażowanie.
 2. Są bezpardonową formą pozyskiwania uwagi użytkownika aplikacji mobilnej.
 3. Projektowanie Notyfikacji Push nastręcza sporo problemów, dotyczących czasu, formy, długości, personalizacji, dostosowania do wymogów danej platformy.
 4. Projektowanie i dystrybuowanie wysyłki Powiadomień Push wymaga także sporo wyczucia, taktu, powściągliwości.
 5. Powiadomienia Push są lapidarnymi komunikatami, które zawierają ważną informację, ofertę, komunikat, podpowiedź lub ostrzeżenie.
 6. Są dostępne, wyświetlane w co najmniej kilku miejscach - równocześnie lub opcjonalnie.
 7. Stanowią wyraz dwóch bardzo istotnych heurystyk Visibility of System Status, Jakoba Nielsena oraz Offer Informative Feedback, Bena Shneidermana.
 8. Powiadomień Push, stanowią ważny element pozytywnego, satysfakcjonującego i pożądanego User Experience. Są ważną częścią usług mobilnych. Zwiększają zaangażowanie użytkowników aplikacji mobilnych. Nowych, jak również już pozyskanych.
 9. Notyfikacje Push moją różne źródła, są wysyłane z różnych powodów i wreszcie mogą być wysyłane, by realizować różne cele. Pozwalają także wykorzystać natywne funkcjonalności smartfona.
 10. Priorytetyzowanie Powiadomień Push jest niezbędną praktyką, która pozwala poprawić UX aplikacji mobilnej.
 11. Notyfikacje Push można podzielić na trzy kategorie ważności. Określenie do której z kategorii zaliczyć daną Notyfikację jest w dużej mierze kwestią wyczucia, doświadczenia, wiedzy. Jest także ważną podstawą do podjęcią decyzji dotyczącej czasu wysyłki oraz ilości wysłanych na smartfona Notyfikacji.
 12. Do kategorii wysokiej ważności najczęściej zaliczane są Notyfikacje, które wymagają natychmiastowej uwagi i działania
 13. Do kategorii środkowej przynależą Notyfikacje, które nie wymagają podjęcia natychmiastowych działań.
 14. Powiadomienia należące do kategorii niskiej ważności to najczęściej komunikaty zawierające informacje o stanie, statusie lub nowościach. Są przesyłane najczęściej w celu podtrzymania relacji.
 15. Każda aplikacja walczy o uwagę swojego użytkownika, co sumarycznie może rodzić sytuację nadmiaru bodźców, informacji. Skutkuje w wielu wypadkach reakcją obronną w postaci wyłączania możliwości otrzymywania Powiadomień Push lub odinstalowania aplikacji. Koszty takich działań są łatwe do wyobrażenia.
 16. Aplikacje, które nie są otwarte na potrzeby użytkowników w kwestii zarządzania Powiadomienia Push są aplikacjami oferującymi kiepskie UX.
 17. Timing jest najbardziej istotną kwestią w projektowaniu Powiadomień Push.
 18. Komunikaty mobilne muszą trafiać w możliwie neutralny czas, w którym nie będą postrzegane jako niechciane, przeszkadzające, szkodliwe, czy naruszające normy kulturowe.
 19. Najczęstszym celem Powiadomień Push jest spowodowanie konkretnego działania. Ich stałym elementem są hiperłącza.
 20. Zwięzłe, krótkie, komunikatywne, perswazyjne teksty mają za zadanie przyciągnąć, pozyskać uwagę użytkownika aplikacji mobilnej oraz wywołać w nim potrzebę interakcji z Notyfikacją Push danej firmy.
 21. Błędy w projektowaniu Powiadomień Push najczęściej odnoszą się do ich zawartości oraz dystrybucji.
 22. Notyfikacja ma być dla użytkownika użyteczna, wnosić realną wartość.
 23. Poziom akceptacji dla Powiadomień Push jest niejednorodny. Branże, w których informacja o czasie, informacja o statusie, dostępności, zmianach ma kluczowe znaczenie cieszą się największym poziomem akceptacji przesyłania Powiadomień Push.
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio