Usługa

Design Sprint

W kilka dni przeprowadzimy Cię przez proces tworzenia prototypu produktu

Wyceń projekt


Nasze nagrody i wyróżnienia

Główne zalety Design Sprint

Zajmuje tylko 5 dni lub krócej. Pozwala zdefiniować potrzebę rynku, zaprojektować prototyp produktu lub usługi i przetestować go na rynku. Po stronie Klienta design sprint wymaga udziału głównych interesariuszy projektu biznesowego i decydenta.

Jak można osiągnąć efekt tak szybko? Dzięki odpowiedniej strukturze prowadzenia spotkań, profesjonalnemu moderatorowi facylitacji pracy grupowej, zaangażowaniu i nastawieniu uczestników, i oczywiście biznesowemu doświadczeniu naszego zespołu.

W efekcie klient zyskuje szczegółowe założenia do nowego produktu lub usługi, które jest w stanie zweryfikować na wczesnym etapie rozwoju biznesu. To wszystko pozwala wykorzystać posiadane zasoby finansowe i czasowe w sposób optymalny.


Lepszy produkt

Lepszy produkt

Nowe spojrzenie na swój projekt biznesowy.
Spójna wizja w zespole

Spójna wizja w zespole

Spójną wizję wewnątrz zespołu i wypracowany wspólnie plan działania.
Szybkość decyzji

Szybkość decyzji

Skrócony proces decyzyjny.

Oferujemy Design Sprint jako samodzielną usługę doradczą


Rezultaty przeprowadzonych Design Sprint


Certificates
  • 2 profesjonalnych facylitatorów
  • 30+ przeprowadzonych sprintów produktowych
  • 8 branż znajomość procesów, które ulepszą produkt
  • 10 lat doświadczenia w tworzeniu produktów cyfrowych