Technologie

WCAG

Oceń:

Wytyczne dotyczące dostępności treści internetowych (Web Content Accessibility Guidelines) to zbiór rekomendacji powstałych w odpowiedzi na umożliwienie wszystkim użytkownikom Internetu na łatwy, przejrzysty dostęp do treści serwisów, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb użytkowników z ograniczeniami wzrokowymi lub słuchowymi. W standardzie określone są różne poziomy spełnienia kryteriów - od minimalnego, w którym niektóre grupy osób będą całkowicie pozbawione możliwości zaznajomienia się z treścią serwisu po komfortowy, oznaczający przystosowanie strony internetowej w taki sposób aby dostęp do treści witryny nie był ograniczony dla żadnej grupy osób. Aktualną wersją standardu WCAG jest wersja 2.1. W standardzie określono wytyczne m.in dla tekstów alternatywnych (alt), budowy nawigacji na stronie i jej dostępności z poziomu klawiatury, zastosowań kontrastów na stronie, użycia plików video i Flash oraz alternatyw dla nich, możliwości powiększania strony z poziomu przeglądarki czy budowy i opisów formularzy na stronie, tak aby bez trudności mogła z nich skorzystać osoba niepełnosprawna.