Technologie

SQL Alchemy

Oceń:

Jeden z najpopularniejszych ORM napisanych w Pythonie, umożliwiający pracę z bazami danych opartymi na SQL. Jest to autonomiczna biblioteka, którą można łatwo integrować z micro-frameworkami, takimi jak Flask bądź wykorzystać w czystej postaci bez stosowania żadnego frameworka. Wspiera wiele relacyjnych baz danych,  m.in  Firebird, Microsoft SQL Server, MySQL, Oracle, PostgreSQL, SQLite. Pozwala na wygodne stosowanie wyrażeń pythonowych w zapytaniach SQL, jest wysoko wydajne i bezpieczne.