Architektura i znakowanie usług KCR - poczuć chemię do designu

Branding usług KCR CRO

Poznaj Case Study o współpracy z KCR, w ramach której zajeliśmy się dla nich brandingiem usług: architekturą i znakowaniem usług oraz stworzyliśmy dla firmy nową stronę internetową.

W sprzedaży usług ważna jest klarowność. Doskonale wiedzą o tym ci, którzy swoje komunikaty kierują do sektora B2B. Skomplikowane, wielowarstwowe, często złożone z wielu elementów usługi, nie są prostym produktem, tym bardziej potrzebują uporządkowania, które pozwoli klientom na łatwe poruszanie się po ofercie firmy.

KCR stanęło przed takim właśnie wyzwaniem. Ta międzynarodowa korporacja, działająca w ponad 20 krajach, prowadzi badania kliniczne na zlecenia firm farmaceutycznych tworzących innowacyjne leki. Znakowanie usług firmy musi więc działać na tyle uniwersalnie, aby swobodnie funkcjonować na wielu rynkach i wizualne łączyć się z komunikacją całej marki.

Branding usług KCR - Punkt wyjścia: analiza

Nasz projekt dla KCR zaczęliśmy od wypracowania podstaw:

  • przyjrzeniu się liderom branży,
  • analizy bezpośredniej konkurencji w zakresie znakowania usług,
  • poszukiwania najlepszych rozwiązań z innych branż.

Rozwiązanie systemowe

Wyzwanie polegające na uporządkowaniu dużej liczby elementów przy zachowaniu czytelności przypomniało nam o schemacie tablicy Mendelejewa. Ta inspiracja i efekty naszych początkowych analiz zaowocowały podzieleniem 30 usług KCR na 3 grupy.

schemat organizacji 30 usług KCR, które zostały podzielone na 3 kategorie
KCR znakowanie usług firmy
identyfikacja wizualna usług firmy life science KCR, od pierwiastku do znaku graficznego
KCR branding: architektura i znakowanie usług firmy

Dalsze kroki w porządkowaniu wachlarza usług KCR to:

  • dodanie kodu kolorystycznego;
  • rozwiązanie problemu nazewnictwa tak, aby uniknąć dublowania nazw.

Każda z usług przybiera dwuliterowy symbol, składający się z pierwszych liter pełnej nazwy.

sposób prezentacji usług Trial Execution firmy KCR

schemat struktury usług firmy KCR CRO
Architektura usług korporacji KCR

Efekt domina: wdrożenie brandingu

Promowanie i komunikowanie usług wpływa bezpośrednio na rozpoznawalność głównej marki. KCR swoje nowe usługi pokazał premierowo podczas konferencji w Paryżu i promował serią specjalnych koszulek.

zdjęcie zbiorowe pracowników KCR w nowych koszulkach z brandingiem usług
Znakowanie usług korporacji KCR
wizualizacja identyfikacji wizualnej usług firmy KCR na przykładzie koszulek. Wzór jest oparty o ideę układu okresowego pierwiasków chemicznych
Architektura usług firmy - znakowanie usług firmy KCR

Nasze holistyczne podejście do designu dla KCR usług wpłynęło nie tylko na sprzedaż, ale też na globalną komunikację całej firmy.
Efektem tych działań w ramach brandingu usług są:

  • stworzenie nowego serwisu korporacyjnego firmy,
  • nowy design wszystkich nośników i form komunikacji KCR,
  • brand manual opisujący zasady tworzenia kolejnych usług,
  • uniwersalny system znakowania usług, który pozwala KCR usuwać i dodawać kolejne pozycje bez konieczności angażowania agencji brandingowej.
animacja identyfikacji wizualnej marki KCR (firmy z branży life science) wzorowana na układzie okresowym pierwiasków chemicznych
Znakowanie usług firmy KCR - branding
nowy sposób prezentacji usług firmy KCR CRO
KCR branding - branding usług health

Poznaj też inne nasze Case Study! Zajmujemy się m.in: product designaplikacje dedykowaneUX design.

Stack projektu

Zespół