ZieloneAukcje.pl

Aplikacja symulująca działanie aukcji energii odnawialnej

E-learning poprzez doświadczenie

Nowa ustawa o odnawialnych źródłach energii (przyjęta w Polsce 20 lutego 2015 r.) wprowadza inwestycje z tego sektora w nową rzeczywistość. Dotychczas takie instalacje otrzymywały dodatkowe przychody niezależnie od swojej jakości. Aktualnie inwestycje muszą konkurować ze sobą jakością, aby wygrać w aukcji energii odnawialnej i zrealizować wymagany przez inwestorów zwrot.

Przyrost źródeł odnawialnych zmienia obraz energetyki zarówno dla firm, które sprzedają energię, jak i dla jej odbiorców.

Najczęściej zadawanym na rynku energetycznym pytaniem jest: jaka będzie cena na aukcjach? Jako, że zależy ona od zachowań uczestników aukcji na razie można jedynie budować scenariusze i domysły.

PwC wraz z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Odnawialnej oraz Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka postanowiło porzucić pisanie scenariuszy i sprawdzić, co wydarzy się na aukcjach przeprowadzając symulację aukcji OZE. Wydarzenie jest unikalne – w rok przed przeprowadzeniem przez Urząd Regulacji Energetyki faktycznej aukcji OZE, symulacja dała inwestorom możliwość przetestowania swoich strategii i weryfikacji hipotez dotyczących ceny w aukcjach OZE.

Zostaliśmy zaangażowani do stworzenia dwujęzycznej internetowej platformy ZieloneAukcje.pl, która pozwoli przeprowadzić organizatorom symulację aukcji energii odnawialnej, a jej uczestnikom dowiedzieć się, w jaki sposób brać udział w aukcji.

Wyniki pierwszej polskiej próbnej aukcji zostaną omówione podczas webinarium zorganizowanego przez PwC, PSEW i kancelarię prawną Domański Zakrzewski Palinka.

Nasze prace

Proces

Przygotowanie makiet aplikacji we współpracy z zespołem PwC
Zaprojektowanie każdego etapu aukcji i elementów interfejsu użytkownika
Podłączenie powiadomień mailowych i przygotowanie panelu zarządzania komunikacją z uczestnikami aukcji
Testy i wdrożenie anglojęzycznej wersji platformy
Integracja z systemem płatności online Paylane i systemem obsługi faktur elektronicznych Fakturownia. Uruchomienie landing page aukcji