Strona główna > Journal > Jakie kompetencje techniczne powinien posiadać Technical Product Manager?
Journal

Jakie kompetencje techniczne powinien posiadać Technical Product Manager?

Oceń artykuł:

Technical Product Manager odpowiada za koncepcję, rozwój oraz sukces produktów cyfrowych.

Stanowi pomost między światem programistów i projektantów, użytkowników i klientów oraz biznesowo zorientowanych interesariuszy.

Technical Product Manager to zawód, rola, funkcja w ramach której konieczne są umiejętności bardzo różnego rodzaju.

W najogólniejszym sensie można je podzielić na umiejętności miękkie (np. komunikacyjne, analityczne) oraz twarde (np. znajomość technologii).

Kim jest PM, Product Manager? Jakie są obowiązki Product Managera? Jakich zatem kompetencji technicznych oczekuje się od Technical Product Managerów?

Jakie umiejętności powinni oni opanować, rozwijać? W jakie kompetencje warto inwestować czas i energię?

Czy można być skutecznym Technical Product Managerem posiadając tylko umiejętności miękkie i nie dysponując choćby bardzo elementarną wiedzą techniczną?

Co daje nauka programowania, obsługi narzędzi, rozumienia i stosowania metodologii i technik?

Jakie kompetencje techniczne powinien posiadać Product Manager? Dowiecie się już za chwilę, czytając nasz artykuł.

Zapraszamy bardzo serdecznie do jego lektury!

Audytujemy. Badamy. Projektujemy.

Kim jest i czym zajmuje się Technical Product Manager?

Czym zajmuje się Product Manager? Rozległy zakres umiejętności, doświadczeń, wiedzy, interdyscyplinarny charakter zadań sprawiają, że Product Managerowie są specjalistami pożądanymi na rynku.

I niemal niezbędnymi w każdym projekcie, w którym tworzy się produkty cyfrowe. W związku z powyższym muszą także stale podnosić i rozwijać swoje zawodowe kompetencje.

Kompetencje techniczne stanowią jeden z ważniejszych elementów adekwatnego przygotowania do wykonywania zawodu Technical Product Managera.

W codziennej pracy Technical Product Managera - o ile są stale rozwijane - są gwarantem skutecznego i efektywnego działania.

Przekładają się na sukces indywidualny, grupowy (wyrażający się m.in. w płynnej współpracy poszczególnych teamów) oraz organizacyjny (firmy, marki).

technical product manager - python

Zgodnie z bardzo obrazowym i trafnym diagramem, zaprezentowanym w artykule pt. „What is a Product Manager? Roles and Responsibilities”, Technical Product Management stanowi łącznik między produktem, domeną developerów, domeną użytkowników oraz domeną biznesu.

Albo mówiąc jeszcze nieco innym językiem, Product Management łączy świat technologii (development), projektowania UX (User Experience) ze światem biznesu.

rola technical product managera it
Źródło: Product Manager HQ

Rolą Technical Product Managerów jest orkiestracja:

 • celów
 • potrzeb
 • środków
 • narzędzi
 • języków
 • miar
 • wskaźników.

A wszystko po to, by współpraca zespołów inżynierów, projektantów, strategów, marketerów, interesariuszy biznesowych zaowocowała produktem, który odniesie rynkowy sukces.

javascript dla product managera

Celem jest stale optymalizowany produkt, którego rozwój powinien przebiegać w zgodzie z przyjętymi priorytetami, wartościami, celami. W założonych organizacyjnie, proceduralnie i czasowo etapach.

Ponadto, rolą Technical Product Managera jest także:

 • zapewnianie płynności współpracy zespołów projektowo-developerskich, marketingowych
 • wygaszanie, rozwiązywanie konfliktów i nieporozumień występujących między poszczególnymi interesariuszami
 • ustalanie priorytetów sukcesu produktu oraz narzędzi, miar ich weryfikacji
 • uwspólnianie perspektywy biznesowej, projektowo-programistycznej oraz wynikającej z potrzeb, oczekiwań i doświadczeń klientów
 • głębokie rozumienie perspektyw (np. technicznych, rynkowych, związanych z użytecznością)
 • zapewnienie odpowiednio wysokiego, założonego zysku, przychodu
 • nadzorowanie produktu na każdym etapie jego cyklu życia
 • porównywanie (np. benchmarking), weryfikowanie, walidowanie, prognozowanie, analizowanie produktu, jego funkcji
 • tworzenie realistycznych wizji rozwoju, strategii
 • badanie, analizowanie potrzeb użytkowników
 • priorytetyzowanie funkcji produktu, działań, prac
 • pozyskiwanie rynkowych, konsumenckich feedbacków w postaci danych ilościowych, jakościowych
 • ustalanie oraz mierzenie wydajności produktu (także jej wartości prognozowanych)
 • tworzenie specyfikacji funkcji produktów
 • analiza danych
 • dokumentowanie dat wydań, przepływów użytkowników.

Zakres zadań, odpowiedzialności, kompetencji, jak widzimy jest nie tylko bardzo szeroki, interdyscyplinarny, ale także wymagający także specyficznych cech. Jakie są wymagania Product Managera?

Od Product Managera oczekuje się przede wszystkim predyspozycji:

 • komunikacyjnych
 • analityczno-syntetycznych
 • organizacyjnych
 • kreatywnych
 • krytycznych (w sensie umiejętności krytycznego myślenia)
 • emocjonalnych (empatia)
 • społecznych (np. umiejętność mediacji)
 • charakterologiczno-osobowościowych (np. sumienność, rzetelność, wytrwałość)
 • mentalnych (np. szybkość uczenia się, elastyczność myślenia).

To oczywiście bardzo zbiorcza, uśredniona, jednocześnie syntetyczna charakterystyka przedstawicieli tego zawodu.

W praktyce Product Managerom można być na wiele sposobów, co wynika z samej różnorodności i niejednorodności produktów cyfrowych.

Każdorazowo profil Product Managera, zakres jego umiejętności, kompetencji będzie nieco się różnił.

Głównie za sprawą różnic w potrzebach wynikających ze specyfiki branży, wielkości i struktury organizacji, celów biznesowych, rynków, na jakich produkt konkuruje.

W cytowanym powyżej artykule Clementa Kao, autor wyróżnia aż osiem rodzajów Product Managerów.

Rozróżnienia dokonuje biorąc pod uwagę czynniki takie jak:

 • model dystrybucji (np. B2B, B2C)
 • finansowanie
 • platforma oferowania użytkowania (np. internet vs telefon komórkowy)
 • ramy prawne (branże wysoce regulowane vs branże nieuregulowane)
 • wielkość organizacji
 • pozycjonowanie
 • atrybuty klienta (np. użytkownicy techniczni vs użytkownicy nie posiadający specjalistycznych kompetencji technicznych)
 • cyklu życia produktu (produkt nowy vs produkt będący już na rynku od dłuższego czasu).

Bez względu jednak na powyższe determinanty bardzo powszechnym oczekiwaniem, kierowanym pod adresem Product Managerów jest posiadanie kompetencji technicznych.

Kluczowe umiejętności techniczne, które powinien posiadać Menedżer Produktu

Znajomość najbardziej popularnych języków programowania (np. JavaScript, Python, SQL), choćby w stopniu podstawowym jest bodaj najczęściej i w sposób najbardziej oczywisty wymieniana.

W stosie kompetencji Product Managera znajomość technologii, języków programowania jest wymogiem coraz częstszym i coraz bardziej koniecznym.

Trudno się temu wymogowi dziwić. Product Manager ma bowiem trudne zadanie pośredniczenia, mediowania, stanowienia pomostu między zespołami developersko-projektowymi a pozostałymi interesariuszami, którzy najczęściej nie posiadają kompetencji technicznych.

Obustronna „translacja” oczekiwań, wymogów, ograniczeń i możliwości wymaga zrozumienia języka, żargonu, przedmiotu oraz charakteru prac, zadań, podejść, metod.

Innymi słowy, developerom oraz projektantom UX/UI należy fortunnie przekazać oczekiwania biznesu i użytkowników. I vice versa.

project manager it wymagania

Bez głębokiego zrozumienia kwestii technicznych nie tylko nie jest możliwa fortunna, obarczona niskim ryzykiem popełnienia błędu komunikacja, ale także nie jest możliwe stworzenie pełnej, spójnej, rzetelnej specyfikacji wymagań.

Znajomość technologii eliminuje problem, który często pojawia się w zespołach, w których Product Managerowie posiadają tylko kompetencje miękkie, mianowicie problem „tłumaczenia z polskiego na nasze”.

Zatem, by tak się nie stało, Product Manager powinien poznać najbardziej popularne technologie - HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL - choćby w stopniu podstawowym.

Dzięki temu będzie mógł z pełną świadomością uczestniczyć w procesie wytwarzania, wdrażania, optymalizowania, rozwijania produktu cyfrowego.

Product Manager pracuje z danymi i na danych. Zbieranie, analizowanie danych jest po prostu niewykonalne bez znajomości popularnego języka SQL - Structured Query Language - strukturalnego języka zapytań.

Trafność decyzji - w sensie projektowym, biznesowym, rynkowym - jest dziś zależna od:

 • źródeł danych
 • ilości i różnorodności danych
 • jakości danych
 • sposobów, metod, technik, narzędzi ich organizowania, analizowania, syntetyzowania.

Praca „na” i „z danymi” jest niemożliwa bez znajomości wspomnianego SQL, czy nieco bardziej ograniczonego pod wieloma wymiarami, arkusza kalkulacyjnego (np. Microsoft Excel).

product manager a excel

O ile znajomość języków programowania w przypadku Product Managerów nie wiąże się z koniecznością osiągnięcia poziomu zaawansowanego profesjonalisty, developera, o tyle znajomość SQL, czy Excela musi być co najmniej średnio zaawansowana.

Poprawna identyfikacja, prognozowanie trendów, odkrywanie wzorców za pomocą tych narzędzi po prostu nie jest możliwe, jeśli IT Product Manager jest na poziomie beginnera.

Wytwarzanie oprogramowania to proces. Składają się na niego procedury, techniki, metodyki oraz pewna kultura organizacyjna, perspektywa oraz zbiór wartości.

Znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami (np. Agile - Agile Product Management), które służą zwiększeniu efektywności pracy jest kolejną niezwykle istotną kompetencją techniczną, którą Product Managerowie powinni posiadać.

W software house`ach zwinne metodyki są czymś oczywistym i powszechnie wymaganym.

Dlaczego? Z prostego powodu. Projekty, produkty tworzone, wdrażane, rozwijane w sposób iteracyjny zapewniają większą wydajność oraz gwarantują większą wartość dla biznesu oraz ich użytkowników końcowych.

Tradycyjny model kaskadowy (Waterfall Model) przestał być adekwatny do nowych warunków konkurencji rynkowej.

Produkty coraz trudniej z pełnym przekonaniem oceniać odwołując się do sztywnych kryteriów zgodności założeń z wynikami.

Sztywność, kosztowność tego podejścia czyni go coraz mniej przydatnym do nowych warunków.

Product Manager musi dogłębnie rozumieć metodykę Agile, bowiem wpływa ona na kalendarz, strategię wydawania, optymalizowania, promowania oprogramowania.

Tym bardziej, że jak czytamy w artykule Piotra Grychtoła pt. „Agile i Scrum, czyli ścieżka do zwinności” standardem staje się dziś praca w środowisku wysokiej niepewności, ryzyka oraz zmienności warunków.

Rozwój produktu cyfrowego w dużym stopniu jest zależny od pozyskania i opracowania wartościowych danych, które wyznaczają horyzont jego doraźnego (nigdy ostatecznego) rozwoju.

Praca - jak pisze Piotr Grychtoł - w cyklach (PDCA - Plan-Do-Check-Act) naprzemiennego planowania, wdrażania zmian, ewaluacji efektów, pozyskiwania nowych informacji, stanowiących podstawę do kolejnego dostosowania to nasza rzeczywistość. I konieczność.

Metodyki zwinne stanowią o wiele skuteczniejszą i wydajniejszą odpowiedź na takie konieczności. Posiadanie takich kompetencji jest po prostu niezbędne w zawodzie Product Managera.

Jakie powinien posiadać kompetencje Technical Product Manager? Podsumowanie

 1. Technical Product Manager odpowiada za koncepcję, rozwój oraz sukces produktów cyfrowych.
 2. Technical Product Management stanowi pomost między światem programistów i projektantów, użytkowników i klientów oraz biznesowo zorientowanych interesariuszy.
 3. Technical Product Management stanowi łącznik między produktem, domeną developerów, domeną użytkowników oraz domeną biznesu.
 4. Technical PM to zawód, rola, funkcja w ramach której konieczne są umiejętności miękkie (np. komunikacyjne, analityczne) oraz twarde (np. znajomość technologii).
 5. Kompetencje techniczne stanowią jeden z ważniejszych elementów adekwatnego przygotowania do wykonywania zawodu Product Managera.
 6. W codziennej pracy kompetencje techniczne są gwarantem skutecznego i efektywnego działania.
 7. Kompetencje techniczne przekładają się na sukces indywidualny, grupowy oraz organizacyjny (firmy, marki).
 8. Product Manager IT w pierwszej kolejności jest odpowiedzialny za orkiestrację celów, potrzeb, środków, narzędzi, języków, miar, wskaźników.
 9. Od Technical Product Managera oczekuje się przede wszystkim predyspozycji komunikacyjnych, analityczno-syntetycznych, organizacyjnych, kreatywnych, krytycznych, emocjonalnych, społecznych, charakterologiczno-osobowościowych, mentalnych.
 10. Zakres obowiązków Product Manager obejmuje znajomość technologii, języków programowania.
 11. Znajomość technologii, metodyk zwinnych jest wymogiem coraz częstszym i coraz bardziej koniecznym.
 12. Obustronna „translacja” oczekiwań, wymogów, ograniczeń i możliwości wymaga zrozumienia języka, żargonu, przedmiotu oraz charakteru prac, zadań, podejść, metod.
 13. IT PM powinien poznać najbardziej popularne technologie - HTML, CSS, JavaScript, Python, SQL - choćby w stopniu podstawowym (Product Manager Skill Set).
 14. Znajomość najbardziej popularnych technologii pozwala z pełną świadomością uczestniczyć w procesie wytwarzania, wdrażania, optymalizowania, rozwijania produktu cyfrowego.
 15. Analizowanie, zarządzanie danymi jest jednym z ważniejszych elementów pracy Product Managera, stąd też powinien on dysponować wysokimi kompetencjami w tym zakresie.
 16. Trafność decyzji - w sensie projektowym, biznesowym, rynkowym - jest dziś zależna w sensie ścisłym od źródeł danych, ilości i różnorodności danych, jakości danych, sposobów, metod, technik, narzędzi ich organizowania, analizowania, syntetyzowania.
 17. Znajomość SQL, czy Excela musi być co najmniej zaawansowana. Poprawna identyfikacja, prognozowanie trendów, odkrywanie wzorców za pomocą tych narzędzi po prostu nie jest możliwe, jeśli Product Manager jest na poziomie beginnera.
 18. Znajomość języków programowania w przypadku Product Managerów nie wiąże się z koniecznością osiągnięcia poziomu zaawansowanego profesjonalisty.
 19. Znajomość zwinnych metodyk zarządzania projektami (np. Agile - Agile Product Management) jest kolejną niezwykle istotną kompetencją techniczną, którą Product Managerowie powinni posiadać.
 20. Technical Product Manager musi dogłębnie rozumieć metodykę Agile, bowiem wpływa ona na kalendarz, strategię wydawania, optymalizowania, promowania oprogramowania.
 21. Metodyki zwinne stanowią o wiele skuteczniejszą i wydajniejszą odpowiedź na wyzwania biznesowe, rynkowe, przed jakimi stają współczesne organizacje.
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Szukasz doświadczonej agencji UX?