Strona główna > Journal > Ścieżka > Badania UX > Wypełnianie ankiet — jak zarabiać na ankietach i badaniach użyteczności?
Journal

Wypełnianie ankiet — jak zarabiać na ankietach i badaniach użyteczności?

Oceń artykuł:

Wpisując w wyszukiwarce hasła - wypełnianie ankiet, płatne ankiety, płatne ankiety online, praca wypełnianie ankiet - z łatwością można znaleźć firmy badawcze, które oferują możliwość zarabiania na badaniach ankietowych. 

Najczęściej płatne wypełnianie ankiet dotyczy badań marketingowych, w których respondenci proszeni są o wyrażenie swoich potrzeb, podzielenie się swoimi doświadczeniami, wyrażenie swoich preferencji. 

Płatne ankiety online to w większości przypadków po prostu badania postaw i preferencji konsumenckich.

Wypełnianie ankiet online, zarabianie przez wypełnianie ankiet stało się na tyle popularne, że potencjalny respondent, który chciałby dorobić sobie w taki sposób, będzie miał w czym wybierać. Renomowanych firm badawczych jest na rynku, co najmniej kilka.

Jednak na pytanie, jak zarabiać poprzez wypełnianie ankiet w internecie, można udzielić także nieco innej odpowiedzi.

Wypełnianie ankiet nie jest jedyną możliwością zarobkowania w internecie, zarabiania poprzez udział w badaniach konsumenckich.

Istnieje bardzo atrakcyjna alternatywa - testowanie użyteczności (User Testing, Usability Testing). 

Udział w badaniach użyteczności, testach użyteczności, badaniach UX (User Experience) stron internetowych, aplikacji mobilnych jest coraz popularniejszy oraz coraz łatwiejszy. 

Głównie za sprawą specjalnego oprogramowania, które pozwala stać się respondentem, założyć konto na platformie badawczej i brać udział w badaniach użyteczności, testach użyteczności.

Czym różni się wypełnianie ankiet, zarabianie przez wypełnianie ankiet od zarabiania przez udział w badaniach użyteczności? 

Czy pieniądze za wypełnianie ankiet są równie atrakcyjne jak wynagrodzenie oferowane w testach użyteczności?

Jak wygląda wypełnianie ankiet? Na czym polega udział w testach użyteczności, badaniach User Testing?

Jeśli jesteście zainteresowani pracą, zarabianiem oraz udziałem w testach użyteczności z pewnością ten artykuł będzie doskonałym przewodnikiem.

Serdecznie zapraszamy do lektury!

Audytujemy. Badamy. Projektujemy.

Na czym polega wypełnianie ankiet online?

Odpowiadając kolokwialnie i skrótowo - bardzo prosto.

Drogą do dodatkowej pracy jest znalezienie przede wszystkim wiarygodnej, renomowanej firmy badawczej, która poszukuje respondentów do badań.

Badania ankietowe, badania opinii, badania marketingowe są najczęściej przeprowadzane, stąd też najłatwiej znaleźć w nich dodatkowe źródło dochodu. 

Czy wiesz, że...

Wiodące firmy badawcze oferują potencjalnym respondentom możliwość rejestracji w panelu ankietowym (dostęp do płatnych ankiet) oraz oferują im możliwość mniej lub bardziej regularnego udziału w badaniach. 

W zależności od profilu firmy badawczej, zakresu świadczonych usług badawczych w zakładanym profilu respondenta konieczne jest podanie różnych danych. 

Bezwzględnie wymaga się podania podstawowych danych demograficznych. Jest to konieczne, bowiem dane społeczno-demograficzne stanowią jedno z najbardziej podstawowych kryteriów włączania badanych do danego badania ankietowego.

Częstotliwość udziału w badaniach zależna jest od zapotrzebowania rynku na zbadanie danej kategorii respondentów (np. kobiet w wieku 50+, zamieszkujących miasta powyżej 100 000 mieszkańców, które mają wykształcenie średnie lub wyższe).

Zaproszeń w skali miesiąca respondent może otrzymać od kilku do w skrajnych przypadkach kilkudziesięciu.

Samo wypełnianie ankiet polega na kliknięciu w link, który otrzymujemy drogą mailową lub w odsyłacz dostępny z poziomu konta respondenta. 

Ankiety mają różną długość, poziom skomplikowania. Udział w badaniu ankietowym wiąże się z koniecznością poświęcenia mu średnio od kilku do nawet kilkunastu minut. 

Czy wiesz, że...

Czas wypełnienia ankiety jest relatywnie krótki, co przekłada się także na wysokość gratyfikacji, która średnio nie przekracza kilku złotych za pojedynczą ankietę.

Czy ilość przechodzi w tym przypadku w “finansową jakość”, rozstrzygać nie będziemy. Sygnalizujemy jedynie, że alternatywę stanowią badania użyteczności, które z punktu widzenia zysku respondenta są o wiele bardziej atrakcyjne.

Jak zarabiać poprzez wypełnianie ankiet w internecie?

Droga do zarabiania poprzez wypełnianie płatnych ankiet w internecie jest dość prosta. Należy posiadać komputer (coraz częściej ankiety można także wypełniać na urządzeniach mobilnych), dostęp do internetu oraz aktywne konto na panelu badawczym.

Rejestracja konta nowego użytkownika jest bardzo prosta i szybka. Im bardziej jest profesjonalna firma badawcza, tym bardziej rozbudowane, wygodne formy wypełniania ankiet, rozliczania wynagrodzenia oferuje swoim respondentom.

Czy z każdej platformy warto korzystać? Rynek, jak w każdej branży, tworzą różne podmioty. Trzeba zatem być czujnym.

Wiarygodność, zaufanie firmy badawczej z pewnością sugeruje struktura jej klientów (ich ilość, ranga, wielkość), staż rynkowy oraz opinie, rekomendacje klientów wyrażone w formie popularnych testimonials.

Nie bez znaczenia są także opinie samych respondentów. 

Istotnym wskaźnikiem uczciwości firmy badawczej jest także jawność stawek, jakie oferowane są respondentom.

Gdzie najlepiej wypełniać ankiety?

Pytanie powyższe właściwie należy powiązać z innym pytaniem, mianowicie, czy w ogóle warto wypełniać ankiety? Odpowiedź na oba pytania nie jest prosta. Chęć udziału w badaniach, oczekiwany poziom zarobków, ilość dostępnego czasu oczywiście są kwestiami bardzo indywidualnymi.

Czy wiesz, że...

Jeśli traktujemy wypełnienie płatnych ankiet w internecie jako pracę dodatkową, jako dodatkowe źródło dochodu, nie uzależniamy od niego swojej finansowej kondycji, to oczywiście na pewno warto poszukać firmy badawczej, która płaci za wypełnianie ankiet.

Ankiety najlepiej wypełniać na panelach firm, które w sposób czytelny, konkretny, jasny przedstawiają warunki współpracy. 

Przede wszystkim, warto zwrócić uwagę na model gratyfikacji (punktowy, pieniężny), sposób oraz regularność wypłacania wynagrodzenia.

Warto także zwrócić uwagę, czy dana firma badawcza oferuje możliwość zainstalowania dedykowanej aplikacji mobilnej, co znacznie ułatwia udział w badaniach. 

Wypełnianie płatnych ankiet za pomocą aplikacji mobilnych pozwala na uzyskanie zarobku, na przykład w czasie podróży, przemieszczania się komunikacją, czy oczekiwania w różnego rodzaju urzędach.

Dzięki aplikacji “jałowy czas” może stać się całkiem produktywny i dochodowy.

Na czym polega praca przy wypełnianiu ankiet?

Płatne ankiety internetowe, jak sama nazwa sugeruje, polega na udzielaniu odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszach. 

Najczęściej respondenci są proszeni o wybranie konkretnej odpowiedzi z kafeterii. 

Czasami proszeni są także o udzielnie odpowiedzi w pytaniach otwartych. W takich sytuacjach muszą ją sformułować samodzielnie, za pomocą kilku zdań.

Płatne ankiety internetowe mogą przybierać bardzo różne formy i dotyczyć tylko jednego wybranego tematu. W takim przypadku mamy do czynienia z ankietami jednotematycznymi.

W sytuacji, gdy w kwestionariuszu znajdują się pytania dotyczące różnych tematów, kwestii mamy do czynienia z ankietami typu omnibus.

Warto także pamiętać, że…

Każda profesjonalna ankieta powinna posiadać nagłówek, w którym opisany powinien być cel badania, zakres oraz przedmiot badania. Badanie powinno mieć także nadaną nazwę. 

W nagłówku powinny także znaleźć się informacje dotyczące anonimowości, firmy, która przeprowadza badanie, informacje dla kogo badanie jest przeprowadzane. 

W nagłówku respondenci powinni być także poinformowani o sposobie wypełniania ankiety, szacunkowym czasie jej wypełnienia.

Czym jest praca przy badaniach użyteczności?

Z grubsza rzecz biorąc, badania User Experience, badania użyteczności, testy użyteczności stron internetowych, aplikacji mobilnych polegają na sprawdzeniu, czy dana strona, aplikacja jest dla jej użytkowników łatwa w obsłudze.

Badania użyteczności skoncentrowane są na poznaniu reakcji, emocji, ocen, nastawień użytkowników produktów cyfrowych.

Respondenci proszeni są w nich najczęściej o wykonanie prostych zadań testowych (np. wyszukania produktu w projekcie sklepu internetowego za pomocą wyszukiwarki wewnętrznej).

Oprócz zadań testowych, respondenci proszeni są częstokroć także o wypełnianie prostych, krótkich ankiet lub udzielanie ustnych odpowiedzi.

Czy wiesz, że...

Badania użyteczności, które w języku angielskim noszą nazwę User Testing, Usability Testing - podobnie jak badania ankietowe - najczęściej wykonywane są zdalnie. 

Respondenci, biorący w nich udział, muszą posiadać komputer, dostęp do internetu. Badania użyteczności, testy użyteczności trwają od kilkunastu do kilkudziesięciu minut.

Wypełnianie płatnych ankiet online vs praca przy badaniach użyteczności - porównanie

Zacznijmy od tego, co łączy oba rodzaje badań. 

Zarówno wypełnianie płatnych ankiet online, jak również badania użyteczności, to badania z udziałem konkretnych osób. Wyłonionych na podstawie konkretnych kryteriów. 

Respondenci, biorący udział w badaniach ankietowych i badaniach użyteczności, muszą być reprezentantami grupy docelowej. Grupa docelowa to grupa osób, której oferowany jest dany produkt lub usługa.

Muszą posiadać cechy, które są ważne dla zleceniodawcy badania. Na przykład dla producenta karmy dla zwierząt, czy właściciela sklepu internetowego. 

Najczęściej jest to zbiór cech oraz warunków, dzięki czemu wyniki badania są bardziej użyteczne. W badaniach ankietowych oraz badaniach użyteczności bardzo rzadko biorą udział osoby przypadkowe. 

Badanie przypadkowych osób mija się po prostu z celem. Badanie kogoś kto nie kupuje niczego w internecie, czy kogoś kto nie posiada domowego zwierzęcia ma sens tylko w bardzo specyficznych sytuacjach.

Do pewnego stopnia wspólnym mianownikiem dla tych badań jest także ich cel. 

Czy wiesz, że...

Wypełnianie ankiet bywa czasami używane do doskonalenia produktów lub usług. Badania takie jak User Testing, Usability Testing głównie służą do udoskonalenia, optymalizowania strony internetowej, aplikacji mobilnej, czy usługi cyfrowej.

Oba rodzaje badań mogą być wykonywane zdalnie, z dowolnego miejsca, w którym dostępny jest internet. W obu rodzajach badań respondentom gwarantowana jest anonimowość.

Oba rodzaje badań są gratyfikowane, przy czym w wysokości gratyfikacji występują znaczne różnice. O pieniądzach będziemy pisać już za chwilę.

W przypadku obu typów badań (wypełniania ankiet, testów użyteczności) istnieje możliwość skorzystania ze specjalnego oprogramowania.

Respondenci po zarejestrowaniu się uzyskują możliwość dostępu do badań. Są na nie każdorazowo zapraszani, jeśli ich cechy pasują do przyjętych w badaniu kryteriów włączenia.

Platformy badawcze są coraz częściej dostępne zarówno w kanale desktop, jak również mobile.

Ostatnią ważną cechą wspólną, o której warto wspomnieć, jest coraz silniejsze sfokusowanie narzędzi badawczych na potrzebach respondentów.

Istnieje coraz więcej firm, oferujących oprogramowanie, które służy, sprzyja wygodnemu wypełnianiu ankiet online. 

Podobnie rzecz się ma w przypadku testów użyteczności. 

Na rynku również pojawiły się aplikacje, które pozwalają zakładać konta i wykonywać testy użyteczności.

W internecie istnieje zatem możliwość nie tylko zarabiania na wypełnianiu ankiet, ale także na uczestnictwie w badaniach użyteczności - User Testing oraz Usability Testing.

Przejdźmy do różnic.

Do wykonania badań ankietowych konieczne jest tylko stworzenie kwestionariusza ankiety, który jest respondentom prezentowany po kliknięciu w link w wiadomości e-mail lub po kliknięciu w hiperłącze na platformie badawczej.

User Testing, Usability Testing zazwyczaj wymaga stworzenia środowiska badawczego (np. prototypu strony internetowej), bądź jest wykonywany na już działających stronach internetowych lub aplikacjach mobilnych.

Czas wypełnienia ankiety wymaga poświęcenia kilku, góra kilkunastu minut. Długie badania ankietowe, trwającego kilkadziesiąt minut, należą do rzadkości.

Wypełnianiu płatnych ankiet nie towarzyszą żadne zadania. Nawet najlepiej płatne ankiety online, zarabianie na ankietach w sprawdzonych serwisach nie towarzyszą zadania.

Wprawdzie czasami respondenci są proszeni o zapoznanie się z materiałami wizualnymi, audialnymi lub audiowizualnymi, ale nie muszą wykonywać żadnych konkretnych zadań.

Badania użyteczności nie polegają jedynie na udzielaniu odpowiedzi, ale wiążą się z koniecznością wykonania konkretnego zadania testowego.

Respondenci, w niektórych badaniach, proszeni są także o komentowanie na głos (tzw. Protokół Głośnego Myślenia - Thinking Aloud Protocol) swoich działań w czasie wykonywania zadania testowego.

Czy wiesz, że...

Badania użyteczności oparte są na konkretnym scenariuszu, który określa ich przebieg, etapy, części. W przypadku ankiet mówimy o sposobie ich ustrukturowania, o logice następstwa pytań. Kolejność nie jest zatem w obu badaniach przypadkowa, ale wynika z zupełnie innych logik, konieczności, celów, założeń metodologicznych.

Badania użyteczności, testy użyteczności mogą być wykonywane w formule moderowanej (z udziałem badacza UX, który je prowadzi) lub bez udziału moderatora, facylitatora.

W tym drugim przypadku, respondent wykonuje dane działania na platformie badawczej, a wszelkie instrukcje, polecenia są prezentowane w formie pisemnej.

Badania ankietowe, realizowane online, nie przeprowadza się z udziałem ankieterów, facylitatorów.

Udział w badaniach to praca. Praca, jak wiadomo, może być ciekawa lub nudna.

Badania użyteczności dla wielu respondentów są o wiele ciekawsze, bowiem nie polegają tylko na odpowiadaniu na pytania, ale także na działaniu. Więcej się w nich “dzieje”.

Czas, poświęcony na wykonanie testu użyteczności, dla wielu ludzi nie jest przysłowiową stratą czasu. Wielu respondentów udział w badaniach użyteczności postrzega jako ciekawe, inspirujące doświadczenie, które chętnie powtórzą.

Wyniki badań ankietowych najczęściej są przetwarzane za pomocą różnego rodzaju oprogramowania do obliczeń i analiz statystycznych.

W badaniach użyteczności metody, narzędzia statystyczne nie są wykorzystywane. Lub wykorzystywane są bardzo rzadko, na pewno jednak nie stanowią istoty tej metody badawczej.

Motywacja do udziału w badaniach również stanowi różnicę. Najsilniejsza jest oczywiście motywacja finansowa, ale nie samymi zyskami finansowymi przecież człowiek żyje.

Motywująca jest także świadomość, że udział w badaniu czemuś służy. Testy użyteczności dają poczucie, że udział w nich naprawdę jest w interesie respondenta. 

Tym bardziej, że istnieje spora szansa na to, że respondent w przyszłości może korzystać z danej strony internetowej, czy aplikacji mobilnej. 

Może zatem ją “uczynić” nieco bardziej przyjazną i pasującą. W jakimś sensie, biorąc udział w badaniach użyteczności respondent dba o swój interes. 

W badaniach ankietowych rzadko chodzi o korzyść bezpośrednią dla respondenta. Najczęściej tego rodzaju badania są dość jednostronne i służą interesom firm zlecających je.

Badania ankietowe przynależą do badań ilościowych, co oznacza, że respondent jest tylko kolejnym rekordem w bazie danych. 

Badania użyteczności, będąc w większości przypadków, badaniami wykonywanymi za pomocą metod jakościowych są o wiele bardziej zindywidualizowane. 

Tym bardziej, że do uzyskania rzetelnych, wiarygodnych, trafnych i użytecznych wyników koniecznych jest jedynie pięciu respondentów, nie kilkaset osób, czy kilka tysięcy osób.

Najlepsze na końcu, czyli… PIENIĄDZE! 

Zarabianie na ankietach vs zarabianie na testach użyteczności

Jeśli nie mieliście dotychczas do czynienia z płatnymi ankietami, możecie nie wiedzieć, że zarabianie na ankietach nie przynosi kroci.

Badania ankietowe są gratyfikowane kwotami od kilku do kilkunastu złotych (w zależności od długości ankiety).

Zajmują mniej czasu, ale jednocześnie wypełnianie ankiet za pieniądze nie zapewnia wielkiej satysfakcji finansowej.

W badaniach użyteczności gratyfikacja za udział w pojedynczym badaniu może wynieść nawet kilkaset złotych. Są o wiele bardziej atrakcyjne finansowo. 

Wprawdzie testy użyteczności wymagają zarezerwowania kilkudziesięciu minut wolnego czasu (płatne ankiety online wymagają mniej czasu), ale jednocześnie każda pojedyncza minuta poświęcona na nie jest o wiele bardziej wartościową pod względem finansowym. 

Gdzie można zarobić na badaniach użyteczności - praktyczne wskazówki?

Testowanie użyteczności, testowanie z użytkownikami (Usability Testing, User Testing) staje się coraz bardziej niezbędne, z czego sprawę zdają sobie nie tylko duże, globalne brandy, ale także organizacje o mniejszym potencjale i zasięgu.

Czy wiesz, że...

Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na badania UX, w szczególności testy użyteczności, nowych użytkowników na rynku pojawiły się wyspecjalizowane platformy badawcze, które oferują narzędzia badawcze, zespoły badaczy UX. 

Swoją ofertę adresują także do respondentów, którzy zakładając konto mają szansę zacząć zarabiać testując aplikacje webowe, aplikacje mobilne, usługi cyfrowe. 

Na rynku globalnym dostępnych jest kilkanaście platform, które osobom biegle znającym język angielski (minimalnie poziom C1, mile widziany jest poziom C2) są w stanie proponować udział w badaniach użyteczności nawet kilka razy w tygodniu.

UserTesting.com

Jedną z najbardziej renomowanych platform oferujących dodatkowy zarobek za testowanie użyteczności jest UserTesting. Testerami użyteczności mogą zostać osoby pełnoletnie, które posiadają dostęp do komputera oraz internetu.

Współpraca z UserTesting polega na wykonywaniu konkretnych zadań testowych na wskazanej stronie internetowej, w aplikacji mobilnej lub prototypach.

Oprócz konkretnych działań testerzy proszeni są o dzielenie się swoimi reakcjami, ocenami, opiniami, odczuciami na głos. W realizowanych za pomocą tej platformy badaniach, wykorzystywane są także wywiady pogłębione, ankiety.

UserLitycs.com

Na bardzo zbliżonej zasadzie działa także platforma UserLytics, która oprócz analogicznego do UserTesting sposobu działania, oferuje także respondentom wysoki poziom bezpieczeństwa.

Głównie w zakresie ochrony danych osobowych. UserLytics wdrożyło na swojej stronie normę ISO 27001 oraz w szczególny sposób dba o zgodność swoich działań z RODO.

EnrollApp.com

Platforma Enroll, potencjalnych respondentów, zachęca do współpracy bardzo wymownym hasłem - Let’s Make the Web a Better Place. Be heard… not part of the herd

Gra słów, którą trudno oddać w polszczyźnie, sugeruje jasno, że w badaniach użyteczności nie chodzi tylko o pieniądze, ale także o głębszą motywację. 

Móc zmieniać, wpływać, być wysłuchanym, traktowanym bardzo indywidualnie - to kwintesencja badań użyteczności.

Jeśli oczywiście spojrzymy na nie z perspektywy odczuć respondentów. Mało kto chce być “mięsem badawczym”, częścią stada, tłumu. 

Zdecydowanie lepiej czuć się potrzebnym, ważnym, osobnym, wysłuchanym. W badaniach ankietowych tego rodzaju poczucia istotności respondenci niestety nie doświadczają prawie w ogóle.

UserFeel.com

Jeśli chcielibyście stać się testerami, porzucić pracę przy wypełnianiu ankiet…

Jeśli chcecie dowiedzieć się w sposób wyczerpujący o przebiegu współpracy, oczekiwaniach stawianych testerom użyteczności (a są one niemal identyczne na każdej platformie) koniecznie zajrzyjcie na platformę UserFeel, która w sekcji F.A.Q. bardzo skrupulatnie opisała proces, wymagania, korzyści.

Wypełnianie ankiet — jak zarabiać na ankietach i badaniach użyteczności. Podsumowanie

 1. Firmy zlecające wypełnianie ankiet za pieniądze, oferujące pracę w ankietach oferują pieniądze, które nie zapewniają dużej satysfakcji finansowej.
 2. Rosnące zapotrzebowanie na testy użyteczności serwisu, stron internetowych zaowocowało pojawieniem się wyspecjalizowanych platform badawczych, które oferują także możliwość zostania respondentem.
 3. Badania użyteczności pozwalają uzyskiwać wyższy zarobek. Stąd też, najlepiej zarejestrować konto na serwisie dedykowanym badaniom użyteczności.
 4. Porównując pod względem zarobków badania ankietowe i testy użyteczności trzeba powiedzieć, że zdecydowanie bardziej atrakcyjny jest udział w roli respondenta w testach użyteczności.
 5. Badania użyteczności stanowią formę pracy dodatkowej.
 6. Usability Testing, User Testing zapewniają elastyczny czas pracy, dodatkowe pieniądze, czasami szybki zarobek i są atrakcyjniejsze pod względem gratyfikacji.
 7. Badania użyteczności, testy użyteczności – z grubsza rzecz biorąc - polegają na sprawdzeniu, czy dana strona, aplikacja mobilna jest dla jej użytkowników łatwa w obsłudze.
 8. Respondenci proszeni są o wykonanie prostych zadań testowych. Niezbędną wiedzę już posiadają, udział w testach użyteczności nie wymaga doświadczenia, a wynagrodzenie jest atrakcyjne.
 9. Badania użyteczności, zarabianie dla wielu respondentów są o wiele ciekawsze, bowiem więcej się w nich “dzieje”.
 10. Udział w badaniach użyteczności, zarabianie na testach użyteczności dla wielu respondentów jest ciekawym, inspirującym doświadczeniem, które chętnie powtarzają.
 11. Testy użyteczności dają respondentom poczucie ważności, wpływu. Mają oni realny wpływ na to, w jaki sposób serwisy, aplikacje mobilne będą projektowane, optymalizowane, rozwijane.
 12. Ponadto, badania użyteczności są o wiele bardziej zindywidualizowane i nastawione na poznanie użytkowników.
 13. W internecie istnieje możliwość zarabiania, możliwość pracy, także polegającej na uczestnictwie w badaniach użyteczności.
 14. User Testing oraz Usability Testing oferują liczne serwisy, platformy badawcze.
 15. Testy użyteczności są zazwyczaj atrakcyjniejsze finansowo od badań ankietowych. 
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio