Strona główna > Journal > DevOps vs Agile - czym się różni?
Journal

DevOps vs Agile - czym się różni?

Oceń artykuł:

DevOps to zestaw praktyk odnoszących się do wytwarzania oprogramowania, które rozwijane są od 2009 roku. 

Agile to metodologia przyrostowa, iteracyjna, która również wykorzystywana jest do wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania zespołami tworzącymi produkty cyfrowe.

DevOps powstało głównie po to, by prace programistów zajmujących się utrzymaniem i rozwojem oprogramowania uczynić bardziej skoordynowanymi i spójnymi. Ale oczywiście nie tylko.

Dzięki AGILE zespołom developerskie mogą o wiele szybciej dostarczać wartość swoim klientom, jednocześnie zwiększając swoją wydajność.

W praktyce DevOps i Agile jest praktyką, metodologią służącą do tworzenia oprogramowania w sposób maksymalnie szybki, wydajny, obarczony niskim ryzykiem oraz oprogramowania cechującego się wysoką jakością.

DevOps i Agile, choć posiadają wspólne cechy, w niektórych kwestiach są do siebie bardzo podobne, to jednak nie są to podejścia tożsame ze sobą. Przy wszystkich podobieństwach wiele je jednak różni.

Anonsując zasadniczą treść niniejszego artykułu od razu powiedzmy, że w najbardziej ogólnym sensie DevOps i Agile służą przede wszystkim do zwiększania wydajności, płynności przepływów pracy, efektywności współpracy, szybkości osiągania celów.

Diabeł jednak, jak zwykle tkwi w szczegółach.

Szczegółowy opis podobieństw i różnic, jakie można wskazać między Agile i DevOps, pozwala dostrzec ich potencjał, zakres stosowalności oraz wskazać ich mocne i słabe strony.

Agile i DevOps, dzięki swoim cechom dystynktywnym, zaletom bardzo często uznawane są jako podejścia komplementarne, które gdy używane są razem, jednocześnie, przyczyniają się do zwiększenia ogólnej produktywności zespołu. 

Są chwalone za bardzo pozytywny wpływ na jakość samego produktu oraz atmosferę panującą w zespole.

Z dwóch zestawień: konfrontacyjnego i mającego wskazać wyższość (Agile vs DevOps) oraz  opartego na logice uzupełnienia, synergii (Agile i DevOps) zdecydowanie sensowniej jest wybrać to drugie. 

Dlaczego?

Bowiem domniemana konkurencyjność DevOps i Agile jest w dużej mierze sztuczna i niewiele mająca wspólnego z rzeczywistością. Wynika ze źle postawionego pytania.

Nie ma sensu wybierać jednego podejścia, uzasadniając wybór domniemaną wyższością jednego nad drugim.

W rzeczywistości niektóre elementy DevOps wyrastają wprost z Agile i dla niektórych DevOps jest ewolucyjnym rozwinięciem popularnej metodyki zwinnej.

O wiele więcej praktycznego sensu ma korzystanie z obu podejść. Pozwala bowiem pracować szybciej, wydajniej, z większym komfortem, w sposób bardziej racjonalny, kontrolowany. 

OK, czas przejść do szczegółów.

Wszystkich zainteresowanych wykorzystaniem potencjałów obu metodologii serdecznie zapraszamy do lektury niniejszego artykułu. 

Interesuje Cię DevOps?

Co to jest DevOps?

Za skrótem DevOps kryje się zestaw praktyk Development and Operations, które dość szybko zostały poszerzone o kwestie bezpieczeństwa.

Aktualnie dość często można się spotkać z akronimem DevSecOps, który oznacza Development, Security and Operations.

DevOps charakteryzowane jest za pomocą zasady współwłasności, automatyzacji przepływu pracy oraz szybkiej informacji zwrotnej.

Zgodnie z dość trafną quasi definicją DevOps, opublikowaną w artykule pt. “What is DevOps?”, DevOps stanowi połączenie filozofii, praktyk i narzędzi kulturowych.

Tytułem wyjaśnienia dodajmy tylko, że mówimy o quasi definicji, bowiem DevOps póki co nie zostało zdefiniowane w sposób formalny, oficjalny i tym samym wyznaczający wzorcowy, poprawny sposób rozumienia tego pojęcia.

Czy wiesz, że...

DevOps to pewna kultura tworzenia oprogramowania, w której zespół programistów i zespół operacyjny współpracują ze sobą mając cały czas na uwadze poprawę przebiegu współpracy oraz zwiększenie produktywności. 

Mówiąc nieco innym jeszcze językiem, metodyka DevOps / DevSecOps jest oparta jest na pięciu filarach, dokładnie rzecz ujmując na ustawicznym:

 • wdrażaniu (Continuous Deployment).
 • monitorowaniu (Continuous Monitoring)
 • testowaniu (Continuous Testing)

Oraz na ustawicznej:

 • integracji (Continuous Integration)
 • dostawie (Continuous Delivery).

Owo specyficzne połączenie pozwala organizacjom zwiększać wydajność. Przede wszystkim chodzi o zdolność do dostarczania aplikacji i usług z dużą prędkością.

DevOps to możliwość rozwijania i ulepszania produktów cyfrowych w szybszym tempie, co wpływa na konkurencyjność. 

Czy wiesz, że...

Organizacje korzystające z tradycyjnych procesów tworzenia oprogramowania i zarządzania infrastrukturą (Waterfall) są o wiele mniej wydajne niż organizacje, które postawiły na DevOps.

Szybkość tworzenia, rozwijania, doskonalenia, adaptowania produktów cyfrowych umożliwia organizacjom lepszą obsługę klientów i skuteczniejsze konkurowanie na rynku.

W artykule, opublikowanym na blogu Red Hats, pt. “What is DevSecOps?”, DevSecOps jest “definiowane” jako:

podejście do kultury, automatyzacji i projektowania platform, które integruje bezpieczeństwo jako wspólną odpowiedzialność w całym cyklu życia IT. DevSecOps to myślenie o bezpieczeństwie aplikacji i infrastruktury od samego początku”.

Dzięki DevOps / DevSecOps zespoły developerskie mogą budować produkty cyfrowe o wiele bardziej:

 • bezpieczne - za sprawą stałego monitoringu jego jakości, spójności i bezbłędności
 • integralne - za sprawą pełnej perspektywy ich oglądu
 • zracjonalizowane - za sprawą oparcia się na danych.

DevOps / DevSecOps jest zestawem praktyk szczególnie rekomendowanym do wykorzystania w projektach, w których ilość zmian dobowych, tygodniowych, miesięcznych jest bardzo duża. 

Jest także wskazane dla projektów, w których minimalizacja ryzyka jest priorytetową wartością. Znajdzie swe zastosowanie także w projektach, w których równie ważna jest efektywność oraz szybkość pracy, wprowadzenia zmian.

Praktyki pod zbiorczą nazwą DevOps / DevSecOps zyskały na popularności głównie dzięki licznym zaletom, do których przede wszystkim należy:

 • zwiększenie cykli aktualizacji i innowacji
 • zautomatyzowanie procesów przy jednoczesnej ich kontroli
 • zminimalizowanie błędów i koniecznych do wykonania poprawek
 • weryfikowanie zmian pod kątem bezpieczeństwa
 • uproszczenie dodawania nowych funkcji do systemu
 • nadzorowanie produkt w fazie rozwoju, wdrożenia oraz eksploatacji
 • zwiększenie elastyczności produktu
 • szacowanie wydajności, dzięki stałemu monitoringowi
 • szybsza diagnostyka błędów w przypadku awarii
 • zwiększenie ilości wdrożeń
 • przyspieszenie procesów
 • zintegrowanie zespołów – programistycznego i operacyjnego.

Podsumowując, DevOps to podejście do tworzenia oprogramowania, zestaw praktyk, które umożliwiają zespołom:

 • szybsze i bardziej niezawodne tworzenie, testowanie i publikowanie oprogramowania
 • automatyzację wybranych procesów
 • zadbanie o lepszą współpracę między zespołami programistycznymi i operacyjnymi.

Głównym celem DevOps jest wspieranie interakcji między programistami z zespołu programistycznego i operacyjnego, uruchamiających oprogramowanie w środowisku produkcyjnym, tworzących oraz utrzymujących infrastrukturę, na której oprogramowanie działa.

Integrowanie deweloperów oraz zespołów operacyjnych pozwala usprawnić cały proces tworzenia i wdrażania aplikacji oraz zarządzania nimi. 

Czy wiesz, że...

Na DevOps składa się ciągły cykl tworzenia, testowania, wdrażania i monitorowania oprogramowania. Ponadto, DevOps wspiera komunikację w zespołach i między zespołami, odpowiedzialność.

Podstawą zestawu praktyk DevOps jest:

 • kontrola wersji - developerzy zazwyczaj kilka razy dziennie przesyłają zmiany kodu do centralnego repozytorium
 • ciągła integracja – kod kilka razy dziennie jest zintegrowany w repozytorium
 • ciągła dostawa – kod jest konsekwentnie dostarczany do użytkownika końcowego
 • ciągłe wdrażanie – oparte na automatyzacji procesów
 • ciągłe testowanie – na każdym etapie rozwoju.
 • ciągłe monitorowania wydajności
 • ciągłe wspieranie współpracy.

OK, skoro już wiemy, z czym należy kojarzyć metodologię DevOps / DevSecOps przejdźmy do równie skrótowego omówienia metodologii Agile.

Co to jest Agile?

Zgodnie z popularną definicją, Agile jest metodologią iteracyjną, przyrostową, która umożliwia skuteczniejsze tworzenie oprogramowania, produktów cyfrowych zespołom developerskim oraz projektowym.

Istotą Agile jest nieustanne dostarczanie małych, testowanych przyrostów, które są łatwe do zarządzania. 

Czy wiesz, że...

Metodologia zwinna powstała jako odpowiedź na liniową, zbyt sztywną, mocno ustrukturyzowaną, w niewielkim stopniu funkcjonalną, w niewielkim także stopniu dostosowaną do specyfiki produktów cyfrowych metodologię kaskadową (Waterfall).

Duża dynamika zmian, jakim sprostać muszą produkty cyfrowe, wymaga użycia metodologii zarządzania projektamia, tworzenia oprogramowania potrafiącej zapewnić odpowiednią elastyczność oraz szybkość reakcji. 

Ponadto, dającej zespołom możliwość szybkiej adaptacji do nowych warunków, kontekstów, zmian, ciągłego wdrażania innowacji.

Agile, które oparte jest na konkretnych wartościach, zasadach opisanych w Manifeście Agile, które stanowią do dziś trwały punkt odniesienia oraz fundament zwinnego tworzenia oprogramowania.

Bardzo ważną kwestią w manifeście Agile jest:

 • akcentowanie ważnej roli każdego członka zespołu
 • zwracanie uwagi na jakość środowiska pracy
 • wspieranie zdrowych, przyjaznych relacji
 • zwracanie uwagi na jakość komunikacji.

Warto także dodać i mocno zaznaczyć, że najważniejszym celem sygnatariuszy manifestu Agile (AGILE Manifesto) było uczynienie tworzenia oprogramowania o wiele bardziej:

 • harmonijnym i efektywnym
 • elastycznym i sprawnym
 • opartym na realnych, wymiernych, korzystnych dla wszystkich interesariuszy wartościach, które wnosiły pewną głębię do procesu tworzenia oprogramowania.

Innymi słowy, Agile zwraca uwagę bardzo istotną kwestię. 

Produktywność, wydajność, terminowość, jakość produktu cyfrowego nie jest kwestią tylko i wyłącznie procedur, narzędzi, norm, standardów, ale także wynika z kultury pracy, ze zwrócenia uwagi na rolę jednostek, ich interakcji.

Przykładowo Agile - co jest bardzo charakterystyczne i stanowi dobrą ilustrację tego, co jest w tej metodologii kluczowe - przedkłada człowieka nad dokumentację. 

Nie lekceważy roli tej ostatniej, ale też nie pozwala jej dominować nad procesem. 

Obszerna dokumentacja w świetle wartości Agile nie jest konieczna do zbudowania wartościowego, funkcjonalnego oprogramowania. 

Jest to zmiana istotna, bowiem przed epoką Agile projekty zaczynały się właśnie od przygotowania drobiazgowej dokumentacji. 

Szybkość ich pracy była mocno spowalniania przez tę konieczność. 

Kolejną cechą Agile jest podział projektu na mniejsze części, zadania (Tasks) - o wiele łatwiejsze do zarządzania Sprinty, w ramach których są osiągane przyrosty (Increments), głównie poprzez wdrażanie kolejnych Historyjek Użytkownika (User Stories).

W czasie trwania Sprintu zespół scrumowy koncentruje swoją uwagę na tworzeniu, testowaniu, poprawianiu i wdrażaniu fragmentu oprogramowania. 

Dzięki temu, oprogramowanie jest dostarczane w sposób ciągły oraz w sposób o wiele bardziej elastyczny, bowiem pozwala szeroko rozumianym interesariuszom przekazywać informacje zwrotne, pozwala formułować w czasie trwania projektu nowe wymagania, które są uwzględniane w kolejnych Sprintach.

Metodyki zwinne pozwalają planować i projektować, jednocześnie zapewniają przyrostowy rozwój oprogramowania, co sprzyja szybkości, niezawodności, większej konkurencyjności produktu cyfrowego.

Adaptacja, rozwój, doskonalenie, czynienie oprogramowania wolnym od błędów odbywa się w sposób równoległy do jego tworzenia.

Agile zyskało na popularności nie tylko dzięki licznym narzędziom, frameworkom, rozwiązaniom (np. Scrum. Kanban, Dynamic Systems Development Method,Adaptive Software Development), ale także ze względu na liczne zalety.

Do najważniejszych korzyści Agile należy:

 • prewencja błędów i/lub szybsze ich wykrywanie, naprawianie
 • krótsze horyzonty czasowe - koncentracja na szybkim tworzeniu działającego oprogramowania
 • znaczna elastyczność, wyrażająca się w o wiele łatwiejszym przekierowaniu celów
 • odejście od „żelaznego trójkąta zarządzania projektami”, który absolutyzował zakres, harmonogram oraz jakość.

Jakie są najważniejsze podobieństwa i różnice między Agile a DevOps?

Co jest najbardziej znamienną i kluczową różnicą między Agile i DevOps?

Czy wiesz, że...

Agile jest pewną metodą, jednocześnie także “filozofią opartą na wartościach” tworzenia i dostarczania oprogramowania. DevOps natomiast skupia się bardziej na narzędziach oraz kulturze pracy.

W szczególności wiele uwagi poświęca się komunikacji, integracji i współpracy między developerami, dzięki czemu możliwe jest urzeczywistnienie większej wydajności. 

W DevOps bardzo silnie i głęboko wspiera się współpracę, integrację zespołów developerskich oraz operacyjnych. Głównym celem jest automatyzowanie wdrażania kodu do produkcji. 

Metodologia Agile jest zorientowana na iteracje, przyrost oraz ewolucję, które mają być osiągnięte dzięki podziałowi pracy, zadań. 

Zgodnie z opublikowanym w 2001 roku Manifestem Agile działające oprogramowanie zawsze jest istotniejsze od dokumentacji, ludzie od procesów i narzędzi, szybkie reakcje przedkłada się nad rygorystyczne przestrzeganie planu.

W Manifeście Agile ciągłe dostarczanie oprogramowania do klienta jest traktowane priorytetowo. 

Agile nie zawiera, nie definiuje żadnych konkretnych procedur, nie oferuje wskazówek, nie zaleca konkretnych procesów.

Z kolei DevOps, choć nie jest oparte na żadnym oficjalnym dokumencie, manifeście, jest oparte na wypracowanych, podzielanych praktykach i preferencjach. 

W szczególności dotyczących preferowanych narzędzi (np. GitHub - repozytorium kodu i oferujące kontrolę wersji), praktyk, czy rozwiązań (np. AWS - usługi chmurowe).

​​Agile i DevOps są komplementarne i do pewnego stopnia zazębiają się choćby w stosunku do samoorganizacji, motywacji, samodoskonalenia się, ustawicznego dostarczania oprogramowania. 

W DevOps ważna jest kultura pracy, a w Agile wartości. Obie metodologie stawiają więc w centrum także dynamikę interakcji, jakość komunikacji, nastawienie do pracy, siebie i innych członków zespołów.

Priorytetem w Agile jest ciągłe dostarczanie w DevOps ciągłe wdrażanie - w efekcie chodzi o przyrost, rozwój, konkretną wartość oferowaną klientowi.

W Agile skupia się dużą uwagę na zaległościach w Backlogu, natomiast w DevOps kluczowe jest automatyzowanie wszystkich możliwych do zautomatyzowania zadań.

Oba podejścia - w bardzo ogólnym sensie - są zorientowane na integrację, komunikację, pozyskanie informacji zwrotnych. 

Czy wiesz, że...

DevOps dąży do integracji zespołów programistycznych i operacyjnych, w Agile istotna jest informacja zwrotna od interesariuszy.

DevOps skupia się na ciągłym testowaniu i dostarczaniu, Agile jest zorientowane na ciągłe zmiany.

Agile, choć starsze, ma węższy zakres i jest zorientowane na rozwój oprogramowania, podczas gdy DevOps służy realizacji także celów biznesowych, w tym sensie jest o wiele bardziej wielowymiarowe.

Agile pomaga zarządzać złożonymi projektami, natomiast istotą DevOps jest zarządzanie kompleksowymi procesami inżynieryjnymi.

Agile jest ufundowane na ciągłych zmianach, natomiast DevOps skupia się na ciągłym testowaniu i dostarczaniu.

W metodykach zwinnych duży nacisk kładzie się na rozwijanie zakresu kompetencji członków zespołu, którzy powinni posiadać szeroki zakres wspólnych oraz odmiennych umiejętności. 

W DevOps kompetencje są dość czytelnie zróżnicowane, zespoły programistyczne i operacyjne stawiają na rozwój w ramach swojej domeny. 

W Agile ideałem, do którego się dąży jest sytuacja, w której każdy członek zespołu scrumowego jest w stanie wykonać zadanie zapewniające postęp. W DevOps zespoły programistyczne i zespoły operacyjne są oddzielne. 

DevOps oraz Agile różni także wielkość typowego zespołu. W Agile zespoły są małe, co stanowi ich zaletę. W DevOps zespoły są o wiele liczniejsze.

W Agile myśli się w kategoriach Sprintów, które zazwyczaj nie trwają dłużej niż miesiąc, a najczęściej są realizowane w ciągu dwóch tygodni. W DevOps ideałem jest dostarczanie kodu na produkcję każdego dnia lub jeszcze częściej.

Agile jest zorientowane na pozyskanie feedbacku od zewnętrznych interesariuszy, w DevOps źródłem feedbacku jest sam zespół.

Zgodnie z Manifestem Agile działające oprogramowanie jest większą wartością niż kompletna dokumentacja. 

W DevOps dokumentacja procesu jest kluczowa, ponieważ od niej jest zależna jakość współpracy między zespołami - programistycznymi oraz operacyjnym. 

Agile w przeciwieństwie do DevOps nie kładzie nacisku na automatyzację.

Agile pozwala szybciej i łatwiej reagować na zmiany, natomiast DevOps, dzięki automatyzacji i szybkiemu usuwaniu błędów podnosi jakość produktu cyfrowego. 

W jaki sposób wykorzystać potencjał Agile i DevOps?

Warto pamiętać, że tworzenie, wdrażanie, rozwijanie, optymalizowanie produktów cyfrowych od dłuższego czasu jest coraz bardziej krytycznym elementem działań i strategii biznesowych.

Optymalizowanie procesów rozwoju produktów cyfrowych stało się pewną koniecznością. 

Sposobem na uzyskanie najlepszych rezultatów jest między innymi integrowanie, wykorzystywanie potencjałów tkwiących w różnych praktykach, metodykach, narzędziach. 

Chodzi - mówiąc wprost - o ich łączenie, celem uzyskania holistycznego, synergicznego efektu.

Wykorzystanie Agile oraz DevOps - można przyjąć to z dużym prawdopodobieństwem - właśnie w tych potrzebach, uwarunkowaniach ma swoje źródło.

Obie metodologie, jak pisaliśmy wyżej, stanowią dla siebie uzupełnienie i z pewnością nie stanowią konkurencyjnych podejść.

Agile bez DevOps byłoby nie w pełni użyteczne, podobnie jak DevOps bez Agile byłoby mocno ograniczone.

Ich wzajemna zależność jest oczywista i przez wielu autorów DevOps jest traktowane jako brakujący dotychczas, a niezbędny element zwinności.

Warto pamiętać, że zwinność, gdy ma być realizowana w sposób kompletny, po prostu nie może się obejść bez DevOps.

Ten ideał komplementarności jest stosunkowo łatwo osiągnąć, tym bardziej, że Agile i DevOps łączą wspólne cele, wspólny - na pewnym poziomie ogólności oczywiście - sposób myślenia.

Czy wiesz, że...

Ostatecznym celem DevOps jest pełna automatyzacja wdrażania działającego kodu. W Agile najwyższym priorytetem jest ciągłe dostarczanie oprogramowania. Tak fundamentalny wspólny cel czyni oba podejścia wzajemnie sobie pomocnymi.

Ponadto, w obu ideałem, celem jest szybkie oddanie klientowi działającego, wolnego od błędów i niedoskonałości oprogramowania. Te zbieżności, jeśli zostaną wykorzystane, mogą tylko ów cel szybciej urzeczywistnić.

Także potrzeba korzystania z nowoczesnych narzędzi i procesów łączy oba podejścia. Najczęściej używane narzędzia są ze sobą - oczywiście w sposób mniej lub bardziej doskonały - zintegrowane.

Dzięki integracjom DevOps z Agile, także na poziomie narzędzi, możliwe jest przede wszystkim:

 • przyspieszenie procesu wydania
 • poprawa współpracy
 • minimalizowanie ryzyk
 • uzyskanie większej realnej wartości przez klienta
 • minimalizowanie ilości błędów
 • przyspieszenie wdrażania poprawek
 • zwiększenie widoczności
 • uzyskanie lepszego User Experience, dzięki wyższej użyteczności, jakości produktu cyfrowego.

Warto jednocześnie pamiętać, że separowanie DevOps od Agile niekorzystnie wpływa na ostateczną jakość produktu.

Głównie poprzez problem braku poczucia odpowiedzialności, słabej komunikacji.

Łączenie Sprintów Agile ze zintegrowaną pracą zespołową wykonywaną w metodyce DevOps pozwala lepiej koordynować, kontrolować pracę, reagować na problemy, planować cykl rozwoju.

DevOps vs Agile - czym się różni. Podsumowanie

 1. DevOps to zestaw praktyk odnoszących się do wytwarzania oprogramowania.
 2. Agile to metodologia przyrostowa, iteracyjna, która używana jest do wytwarzania oprogramowania oraz zarządzania zespołami tworzącymi produkty cyfrowe.
 3. W praktyce oba podejścia służącą do tworzenia oprogramowania w sposób maksymalnie szybki, wydajny, obarczony niskim ryzykiem, cechującego się wysoką jakością.
 4. DevOps i Agile służą przede wszystkim do zwiększania wydajności, płynności przepływów pracy, efektywności współpracy, szybkości osiągania celów
 5. Wybór między DevOps i Agile jest fałszywą alternatywą.
 6. Korzystanie z obu podejść pozwala pracować szybciej, wydajniej, z większym komfortem, w sposób bardziej racjonalny, kontrolowany.
 7. DevOps / DevSecOps to pewna kultura tworzenia oprogramowania, w której zespół programistów i zespół operacyjny współpracują ze sobą mając cały czas na uwadze poprawę przebiegu współpracy oraz zwiększenie produktywności.
 8. DevOps / DevSecOps jest zestawem praktyk szczególnie rekomendowanym do wykorzystania w projektach, w których ilość zmian dobowych, tygodniowych, miesięcznych jest bardzo duża.
 9. Na DevOps składa się ciągły cykl tworzenia, testowania, wdrażania i monitorowania oprogramowania
 10. Agile jest metodologią iteracyjną, przyrostową, która umożliwia skuteczniejsze tworzenie oprogramowania, produktów cyfrowych zespołom developerskim oraz projektowym.
 11. Metodologia zwinna powstała jako odpowiedź na liniową, zbyt sztywną, w niewielkim stopniu funkcjonalną, w niewielkim także stopniu dostosowaną do specyfiki produktów cyfrowych metodologię kaskadową (Waterfall).
 12. Metodyki zwinne pozwalają planować i projektować, jednocześnie zapewniają przyrostowy rozwój oprogramowania, co sprzyja szybkości, niezawodności, większej konkurencyjności produktu cyfrowego.
 13. Agile jest pewną metodą, jednocześnie także “filozofią opartą na wartościach” tworzenia i dostarczania oprogramowania.
 14. DevOps skupia się bardziej na narzędziach oraz kulturze pracy.
 15. W DevOps ważna jest kultura pracy, a w Agile wartości. Obie metodologie stawiają więc w centrum także dynamikę interakcji, jakość komunikacji, nastawienie do pracy, siebie i innych członków zespołów.
 16. Agile i DevOps łączą wspólne cele, wspólny sposób myślenia.
 17. W obu ideałem jest szybkie oddanie klientowi działającego, wolnego od błędów i niedoskonałości oprogramowania.
 18. Separowanie DevOps od Agile niekorzystnie wpływa na ostateczną jakość produktu. 
Oceń artykuł:
Journal / Redaktor
Autor: Radek
UX Writer i badacz z wykształcenia + doświadczenia. Zbiera wiedzę The Story i dzieli się nią na Journalu.

Jesteś zainteresowany współpracą z nami? Zajrzyj do Portfolio