Rebranding usług KCR - poczuć chemię do designu

KCR, jak każde clinical research organization, posiada ogromną liczbę usług B2B. Jest to absolutnie naturalne, ponieważ badanie kliniczne składa się z wielu procesów. Podjęliśmy się uporządkowania ponad 30 usług i zbudowania systemu identyfikacji, który pozwoli klientowi B2B zrozumieć, a firmie sprzedawać zachowując klarowność swojej ofertę.

 - obrazek 1

W sprzedaży usług ważna jest klarowność

Doskonale wiedzą o tym ci, którzy swoje komunikaty kierują do sektora B2B. Skomplikowane, wielowarstwowe, często złożone z wielu elementów usługi, nie są prostym produktem, tym bardziej potrzebują uporządkowania, które pozwoli klientom na łatwe poruszanie się po ofercie firmy.

KCR stanęło przed takim właśnie wyzwaniem. Ta międzynarodowa korporacja, działająca w ponad 20 krajach, prowadzi badania kliniczne na zlecenia firm farmaceutycznych tworzących innowacyjne leki. Znakowanie usług firmy musi więc działać na tyle uniwersalnie, aby swobodnie funkcjonować na wielu rynkach i wizualne łączyć się z komunikacją całej marki.

Branding usług KCR - Punkt wyjścia: analiza

Nasz projekt dla KCR zaczęliśmy od wypracowania podstaw:

  • przyjrzeniu się liderom branży,
  • analizy bezpośredniej konkurencji w zakresie znakowania usług,
  • poszukiwania najlepszych rozwiązań z innych branż.
Branding usług KCR - Punkt wyjścia: analiza - obrazek

Rozwiązanie systemowe

Wyzwanie polegające na uporządkowaniu dużej liczby elementów przy zachowaniu czytelności przypomniało nam o schemacie tablicy Mendelejewa. Ta inspiracja i efekty naszych początkowych analiz zaowocowały podzieleniem 30 usług KCR na 3 grupy.

Rozwiązanie systemowe - obrazek 1

Architektura usług korporacji KCR

Dalsze kroki w porządkowaniu wachlarza usług KCR to:

  • dodanie kodu kolorystycznego;
  • rozwiązanie problemu nazewnictwa tak, aby uniknąć dublowania nazw.

Każda z usług przybiera dwuliterowy symbol, składający się z pierwszych liter pełnej nazwy.

Architektura usług korporacji KCR - obrazek 2
Architektura usług korporacji KCR - obrazek 3
Architektura usług korporacji KCR - obrazek 4
Architektura usług korporacji KCR - obrazek 5
Architektura usług korporacji KCR - obrazek 6

Efekt domina: wdrożenie rebrandingu

Promowanie i komunikowanie usług wpływa bezpośrednio na rozpoznawalność głównej marki. KCR swoje nowe usługi pokazał premierowo podczas konferencji w Paryżu i promował serią specjalnych koszulek.

Efekt domina: wdrożenie rebrandingu - obrazek 7

Architektura usług firmy - znakowanie usług firmy KCR

Nasze holistyczne podejście do designu dla KCR usług wpłynęło nie tylko na sprzedaż, ale też na globalną komunikację całej firmy.

Efektem tych działań w ramach brandingu usług są:

  • stworzenie nowego serwisu internetowego firmy,
  • nowy design wszystkich nośników i form komunikacji KCR,
  • brand manual opisujący zasady tworzenia kolejnych usług,
  • uniwersalny system znakowania usług, który pozwala KCR usuwać i dodawać kolejne pozycje bez konieczności angażowania agencji brandingowej.
Architektura usług firmy - znakowanie usług firmy KCR - obrazek 8

Brand manual - branding usług health

Brand manual - branding usług health - obrazek
 - obrazek 2

Stack projektu

Zespół