Technologie

Visual Paradigm

Oceń:

Narzędzie umożliwiające projektowanie procesów biznesowych w oparciu o UML (Unified Modeling Language - zunifikowany język modelowania) i ich graficznego przedstawienie za pomocą diagramów. Użytkownik ma możliwość modelowania procesów za pomocą 14 różnego rodzaju diagramów, spełniających standardy BPMN (Business Process Modeling and Notation). Obsługuje zarządzanie wymaganiami m.in historyjkami użytkowników czy przypadki użycia.