Technologie

Jinja

Oceń:

To jeden z tzw. “web template engine” oparty na Pythonie, pozwala na faktyczne oddzielenie warstwy prezentacji od pozostałej części aplikacji. Daje możliwość tworzenia macro, pozwala na dziedziczenie szablonów oraz na łatwe dodawanie nowych funkcji na potrzeby projektu. Jest to wydajny i bezpieczny autonomiczny silnik szablonów, który może być łatwo zintegrowany z Flask, zastąpić domyślny Django template engine bądź wykorzystany w czystej postaci. Dialekt Jinja został też portowany do wielu innych środowisk m.in. do PHP jako silnik szablonów Twig.