Technologie

IAM

Oceń:

AWS IAM jest sercem bezpieczeństwa i kontroli dostępu do zasobów AWS. W usłudze można tworzyć użytkowników, grupy i role dostępu. Nadawać uprawnienia i regulować zasoby do których mają dostęp poszczególne role, grupy i użytkownicy (ACL). IAM całkowicie automatyzuje proces kontroli dostępu, zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, a co najważniejsz może być całkowicie zautomatyzowane bądź zintegrowane z dowolnym systemem zewnętrznym za pomocą bogatego API.