Technologie

Google Geo-location

Oceń:

Usługa i zestaw bibliotek oraz narzędzi pozwalających na podstawie danych udostępnianych przez użytkownika określić lokalizację urządzenia z którego korzysta. Oprócz współrzędnych geograficznych możemy również określić dane adresowe, gdzie znajduje się urządzenie, sprawdzić czy użytkownik jest w okolicy innego obiektu geograficzne czy też dokonać obliczeń dystansu do wskazanych lokalizacji.